PVO-Vesivoima Oy
Vesivoimalla on suuri merkitys Suomen hiilineutraaliustavoitteessa – Ilman vesivoimaa omavaraisuus heikkenisi ja ilmastotavoite hidastuisi
Mainos pvo-vesivoima

Ve­si­voi­mal­la on suuri mer­ki­tys Suomen hii­li­neut­raa­lius­ta­voit­tees­sa – Ilman ve­si­voi­maa oma­va­rai­suus heik­ke­ni­si ja il­mas­to­ta­voi­te hi­das­tui­si

31.01.2021 06:00
Lukijalta Mielipide Seppo Partanen

Kalat vael­ta­vat ja li­sään­ty­vät, kun padot eivät estä

18.12.2020 04:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Pertti Pietinen

Yh­teis­työ vie vael­lus­ka­lo­jen kan­nal­ta par­haa­seen tu­lok­seen

18.08.2020 07:00 1
Tilaajille