Savonlinna
Itä-Suomen neljä maakuntaa haluavat Savonlinnasta Euroopan kulttuuripääkaupungin – "Olemme suomalaisen kulttuurinkäsityksen synnyinsijoilla"

Itä-Suo­men neljä maa­kun­taa ha­lua­vat Sa­von­lin­nas­ta Eu­roo­pan kult­tuu­ri­pää­kau­pun­gin – "Olemme suo­ma­lai­sen kult­tuu­rin­kä­si­tyk­sen syn­nyin­si­joil­la"

28.02.2021 17:00 8
Tilaajille
Oulun kanssa Euroopan kulttuuripääkaupunkitittelistä kilpaileva Tampere tähtää ennen kaikkea tulevaisuuteen – "Pelkkä hakuprosessi on jo tärkeä ja arvokas"

Oulun kanssa Eu­roo­pan kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki­tit­te­lis­tä kil­pai­le­va Tampere tähtää ennen kaikkea tu­le­vai­suu­teen – "Pelkkä ha­ku­pro­ses­si on jo tärkeä ja ar­vo­kas"

23.02.2021 07:00 17
Tilaajille
Tuleva on yhtä jossittelua, mutta meistäkin kiinni
Kolumni Marjukka Väisänen

Tuleva on yhtä jos­sit­te­lua, mutta meis­tä­kin kiinni

03.07.2020 07:01
Tilaajille
Kolmen kovan finalistin eväät: Oulu etenee kattoteemalla kulttuuri-ilmastonmuutos, Tampere korostaa yhdenvertaisuutta ja Savonlinnalla on Saimaa-ilmiö

Kolmen kovan fi­na­lis­tin eväät: Oulu etenee kat­to­tee­mal­la kult­tuu­ri-il­mas­ton­muu­tos, Tampere ko­ros­taa yh­den­ver­tai­suut­ta ja Sa­von­lin­nal­la on Sai­maa-il­miö

25.06.2020 13:35
Tilaajille