Puolustusvoimat: Ken­raa­li­kun­nas­sa kuusi ylen­nys­tä – katso täältä kaikki it­se­näi­syys­päi­vän ylen­nyk­set

Ukrainan sota: Uk­rai­na­lais­äi­dit ker­to­vat, kuinka pa­ke­ni­vat las­ten­sa kanssa turvaan Ouluun

Luitko jo tämän: Raa­tis­sa ko­mei­le­va pop­pe­li­veis­tos kärsi ti­hu­työs­tä

Mainos: Kalevan joulutarjous: Kaleva Digi + Lehti 2 kk vain 49,90 euroa, tilaa tästä!

Riskiryhmät
Yle syrji riskiryhmään kuuluvaa vammaista henkilöä kieltämällä kasvomaskin käytön vaalitentissä

Yle syrji ris­ki­ryh­mään kuu­lu­vaa vam­mais­ta hen­ki­löä kiel­tä­mäl­lä kas­vo­mas­kin käytön vaa­li­ten­tis­sä

29.11.2022 15:43
Neljänsiä koronarokotuksia laajennetaan 50–69-vuotiaille riskiryhmäläisille – ajanvaraus on tehtävä puhelimitse

Nel­jän­siä ko­ro­na­ro­ko­tuk­sia laa­jen­ne­taan 50–69-vuo­tiail­le ris­ki­ryh­mä­läi­sil­le – ajan­va­raus on tehtävä pu­he­li­mit­se

27.07.2022 16:46 16
Oulussa viides koronarokote tarjolla yli 12-vuotiaille voimakkaasti immuunipuutteisille henkilöille

Oulussa viides ko­ro­na­ro­ko­te tar­jol­la yli 12-vuo­tiail­le voi­mak­kaas­ti im­muu­ni­puut­tei­sil­le hen­ki­löil­le

15.06.2022 15:25 5
Yli 70-vuotiaille riskiryhmäläisille aloitetaan neljännet koronarokotukset Oulun alueella

Yli 70-vuo­tiail­le ris­ki­ryh­mä­läi­sil­le aloi­te­taan nel­jän­net ko­ro­na­ro­ko­tuk­set Oulun alueel­la

03.06.2022 15:36 2
Riskiryhmiin kuuluvien lasten koronarokotukset alkavat Oulussa Limingantullin rokotuspisteellä tiistaina 21. joulukuuta – ajat varattavissa 17. joulukuuta lähtien

Ris­ki­ryh­miin kuu­lu­vien lasten ko­ro­na­ro­ko­tuk­set alkavat Oulussa Li­min­gan­tul­lin ro­ko­tus­pis­teel­lä tiis­tai­na 21. jou­lu­kuu­ta – ajat va­rat­ta­vis­sa 17. jou­lu­kuu­ta lähtien

17.12.2021 15:54 1
Kunnat voivat aloittaa riskiryhmiin kuuluvien lasten koronarokotukset periaatteessa heti – katso THL:n laatima lista 5–11-vuotiaiden riskiryhmistä

Kunnat voivat aloit­taa ris­ki­ryh­miin kuu­lu­vien lasten ko­ro­na­ro­ko­tuk­set pe­ri­aat­tees­sa heti – katso THL:n laatima lista 5–11-vuo­tiai­den ris­ki­ryh­mis­tä

15.12.2021 15:24
Oululaisen palveluyksikön asukas joutui tiputukseen pahan nestehukan takia – omaiselta kritiikkiä huoneistojen ilmastoinnista: "Lämpötila sisällä lähes 30 astetta"

Ou­lu­lai­sen pal­ve­lu­yk­si­kön asukas joutui ti­pu­tuk­seen pahan nes­te­hu­kan takia – o­mai­sel­ta kri­tiik­kiä huo­neis­to­jen il­mas­toin­nis­ta: "Läm­pö­ti­la sisällä lähes 30 as­tet­ta"

13.07.2021 15:13 22
Tilaajille
Järjestystä ei syytä muuttaa –  politisoituva rokotekeskustelu uhkaa nostaa alueet toisiaan vastaan
Pääkirjoitus

Jär­jes­tys­tä ei syytä muuttaa – po­li­ti­soi­tu­va ro­ko­te­kes­kus­te­lu uhkaa nostaa alueet toi­siaan vastaan

22.03.2021 20:00 26
Tilaajille
Malttia vielä epäilyksiin – tulppariskin kasvua rokotteen takia ei ole havaittu Suomessa
Pääkirjoitus

Malttia vielä epäi­lyk­siin – tulp­pa­ris­kin kasvua ro­kot­teen takia ei ole ha­vait­tu Suo­mes­sa

17.03.2021 20:00 6
Tilaajille
Riskiryhmiin kuuluvien alle 70-vuotiaiden rokotukset alkavat ensi viikolla Oulussa – iäkkäitä ja riskiryhmiä rokotetaan samanaikaisesti

Ris­ki­ryh­miin kuu­lu­vien alle 70-vuo­tiai­den ro­ko­tuk­set alkavat ensi vii­kol­la Oulussa – iäk­käi­tä ja ris­ki­ryh­miä ro­ko­te­taan sa­man­ai­kai­ses­ti

17.02.2021 08:25 45
Kempele joutuu perumaan riskiryhmäläisten kausi-influenssarokotukset marraskuun lopusta alkaen –rokotteella saatavuusongelmia

Kempele joutuu pe­ru­maan ris­ki­ryh­mä­läis­ten kau­si-inf­luens­sa­ro­ko­tuk­set mar­ras­kuun lopusta alkaen –ro­kot­teel­la saa­ta­vuus­on­gel­mia

23.11.2020 13:52
Tapaa ystäviä turvallisesti etänä tai ulkona turvaväleistä huolehtien – Lue tästä THL:n päivitetyt ohjeet yli 70-vuotiaille kansalaisille

Tapaa ystäviä tur­val­li­ses­ti etänä tai ulkona tur­va­vä­leis­tä huo­leh­tien – Lue tästä THL:n päi­vi­te­tyt ohjeet yli 70-vuo­tiail­le kan­sa­lai­sil­le

19.05.2020 21:20
Yli 70-vuotiaille suunnattu uusi höllennetty koronaohje: Ihmisiä kannattaa tavata ulkona ja pitää huolta turvaväleistä

Yli 70-vuo­tiail­le suun­nat­tu uusi höl­len­net­ty ko­ro­naoh­je: Ihmisiä kan­nat­taa tavata ulkona ja pitää huolta tur­va­vä­leis­tä

18.05.2020 19:07
Uusi suositus: oikeus erityisiin opetusjärjestelyihin myös oppilaille, joiden perheenjäsen kuuluu riskiryhmään

Uusi suo­si­tus: oikeus eri­tyi­siin ope­tus­jär­jes­te­lyi­hin myös op­pi­lail­le, joiden per­heen­jä­sen kuuluu ris­ki­ryh­mään

16.05.2020 08:58 1
Opetushallitus täsmensi ohjeistustaan – oikeus etäopetukseen myös oppilaille, joiden perheenjäsen kuuluu riskiryhmään

Ope­tus­hal­li­tus täs­men­si oh­jeis­tus­taan – oikeus etä­ope­tuk­seen myös op­pi­lail­le, joiden per­heen­jä­sen kuuluu ris­ki­ryh­mään

15.05.2020 18:16 3