Lukijalta
Mielipide
Tilaajille

Yh­teis­työ vie vael­lus­ka­lo­jen kan­nal­ta par­haa­seen tu­lok­seen

Hanna Halmeenpää, Eero Moilanen ja Antti Ylitalo (Kaleva 9.8.2020) kirjoittivat PVO-Vesivoiman muistutuksesta Lapin ely-keskuksen Iijoen kalatalousvelvoitteiden muutoshakemukseen ja syyttivät vesivoimayhtiöitä velvoitemuutosten jarruttajiksi ja vaelluskalayhteistyötä yhtiöiden salajuoneksi.

Toisin kuin kirjoituksessa väitetään, PVO-Vesivoima ei vastusta kalatalousvelvoitteiden ajantasaistamista. Emme myöskään vastusta istutusvelvoitteen epätarkoituksenmukaisten osien korjaamista.