Politiikka: Merja Ra­sin­kan­gas vaihtaa kes­kus­tas­ta pe­rus­suo­ma­lai­siin, ko­koo­muk­ses­ta Oulun suurin val­tuus­to­ryh­mä

Jääkiekko: Bar­ta­ve­gen esit­tä­mä kri­tiik­ki ju­nio­ri­pe­lis­sä oli liikaa – se­los­tuk­set pantiin het­kek­si pannaan

Verovähennykset: Jat­kos­sa yritys voi il­moit­taa ko­ti­ta­lous­vä­hen­nyk­seen tar­vit­ta­vat tiedot asiak­kaan­sa puo­les­ta

Mainos: Tilaa Kaleva Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 12,90 € / kk + 1 kk kaupan päälle, tilaa tästä

Pohjantien kunnostustyöt
Nelostien viereinen Oulujoen ylittävä jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden silta suljetaan tietöiden vuoksi

Ne­los­tien vie­rei­nen Ou­lu­joen ylit­tä­vä ja­lan­kul­ki­joi­den ja pyö­räi­li­jöi­den silta sul­je­taan tie­töi­den vuoksi

17.06.2022 14:20 4
Kuusi kaistaa sujuvoitti Pohjantien liikennettä – Kysyimme, koska oikealta saa ohittaa

Kuusi kaistaa su­ju­voit­ti Poh­jan­tien lii­ken­net­tä – Ky­syim­me, koska oi­keal­ta saa ohittaa

22.10.2021 06:00 27
Tilaajille
Pohjantien Iskon eritasoliittymien parannustyöt etenevät, kiertotie poistuu ja uusi ramppi tulee käyttöön – Oulu-Kemi -välin parannusurakan loppu häämöttää

Poh­jan­tien Iskon eri­ta­so­liit­ty­mien pa­ran­nus­työt ete­ne­vät, kier­to­tie poistuu ja uusi ramppi tulee käyt­töön – Ou­lu-Ke­mi -välin pa­ran­nus­ura­kan loppu hää­möt­tää

23.09.2021 12:37 15
Nelostien siltatyömaa valmistuu Oulussa - perjantaina ajetaan uudella sillalla

Ne­los­tien sil­ta­työ­maa val­mis­tuu Oulussa - per­jan­tai­na ajetaan uudella sil­lal­la

09.06.2021 13:00 43
Tilaajille

Poh­jan­tiel­lä Iskon liit­ty­män kier­to­tie otettu käyt­töön, tie­lii­ken­ne­kes­kus va­roit­taa mah­dol­li­sis­ta ruuh­kis­ta

07.06.2021 06:44 1
Oulujoen ylittävän sillan kannen valutyöt alkoivat Nelostiellä

Ou­lu­joen ylit­tä­vän sillan kannen va­lu­työt al­koi­vat Ne­los­tiel­lä

11.05.2020 21:57 2
Oulujoen itäisemmän sillan kannen betonivalutyöt alkavat maanantaina – töitä tehdään yhtäjaksoisesti 48 tuntia

Ou­lu­joen itäi­sem­män sillan kannen be­to­ni­va­lu­työt alkavat maa­nan­tai­na – töitä tehdään yh­tä­jak­soi­ses­ti 48 tuntia

07.05.2020 10:45 5
Pohjantien uusi tekniikka otettiin käyttöön – nopeusrajoitus olisi mahdollista nostaa 120 kilometriin tunnissa hiljaisina aikoina

Poh­jan­tien uusi tek­niik­ka otet­tiin käyt­töön – no­peus­ra­joi­tus olisi mah­dol­lis­ta nostaa 120 ki­lo­met­riin tun­nis­sa hil­jai­si­na aikoina

18.12.2019 15:18 2
Tilaajille
Pohjantien automaattinen järjestelmä välittää autoilijoille varoituksia, myös nopeurajoituksia voidaan muuttaa

Poh­jan­tien au­to­maat­ti­nen jär­jes­tel­mä vä­lit­tää au­toi­li­joil­le va­roi­tuk­sia, myös no­peu­ra­joi­tuk­sia voidaan muuttaa

18.12.2019 10:12 22
Kahdeksan kilometriä uutta tietä – Oulun pohjoispuolella moottoritietä pitkin pääsee nyt Kiiminkijoelle saakka

