Taide: Ou­lu­lai­nen Elsi Tau­riai­nen jul­kai­si maa­laus­vi­deon ja sai 100 000 seu­raa­jaa

Neuvottelutaito: Oulun po­lii­sin neu­vot­te­lu­ryh­män vetäjä kertoo tiu­kim­mat ti­lan­teen­sa

Kolumni: Sek­suaa­li­nen ah­dis­te­lu on rikos ja siihen tulee suh­tau­tua sel­lai­se­na

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi + Lauantai 15,90 €/kk

Oppositiopolitiikka
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Omat aiemmat pää­tök­set unoh­tu­neet

31.10.2023 05:00
Keskustan kansanedustajat ihmettelevät liikenneministerin puheita polttoaineen hinnasta: "Pumpuille voisi laittaa laput, joissa lukisi perussuomalaisten autoilijoille pitämät vaalilupaukset"

Kes­kus­tan kan­san­edus­ta­jat ih­met­te­le­vät lii­ken­ne­mi­nis­te­rin puheita polt­to­ai­neen hin­nas­ta: "Pum­puil­le voisi laittaa laput, joissa lukisi pe­rus­suo­ma­lais­ten au­toi­li­joil­le pitämät vaa­li­lu­pauk­set"

27.09.2023 21:30 37
Keskusta ja Liike Nyt tekevät välikysymyksen terveys- ja vanhuspalveluiden tilanteesta

Kes­kus­ta ja Liike Nyt tekevät vä­li­ky­sy­myk­sen ter­veys- ja van­hus­pal­ve­lui­den ti­lan­tees­ta

27.09.2023 19:11 32
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ollako vai eikö, siinä pulma

25.09.2023 05:00 1
Oululaisesta Tytti Tuppuraisesta tuli yllättäen opposition ykköstykki – Hänestä poliittisessa ilmapiirissä on nyt jotain hyvin kolkkoa: "Historiassa tällainen on yleensä johtanut kohtalokkaisiin seurauksiin"

Ou­lu­lai­ses­ta Tytti Tup­pu­rai­ses­ta tuli yl­lät­täen op­po­si­tion yk­kös­tyk­ki – Hänestä po­liit­ti­ses­sa il­ma­pii­ris­sä on nyt jotain hyvin kolk­koa: "His­to­rias­sa täl­lai­nen on yleensä joh­ta­nut koh­ta­lok­kai­siin seu­rauk­siin"

23.09.2023 18:00 138
Tilaajille