Rakentaminen: Ta­lo­teh­taan toi­mi­tus­joh­ta­ja ih­met­te­lee Oulun ahdasta kaa­voi­tus­ta

MM-kisat: Suvi Aherto on pais­ki­nut kaksi ja puoli vuotta hommia ko­ti­ki­so­jen on­nis­tu­mi­sen eteen

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Lää­kä­ri­kou­lu­tus­ta on jo lisätty rei­lus­ti – ter­veys­kes­kuk­sis­sa tar­vi­taan riit­tä­väs­ti muuta hen­ki­lö­kun­taa, jotta lää­kä­rit voivat kes­kit­tyä ydin­osaa­mi­seen­sa

Kansanedustaja Hanna-Leena Mattila (kesk.) esitti huolensa lääkäreiden saatavuudesta ja ehdotti lääkärikoulutuksen lisäämistä (Kaleva 15.10./Lukijalta).

Lääkärikoulutuksen aloituspaikkoja on kuitenkin viime vuosina jo lisätty runsaasti. Alimmillaan 1990-luvulla määrä oli noin 350 opiskelijaa vuodessa, kun viime vuosina se on ollut 725–750. Ennätyssuuret vuosikurssit ovat nyt opintojensa loppusuoralla ja valmistuvat lähivuosina.