Kah­dek­san ki­lo­met­riä uutta tietä – Oulun poh­jois­puo­lel­la moot­to­ri­tie­tä pitkin pääsee nyt Kii­min­ki­joel­le saakka

14.11.2019 10:55 47
Kellosta pohjoiseen päin avautuu torstaina kahdeksan kilometrin pätkä uutta moottoritietä – Nelostien työt edenneet aikataulussa

Kel­los­ta poh­joi­seen päin avautuu tors­tai­na kah­dek­san ki­lo­met­rin pätkä uutta moot­to­ri­tie­tä – Ne­los­tien työt eden­neet ai­ka­tau­lus­sa

12.11.2019 09:51 53
Pohjantien liikenne pysäytetään siltojen purkutyön vuoksi keskiviikkona ja torstaina – "Viidessä minuutissa ehtii muodostua kilometrien jonot"

Poh­jan­tien lii­ken­ne py­säy­te­tään sil­to­jen pur­ku­työn vuoksi kes­ki­viik­ko­na ja tors­tai­na – "Vii­des­sä mi­nuu­tis­sa ehtii muo­dos­tua ki­lo­met­rien jonot"

29.10.2019 14:12 44
Moottoritietä pääsee ajamaan pian aina Kiiminkijoelle saakka – uudella tiellä on aluksi 80 kilometrin nopeusrajoitus

Moot­to­ri­tie­tä pääsee ajamaan pian aina Kii­min­ki­joel­le saakka – uudella tiellä on aluksi 80 ki­lo­met­rin no­peus­ra­joi­tus

22.10.2019 20:10 78
Pohjantien urakka alkaa olla valmis  Kaakkurin ja Pateniemen välillä –  Iin, Olhavan ja Kuivaniemen ohituskaistat käyttöön myöhemmin

Poh­jan­tien urakka alkaa olla valmis Kaak­ku­rin ja Pa­te­nie­men välillä – Iin, Olhavan ja Kui­va­nie­men ohi­tus­kais­tat käyt­töön myö­hem­min

08.10.2019 14:41 53
Tältä näyttää Pohjantien siltatyömaa ylhäältä katsottuna
Lukijalta

Tältä näyttää Poh­jan­tien sil­ta­työ­maa yl­hääl­tä kat­sot­tu­na

06.10.2019 20:03 10
Pohjantien silta laitetaan äkkiä palasiksi, purkutyön hoitaa pari työkonetta ja kymmenkunta työntekijää – katso videolta, kuinka silta murenee uuden tieltä

Poh­jan­tien silta lai­te­taan äkkiä pa­la­sik­si, pur­ku­työn hoitaa pari työ­ko­net­ta ja kym­men­kun­ta työn­te­ki­jää – katso vi­deol­ta, kuinka silta murenee uuden tieltä

04.10.2019 06:00 2
Tilaajille
Pohjantien silta murtuu uuden tieltä pala kerrallaan

Poh­jan­tien silta murtuu uuden tieltä pala ker­ral­laan

04.10.2019 06:00 9
Siltatyömaa hidastaa liikennettä Pohjantiellä lähes kahden vuoden ajan – järjestelyn ensimmäisinä päivinä odotettavissa ruuhkaa

Sil­ta­työ­maa hi­das­taa lii­ken­net­tä Poh­jan­tiel­lä lähes kahden vuoden ajan – jär­jes­te­lyn en­sim­mäi­si­nä päivinä odo­tet­ta­vis­sa ruuhkaa

19.09.2019 16:59 82
Pohjantien siltojen nopeusrajoitus laskee rajusti Oulujoen kohdalla – toinen vanhoista silloista jää pois käytöstä

Poh­jan­tien sil­to­jen no­peus­ra­joi­tus laskee rajusti Ou­lu­joen koh­dal­la – toinen van­hois­ta sil­lois­ta jää pois käy­tös­tä

16.09.2019 10:23 118
Pohjantien uusien siltojen suunnittelu on loppusuoralla – "Päällepäin kukaan tuskin huomaa suurtakaan eroa"

Poh­jan­tien uusien sil­to­jen suun­nit­te­lu on lop­pu­suo­ral­la – "Pääl­le­päin kukaan tuskin huomaa suur­ta­kaan eroa"

09.07.2019 19:26 1
Tilaajille