Sotaharjoitus: Naton har­joi­tus tuo Tun­tu­ri-Lap­piin ennen nä­ke­mät­tö­mät ruuhkat

Tornihotelli: Terwa Towerin ase­ma­kaa­va­muu­tok­sen hy­väk­sy­mi­nen etenee Oulun kau­pun­gin­val­tuus­toon

Luitko jo tämän: Tältä näyt­tä­vät tu­li­pa­lon jäljet Oulun Ran­ta­ka­dul­la

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Taikuus
Raimo Lusma lukee ajatuksia ja syö nauloja – oululaistaustainen mentalisti ja fakiiri hämmästyttää Pikisaaressa perjantaina

Raimo Lusma lukee aja­tuk­sia ja syö nauloja – ou­lu­lais­taus­tai­nen men­ta­lis­ti ja fakiiri häm­mäs­tyt­tää Pi­ki­saa­res­sa per­jan­tai­na

08.02.2024 06:05
Talentista tuttu vatsastapuhuja Sari Aalto kiertää Jokeri Pokeri Boxin kanssa

Ta­len­tis­ta tuttu vat­sas­ta­pu­hu­ja Sari Aalto kiertää Jokeri Pokeri Boxin kanssa

19.09.2023 17:27
Juhannustaiat olivat leikkimielisyydessään totisinta totta, vaikka taikausko onkin huuhaata – "Taustalla on lyhyesti sanottuna joko ajattelun laiskuutta tai tiedon puutetta"

Ju­han­nus­taiat olivat leik­ki­mie­li­syy­des­sään to­ti­sin­ta totta, vaikka tai­ka­us­ko onkin huu­haa­ta – "Taus­tal­la on ly­hyes­ti sa­not­tu­na joko ajat­te­lun lais­kuut­ta tai tiedon puu­tet­ta"

22.06.2023 18:00 3
Tilaajille
Oulun aktiivinen taikayhteisö antoi aikanaan vahvan pohjan Henri Kemppaisen kansainväliselle uralle – Paikallisen taikurin mukaan lajista on tullut vähän undergroundia

Oulun ak­tii­vi­nen tai­ka­yh­tei­sö antoi ai­ka­naan vahvan pohjan Henri Kemp­pai­sen kan­sain­vä­li­sel­le uralle – Pai­kal­li­sen tai­ku­rin mukaan lajista on tullut vähän un­der­groun­dia

14.05.2023 07:00
Tilaajille
Oululainen vatsastapuhuja, taikuri, klovni ja juontaja Sebastian huolehtii, että sirkuksen esitykset sujuvat – "Ei se maaginen tunnelma ole minnekään hävinnyt"

Ou­lu­lai­nen vat­sas­ta­pu­hu­ja, tai­ku­ri, klovni ja juon­ta­ja Se­bas­tian huo­leh­tii, että sir­kuk­sen esi­tyk­set sujuvat – "Ei se maa­gi­nen tun­nel­ma ole min­ne­kään hä­vin­nyt"

17.05.2022 18:00
Tilaajille
"Loitsu toimii, jos sen uskoo toimivan" – kemiläinen Biritta Fröblom on ollut puolet elämästään wicca, mutta on pitänyt uskonsa piilossa leimaantumisen pelon vuoksi

"Loitsu toimii, jos sen uskoo toi­mi­van" – ke­mi­läi­nen Biritta Fröblom on ollut puolet elä­mäs­tään wicca, mutta on pitänyt uskonsa pii­los­sa lei­maan­tu­mi­sen pelon vuoksi

31.12.2021 19:35 1
Tilaajille
Oululaislähtöinen Joni Pakanen on taikonut työkseen jo kaksi vuosikymmentä – "Katoavasta napista syttyi kipinä, joka ei ole koskaan sammunut"

Ou­lu­lais­läh­töi­nen Joni Pakanen on tai­ko­nut työk­seen jo kaksi vuo­si­kym­men­tä – "Ka­toa­vas­ta napista syttyi kipinä, joka ei ole koskaan sam­mu­nut"

17.12.2021 06:10