Syysloma: Oulun kau­pun­ki tarjoaa lap­sil­le ja nuo­ril­le mo­nen­lais­ta te­ke­mis­tä syys­lo­mal­la

Pääkirjoitus: Fen­no­voi­man säh­köl­le olisi ky­syn­tää – mutta koko hank­keen us­kot­ta­vuus horjuu

Mainos: Kalevan syys­lo­ma­tar­jous 5 viikkoa diginä ja pai­net­tu­na! Tilaa tästä.

Savonlinna
Näkökulma: Oulu kertoo uskottavaa pohjoista kehitystarinaa, Tampere jyllää koollaan ja ihmisarvon teemalla – vuoden 2026 kulttuuripääkaupunkien hakukirjoista yksi ei täysin vakuuta

Nä­kö­kul­ma: Oulu kertoo us­kot­ta­vaa poh­jois­ta ke­hi­tys­ta­ri­naa, Tampere jyllää kool­laan ja ih­mis­ar­von tee­mal­la – vuoden 2026 kult­tuu­ri­pää­kau­pun­kien ha­ku­kir­jois­ta yksi ei täysin vakuuta

24.04.2021 08:00 11
Tilaajille
Hankejohtaja kertoo, miksi Oulusta pitäisi tulla kulttuuripääkaupunki: ”Haluamme, että kova insinöörikaupunki tulisi pehmeämmäksi”

Han­ke­joh­ta­ja kertoo, miksi Oulusta pitäisi tulla kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki: ”Ha­luam­me, että kova in­si­nöö­ri­kau­pun­ki tulisi peh­meäm­mäk­si”

22.04.2021 14:26 52
Droonien tanssia joella, taidegalleria taivaalla, lastenkulttuurin keskus, matalan kynnyksen oopperaa ja festivaaleja ­­­­­­­­­­­– katso, mitä kaikkea vuosi kulttuuripääkaupunkina toisi Ouluun

Droo­nien tanssia joella, tai­de­gal­le­ria tai­vaal­la, las­ten­kult­tuu­rin keskus, matalan kyn­nyk­sen oop­pe­raa ja fes­ti­vaa­le­ja – katso, mitä kaikkea vuosi kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki­na toisi Ouluun

22.04.2021 10:00 17
Tilaajille
Analyysi: Kisa kovenee Euroopan kulttuuripääkaupungin tittelistä 2026 – Oulu täyttäisi kriteerit Tamperetta paremmin, koska sillä on enemmän kasvunvaraa

Ana­lyy­si: Kisa kovenee Eu­roo­pan kult­tuu­ri­pää­kau­pun­gin tit­te­lis­tä 2026 – Oulu täyt­täi­si kri­tee­rit Tam­pe­ret­ta pa­rem­min, koska sillä on enemmän kas­vun­va­raa

31.03.2021 18:30 4
Tilaajille
Kulttuurikaupunkihakijoilla alkaa loppukirivaihe, jossa Oulun kovin vastustaja lienee Savonlinna
Pääkirjoitus

Kult­tuu­ri­kau­pun­ki­ha­ki­joil­la alkaa lop­pu­ki­ri­vai­he, jossa Oulun kovin vas­tus­ta­ja lienee Sa­von­lin­na

05.03.2021 20:00 17
Tilaajille
Itä-Suomen neljä maakuntaa haluavat Savonlinnasta Euroopan kulttuuripääkaupungin – "Olemme suomalaisen kulttuurinkäsityksen synnyinsijoilla"

Itä-Suo­men neljä maa­kun­taa ha­lua­vat Sa­von­lin­nas­ta Eu­roo­pan kult­tuu­ri­pää­kau­pun­gin – "Olemme suo­ma­lai­sen kult­tuu­rin­kä­si­tyk­sen syn­nyin­si­joil­la"

28.02.2021 17:00 8
Tilaajille
Oulun kanssa Euroopan kulttuuripääkaupunkitittelistä kilpaileva Tampere tähtää ennen kaikkea tulevaisuuteen – "Pelkkä hakuprosessi on jo tärkeä ja arvokas"

Oulun kanssa Eu­roo­pan kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki­tit­te­lis­tä kil­pai­le­va Tampere tähtää ennen kaikkea tu­le­vai­suu­teen – "Pelkkä ha­ku­pro­ses­si on jo tärkeä ja ar­vo­kas"

23.02.2021 07:00 17
Tilaajille
Tuleva on yhtä jossittelua, mutta meistäkin kiinni
Kolumni

Tuleva on yhtä jos­sit­te­lua, mutta meis­tä­kin kiinni

03.07.2020 07:01
Tilaajille
Kolmen kovan finalistin eväät: Oulu etenee kattoteemalla kulttuuri-ilmastonmuutos, Tampere korostaa yhdenvertaisuutta ja Savonlinnalla on Saimaa-ilmiö

Kolmen kovan fi­na­lis­tin eväät: Oulu etenee kat­to­tee­mal­la kult­tuu­ri-il­mas­ton­muu­tos, Tampere ko­ros­taa yh­den­ver­tai­suut­ta ja Sa­von­lin­nal­la on Sai­maa-il­miö

25.06.2020 13:35
Tilaajille