Rahapelit
Kokenut ja arvovaltainen ryhmä selvittää, miten hallitus voisi ratkaista rahapelituottojen vähenemisen – " Oli vaikea sanoa ei", ryhmää johtava Liikanen kertoo.

Kokenut ja ar­vo­val­tai­nen ryhmä sel­vit­tää, miten hal­li­tus voisi rat­kais­ta ra­ha­pe­li­tuot­to­jen vä­he­ne­mi­sen – " Oli vaikea sanoa ei", ryhmää johtava Lii­ka­nen kertoo.

25.11.2020 14:57 2
Tuore raportti: Rahapeliautomaatit voisi poistaa kaupoista jopa kokonaan tai kehittää mallia Norjan tiukan sääntelyn suuntaan

Tuore ra­port­ti: Ra­ha­pe­li­au­to­maa­tit voisi poistaa kau­pois­ta jopa ko­ko­naan tai ke­hit­tää mallia Norjan tiukan sään­te­lyn suun­taan

23.10.2020 10:43 7
Laki estää pian rahojesi siirron ulkomaiselle rahapelitilille – Pokerinpelaajien puheenjohtaja Rydman perustelee, miksi tulokset jäävät laihoiksi

Laki estää pian ra­ho­je­si siirron ul­ko­mai­sel­le ra­ha­pe­li­ti­lil­le – Po­ke­rin­pe­laa­jien pu­heen­joh­ta­ja Rydman pe­rus­te­lee, miksi tu­lok­set jäävät lai­hoik­si

18.09.2020 16:17 4
Tilaajille
Sdp:n eduskuntaryhmä: Järjestöille on korvattava rahapelituottojen vähenemisestä aiheutuvat tukimenetykset

Sdp:n edus­kun­ta­ryh­mä: Jär­jes­töil­le on kor­vat­ta­va ra­ha­pe­li­tuot­to­jen vä­he­ne­mi­ses­tä ai­heu­tu­vat tu­ki­me­ne­tyk­set

19.08.2020 14:03 3
Poliisi: rahapelien ikärajavalvonnassa vakavia puutteita – Veikkaus tehostaa valvontaa uusin käytäntein

Po­lii­si: ra­ha­pe­lien ikä­ra­ja­val­von­nas­sa vakavia puut­tei­ta – Veik­kaus te­hos­taa val­von­taa uusin käy­tän­tein

10.07.2020 12:25 4
Asiantuntijat: Rahapeliautomaattien ”pakkotauko” pitäisi hyödyntää ongelmapelaamisen torjumisessa – ”Monia pelottaa, mitä käy, kun koneet aukeavat uudelleen”

Asian­tun­ti­jat: Ra­ha­pe­li­au­to­maat­tien ”pak­ko­tau­ko” pitäisi hyö­dyn­tää on­gel­ma­pe­laa­mi­sen tor­ju­mi­ses­sa – ”Monia pe­lot­taa, mitä käy, kun koneet au­kea­vat uu­del­leen”

07.05.2020 06:00 1
Tilaajille