Joukkoliikenne: Oulun jouk­ko­lii­ken­teen linjat siir­ty­vät pois OTP:lta ensi vii­kol­la, lii­ken­tees­sä voi olla häi­riöi­tä

Uimavedet: Katso Kalevan ui­ma­ran­ta­ko­nees­ta, kuinka puhdas vesi lä­hi­ran­nal­la­si on

Tilaajille

Suo­jain­ten kysyntä ampaisi nousuun elo­kuus­sa, ker­to­vat poh­jois­poh­ja­lai­set val­mis­ta­jat: "Jos ke­vääl­lä ihmiset hank­ki­vat suo­ja­va­rus­tei­ta ris­ki­ryh­mil­le, niin nyt niitä han­ki­taan aivan kai­kil­le"

Kertakäyttöisten kansalaismaskien ja kirurgisten suunenäsuojainten kysyntä on nousussa. Myös pestävien kangasmaskien tuotanto on käynnistetty monessa paikassa uudelleen kesän jälkeen.

Screentec tuottaa kirurgisia suu-nenäsuojuksia Oulun Ruskossa.
Screentec tuottaa kirurgisia suu-nenäsuojuksia Oulun Ruskossa.
Kuva: Janne Körkkö

Oululainen Screentec aloitti kirurgisten suu-nenäsuojusten tuotannon heinäkuussa.  Heinäkuussa avatun tuotantolinjan päivittäinen tuotantomäärä on 30 000 ja 50 000 maskin välillä.

Ensi viikosta lähtien kirurgisilla suu-nenäsuojuksissa on myös CE-merkintä, mikä tarkoittaa sitä, että tuote täyttää sitä koskevien EU-direktiivien vaatimukset. CE-merkinnän jälkeen suu-nenäsuojusta voi käyttää sen kaikissa käyttötarkoituksissa.