Kesähelmi: Pe­rä­me­ren saa­ris­toon pääsee ke­sä­ret­kel­le ve­neel­lä

Onnettomuudet : Metsä Fibren Kemin bio­tuo­te­teh­taan työ­maal­la kuo­le­maan joh­ta­nut ta­pa­tur­ma

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Yh­teis­työ vie vael­lus­ka­lo­jen kan­nal­ta par­haa­seen tu­lok­seen

Hanna Halmeenpää, Eero Moilanen ja Antti Ylitalo (Kaleva 9.8.2020) kirjoittivat PVO-Vesivoiman muistutuksesta Lapin ely-keskuksen Iijoen kalatalousvelvoitteiden muutoshakemukseen ja syyttivät vesivoimayhtiöitä velvoitemuutosten jarruttajiksi ja vaelluskalayhteistyötä yhtiöiden salajuoneksi.

Toisin kuin kirjoituksessa väitetään, PVO-Vesivoima ei vastusta kalatalousvelvoitteiden ajantasaistamista. Emme myöskään vastusta istutusvelvoitteen epätarkoituksenmukaisten osien korjaamista.