Kirkko: Ana­lyy­si: Ta­sa-ar­voi­sen avio­lii­ton kan­nat­ta­jien kut­su­mi­nen vih­reik­si mie­hik­si ylittää rajan

Palkinnot: Vuoden 2022 Teos­to-pal­kin­to jaetaan neljän pal­ki­tun kesken

Mainos: Juuret kas­va­vat tie­dos­ta. Tutustu Ka­le­vaan 1kk 1 €. Tilaa tästä.

Opetus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riö: Tai­tee­seen ja kult­tuu­riin yli 18 mil­joo­nan euron leik­kaus ra­ha­pe­li­tuot­to­jen vä­he­ne­män takia

Vyötä kiristetään yli kymmenyksellä taiteen ohella myös tieteessä, josta leikataan yli 8 miljoonalla eurolla.

Helsinki
Taiteeseen ja kulttuuriin osoitetut varat vähenevät rahapelitoiminnan tuottojen vähenemisen myötä 18,4 miljoonalla eurolla kuluvaan vuoteen verrattuna, eli 11 prosentilla. Kuvituskuva.
Taiteeseen ja kulttuuriin osoitetut varat vähenevät rahapelitoiminnan tuottojen vähenemisen myötä 18,4 miljoonalla eurolla kuluvaan vuoteen verrattuna, eli 11 prosentilla. Kuvituskuva.
Kuva: Konsta Leppänen

Opetus- ja kulttuuriministeriö on linjannut, miten rahapelitoiminnasta rahoitusta saavien edunsaajien valtionrahoitusta leikataan ensi vuonna. Summa on kaikkiaan 43 miljoonaa euroa.

Taiteeseen ja kulttuuriin osoitetut varat vähenevät rahapelitoiminnan tuottojen vähenemisen myötä 18,4 miljoonalla eurolla kuluvaan vuoteen verrattuna, eli 11 prosentilla.

Suurimmalla osalla rahapelivaroja saaneista taiteen ja kulttuurin toimijoista leikkaus on noin 15 prosentilla tämänvuotisesta. Sen mukaisesti vähenevät muun muassa avustukset eri taiteenaloille, mediakasvatukseen sekä kuntien alueellisen kulttuuritoiminnan kehittämiseen.

Leikkauksia ei aiota kohdentaa muun muassa lakisääteisiin valtionosuuksiin eikä avustuksiin, kuvataiteen tekijöiden lakisääteisiin apurahoihin eikä kulttuuritapahtumia koskeviin avustuksiin.

Suhteellisesti suurimmat leikkaukset (noin 50 %) kohdistetaan valtion taideteostoimikunnan rahoitukseen, kulttuuritilojen hankkimiseen, perustamiskustannuksia ja peruskorjauksia koskeviin avustuksiin, seurantalojen korjausavustuksiin, neuvonta- ja ohjaustyöhön sekä taiteen ja kulttuurin Venäjä-ohjelmaan.

Taiteen ja kulttuurin alalla keskimääräistä vähemmän leikataan ministeriön mukaan muun muassa yleisten kirjastojen kehittämisen määrärahoista, jotka laskevat 6 prosentilla. Elokuvatuotantoon, käsikirjoittamiseen ja jakeluun varattuja määrärahoja leikataan 8 prosentilla ja kulttuurilehtien tukia 9 prosentilla.

"Koronasta kärsinyt ala tarvitsee tukea, ei uusia leikkauksia"

Kulttuurialalla leikkausuutiset otettiin tyrmistyksellä vastaan. Myös eduskuntaan vedottiin leikkurin pysäyttämiseksi.

– Kulttuuritarjonta maassa heikkenee. Vielä voi eduskunta päättää toisin, kommentoi Twitterissä kirjailija ja vihreiden entinen kansanedustaja Rosa Meriläinen, joka on kulttuurin ja taiteen edunvalvojan Kulta ry:n pääsihteeri.

Koronapandemiassa pahasti kärsinyttä kulttuurialaa ei pidetä sopivana leikkausten kohteena.

– Yli 18 miljoonan leikkausten työllisyysvaikutukset tulevat olemaan merkittäviä. Koronasta kärsinyt ala tarvitsee tukea, ei uusia leikkauksia. Eduskunta, teillä on vielä mahdollisuus pelastaa tilanne, kirjoittaa Twitterissä taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö Taku ry:n toiminnanjohtaja Nea Leo.

Alan leikkauskohdista kirjastoalalla kritiikkiä herättää vähälevikkisen kirjallisuuden ostotuen ja kulttuurilehtien tilaustuen lopettaminen kokonaan.

– Kyseessä on noin miljoonan euron kokonaisuus valtion budjetissasanoo Suomen kirjastoseuran toiminnanjohtaja Rauha Maarno.

Myös tieteestä leikataan yli kymmenyksellä

Liikuntaan ja urheiluun osoitettavat rahapelivarat ja tuoton alenemisen kompensaatio pienenevät 11,9 miljoonaa euroa vuonna 2022.

Säästöt on ministeriön mukaan pyritty toteuttamaan niin, että ne kohdistuisivat mahdollisimman vähäisesti itse toimintaan kuten urheiluseuroihin. Suurin leikkaus vuoden 2022 liikuntabudjetissa kohdistuu liikuntapaikkarakentamiseen.

Myös liikunnan kansalaistoiminnan avustamiseen tarkoitetut määrärahat pienevät 2,8 miljoonalla eli noin 6 prosentilla. Valtakunnallisten järjestöjen avustuksia ja seuratukia ei kuitenkaan jouduta vähentämään, sillä seuratukiin pystytään käyttämään edelliseltä vuodelta siirtyvää rahoitusta.

Tieteen ja tutkimuksen edistämiseen osoitettavat rahapelivarat ja tuoton alenemisen kompensaatio pienenevät 8,3 miljoonaa euroa (10,9 %) kuluvaan vuoteen verrattuna.

Tiedesäästöistä noin 40 prosenttia kohdistetaan yksityisen arkistotoiminnan ja kolmannen sektorin tutkimuslaitoksiin sekä etenkin niihin kohteisiin, joille veikkausvoittovarojen rahoitusosuus oli jo valmiiksi vähäinen.

Nuorisotyöhön osoitetut rahapelitoiminnan tuotot ja kompensaatio pienenevät 4,3 miljoonalla eurolla vuonna 2022. Nuorisotyön budjetti pienenee kokonaisuutena noin 4,5 miljoonaa euroa eli 5,5 prosenttia.