Koronarajoitukset: Ko­ro­na­toi­met päät­ty­vät Suomen ra­joil­la per­jan­tai­na

Uimavedet: Katso Kalevan ui­ma­ran­ta­ko­nees­ta, kuinka puhdas vesi lä­hi­ran­nal­la­si on

Mainos: Kaleva Digin ke­sä­tar­jous: 17,90 € 3kk, vain tänään.

Suomen Lääkäriliitto
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen virasta tehtiin valitus – Hallinto-oikeuden päätöksen toivotaan vaikuttavan muiden hyvinvointialueiden hallintoihin

Poh­jois-Poh­jan­maan hy­vin­voin­ti­alueen virasta tehtiin valitus – Hal­lin­to-oi­keu­den pää­tök­sen toi­vo­taan vai­kut­ta­van muiden hy­vin­voin­ti­aluei­den hal­lin­toi­hin

13.05.2022 06:00 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Eu­ta­na­sia­kes­kus­te­lu oli suuri pet­ty­mys

02.09.2021 06:00 1
Tilaajille
Lääkäriliitto vetoaa kansalaisiin vastuullisen käyttäytymisen puolesta koronaepidemian hillitsemiseksi – "Vain näin voimme edes haaveilla paluusta normaalimpaan arkeen"

Lää­kä­ri­liit­to vetoaa kan­sa­lai­siin vas­tuul­li­sen käyt­täy­ty­mi­sen puo­les­ta ko­ro­na­epi­de­mian hil­lit­se­mi­sek­si – "Vain näin voimme edes haa­veil­la pa­luus­ta nor­maa­lim­paan arkeen"

08.03.2021 10:41 8
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lää­kä­ri­kou­lu­tus­ta on jo lisätty rei­lus­ti – ter­veys­kes­kuk­sis­sa tar­vi­taan riit­tä­väs­ti muuta hen­ki­lö­kun­taa, jotta lää­kä­rit voivat kes­kit­tyä ydin­osaa­mi­seen­sa

17.10.2020 06:00 6
Tilaajille