Juuri nyt: Oulun kes­kus­tan ja Top­pi­lan tu­li­pa­lo­jen sy­tyt­tä­jäk­si epäilty otettu kiinni

Koulut: Oulun ainoa kak­si­kie­li­nen enk­ku­luok­ka pyörii Poh­jois-Ri­ta­har­jus­sa

Ihmiset: Hai­luo­to­lai­sel­la Juha Topilla on tai­to­ja, joiden vuoksi elo­ku­va­tuo­tan­not soit­ta­vat hänelle

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Rahapelit
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Olisiko ollut vii­saam­paa pitää kiinni Veik­kauk­sen mo­no­po­lis­ta?

08.01.2024 05:30 3
Rahapelaaminen elää murrosta, kun peli-into hiipuu ja ulkomaiset yhtiöt asettuvat Veikkauksen tontille
Pääkirjoitus

Ra­ha­pe­laa­mi­nen elää mur­ros­ta, kun pe­li-in­to hiipuu ja ul­ko­mai­set yhtiöt aset­tu­vat Veik­kauk­sen ton­til­le

04.01.2024 17:16 12
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ra­ha­pe­lit vii­mei­nen sääs­tö­koh­de

11.12.2022 08:00 2
Tilaajille
Loton potti nousi uuteen ennätykseen – tarjolla historialliset 15,8 miljoonaa euroa

Loton potti nousi uuteen en­nä­tyk­seen – tar­jol­la his­to­rial­li­set 15,8 mil­joo­naa euroa

11.09.2022 09:38 6
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mark­ki­noi­den aikaan Oulussa

15.06.2022 05:00 1
Tilaajille
Poliisi kielsi kahden lottopelin myynnin ja markkinoinnin Suomessa – arpoja myytiin puhelimitse

Poliisi kielsi kahden lot­to­pe­lin myynnin ja mark­ki­noin­nin Suo­mes­sa – arpoja myytiin pu­he­li­mit­se

02.06.2022 11:57
Tilaajille
Rukalla pelattiin pipolätkää nettikasinoyhtiön sponsoroimana – laajasti esillä olleet mainokset toivat järjestäjälle sakot rahapelirikoksesta

Rukalla pe­lat­tiin pi­po­lät­kää net­ti­ka­si­no­yh­tiön spon­so­roi­ma­na – laa­jas­ti esillä olleet mai­nok­set toivat jär­jes­tä­jäl­le sakot ra­ha­pe­li­ri­kok­ses­ta

15.12.2021 15:34 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tut­ki­joi­den ja tai­tei­li­joi­den työ ei voi olla riip­pu­vai­nen ra­ha­pe­li­tuo­tois­ta

10.12.2021 03:00 1
Tilaajille
Opetus- ja kulttuuriministeriö: Taiteeseen ja kulttuuriin yli 18 miljoonan euron leikkaus rahapelituottojen vähenemän takia

Opetus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riö: Tai­tee­seen ja kult­tuu­riin yli 18 mil­joo­nan euron leik­kaus ra­ha­pe­li­tuot­to­jen vä­he­ne­män takia

12.10.2021 13:31
Veikkaus: Oululainen nettipelaaja voitti Eurojackpotista 300 000 euroa

Veik­kaus: Ou­lu­lai­nen net­ti­pe­laa­ja voitti Eu­ro­jack­po­tis­ta 300 000 euroa

02.10.2021 11:15 7
Kulttuurialan tuska vain jatkuu, eikä sitä helpota tukien vahva kytky rahapelituottoihin
Kolumni

Kult­tuu­ri­alan tuska vain jatkuu, eikä sitä helpota tukien vahva kytky ra­ha­pe­li­tuot­toi­hin

08.05.2021 06:00 1
Tilaajille
Veikkauksen peliautomaateilla pelaaminen vaatii tästä päivästä lähtien tunnistautumisen – yhtiö on vähentänyt peliautomaattien määrää vuodessa yli 40 prosenttia

Veik­kauk­sen pe­li­au­to­maa­teil­la pe­laa­mi­nen vaatii tästä päi­väs­tä lähtien tun­nis­tau­tu­mi­sen – yhtiö on vä­hen­tä­nyt pe­li­au­to­maat­tien määrää vuo­des­sa yli 40 pro­sent­tia

12.01.2021 08:45 9
THL:n tutkimus: Rahapeleihin käytetyistä rahoista puolet tulee parilta prosentilta pelaajista

THL:n tut­ki­mus: Ra­ha­pe­lei­hin käy­te­tyis­tä ra­hois­ta puolet tulee parilta pro­sen­til­ta pe­laa­jis­ta

15.12.2020 06:59 2
Kokenut ja arvovaltainen ryhmä selvittää, miten hallitus voisi ratkaista rahapelituottojen vähenemisen – " Oli vaikea sanoa ei", ryhmää johtava Liikanen kertoo.

Kokenut ja ar­vo­val­tai­nen ryhmä sel­vit­tää, miten hal­li­tus voisi rat­kais­ta ra­ha­pe­li­tuot­to­jen vä­he­ne­mi­sen – " Oli vaikea sanoa ei", ryhmää johtava Lii­ka­nen kertoo.

25.11.2020 14:57 2
Tuore raportti: Rahapeliautomaatit voisi poistaa kaupoista jopa kokonaan tai kehittää mallia Norjan tiukan sääntelyn suuntaan

Tuore ra­port­ti: Ra­ha­pe­li­au­to­maa­tit voisi poistaa kau­pois­ta jopa ko­ko­naan tai ke­hit­tää mallia Norjan tiukan sään­te­lyn suun­taan

23.10.2020 10:43 7
Laki estää pian rahojesi siirron ulkomaiselle rahapelitilille – Pokerinpelaajien puheenjohtaja Rydman perustelee, miksi tulokset jäävät laihoiksi

Laki estää pian ra­ho­je­si siirron ul­ko­mai­sel­le ra­ha­pe­li­ti­lil­le – Po­ke­rin­pe­laa­jien pu­heen­joh­ta­ja Rydman pe­rus­te­lee, miksi tu­lok­set jäävät lai­hoik­si

18.09.2020 16:17 5
Tilaajille
Sdp:n eduskuntaryhmä: Järjestöille on korvattava rahapelituottojen vähenemisestä aiheutuvat tukimenetykset

Sdp:n edus­kun­ta­ryh­mä: Jär­jes­töil­le on kor­vat­ta­va ra­ha­pe­li­tuot­to­jen vä­he­ne­mi­ses­tä ai­heu­tu­vat tu­ki­me­ne­tyk­set

19.08.2020 14:03 3
Poliisi: rahapelien ikärajavalvonnassa vakavia puutteita – Veikkaus tehostaa valvontaa uusin käytäntein

Po­lii­si: ra­ha­pe­lien ikä­ra­ja­val­von­nas­sa vakavia puut­tei­ta – Veik­kaus te­hos­taa val­von­taa uusin käy­tän­tein

10.07.2020 12:31 4
Asiantuntijat: Rahapeliautomaattien ”pakkotauko” pitäisi hyödyntää ongelmapelaamisen torjumisessa – ”Monia pelottaa, mitä käy, kun koneet aukeavat uudelleen”

Asian­tun­ti­jat: Ra­ha­pe­li­au­to­maat­tien ”pak­ko­tau­ko” pitäisi hyö­dyn­tää on­gel­ma­pe­laa­mi­sen tor­ju­mi­ses­sa – ”Monia pe­lot­taa, mitä käy, kun koneet au­kea­vat uu­del­leen”

07.05.2020 06:00 1
Tilaajille