suojavarusteet
Huoltovarmuuskeskus: Kaikkia suojavarusteita on tällä hetkellä hyvin saatavilla – käyttö lisääntynyt alkusyksystä

Huol­to­var­muus­kes­kus: Kaikkia suo­ja­va­rus­tei­ta on tällä het­kel­lä hyvin saa­ta­vil­la – käyttö li­sään­ty­nyt al­ku­syk­sys­tä

25.09.2020 10:36 1
LM-kysely: Sairaanhoitopiirit uskovat maskien riittävän toisessa aallossa – suojaimet ensin hoitohenkilökunnalle

LM-ky­se­ly: Sai­raan­hoi­to­pii­rit uskovat maskien riit­tä­vän toi­ses­sa aal­los­sa – suo­jai­met ensin hoi­to­hen­ki­lö­kun­nal­le

15.08.2020 06:00 0
Tilaajille
Sosiaali- ja terveysministerio teki uuden esityksen Huoltovarmuuskeskukselle suojavarusteiden hankinnasta

So­siaa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­rio teki uuden esi­tyk­sen Huol­to­var­muus­kes­kuk­sel­le suo­ja­va­rus­tei­den han­kin­nas­ta

14.08.2020 18:11 0
Suojainten kysyntä ampaisi nousuun elokuussa, kertovat pohjoispohjalaiset valmistajat: "Jos keväällä ihmiset hankkivat suojavarusteita riskiryhmille, niin nyt niitä hankitaan aivan kaikille"

Suo­jain­ten kysyntä ampaisi nousuun elo­kuus­sa, ker­to­vat poh­jois­poh­ja­lai­set val­mis­ta­jat: "Jos ke­vääl­lä ihmiset hank­ki­vat suo­ja­va­rus­tei­ta ris­ki­ryh­mil­le, niin nyt niitä han­ki­taan aivan kai­kil­le"

06.08.2020 17:01 0
Tilaajille
Tällä hetkellä Pohjois-Pohjanmaan suojavarustetilanne on hyvä – keväällä maskeista pyydettiin jopa nelikymmenkertaista hintaa normaaliin verrattuna

Tällä het­kel­lä Poh­jois-Poh­jan­maan suo­ja­va­rus­te­ti­lan­ne on hyvä – ke­vääl­lä mas­keis­ta pyy­det­tiin jopa ne­li­kym­men­ker­tais­ta hintaa nor­maa­liin ver­rat­tu­na

09.07.2020 07:00 0
Tilaajille
Kotimaan matkailua suositellaan edelleen välttämään, hallitukselta tulossa uusia suosituksia  lähiaikoina

Ko­ti­maan mat­kai­lua suo­si­tel­laan edel­leen vält­tä­mään, hal­li­tuk­sel­ta tulossa uusia suo­si­tuk­sia lä­hi­ai­koi­na

28.05.2020 11:13 0