Kärpät: Pyörälä hur­jas­sa vi­rees­sä juh­la­pe­lis­sään

Työtaistelu: Hoi­ta­jat jat­ka­vat ylityö- ja vuo­ron­vaih­to­kiel­toa Oysissa ja Ou­las­kan­kaal­la

Pikavipit
Kolumni

Ve­lal­lis­ten ku­rit­ta­mi­nen ei hyödytä ketään

06.07.2021 16:00 10
Tilaajille

Äiti otti ke­hi­tys­vam­mai­sen tyt­tä­ren­sä nimissä pi­ka­vip­pe­jä ja käytti tämän elä­ke­va­ro­ja omiin tar­koi­tuk­siin­sa – Oulun kä­rä­jä­oi­keus tuo­mit­si lähes 27 000 euron kor­vauk­siin

16.04.2021 10:45 1
Tilaajille

Kil­pai­lu­vi­ras­to: Sopu mah­dol­li­nen myös toisen pi­ka­vip­pi­fir­man kanssa – ryh­mä­kan­net­ta ei ole nos­tet­tu Suo­mes­sa vielä ker­taa­kaan

13.02.2021 06:30
Tilaajille

Vip­pi­kier­tee­seen jou­tu­nees­ta ou­lu­lai­ses­ta Pekka Park­ko­ses­ta tuntui, että tun­te­mat­to­mat­kin syyl­lis­ti­vät häntä epä­on­nis­tu­mi­ses­ta – nyt hän jakaa puo­li­son­sa kanssa ta­ri­nan­sa, jotta samassa ti­lan­tees­sa olevat roh­kais­tui­si­vat ha­ke­maan apua

17.11.2020 06:00 2
Tilaajille

Suomen en­sim­mäi­nen ryh­mä­kan­ne näyttää epä­to­den­nä­köi­sel­tä, mutta yhden pi­ka­vip­pi­yh­tiön osalta se voi vielä to­teu­tua – Luoton vuo­si­kor­ko oli yli 300 pro­sent­tia

12.10.2020 14:50

Korona ei vielä näy mak­su­häi­riöi­den kasvuna – Asia­kas­tie­to: ''Pi­ka­vip­pien kor­ko­ka­ton alen­nuk­sel­la on kään­tö­puo­len­sa, joka näkyy syk­syl­lä''

02.07.2020 08:33

Pi­ka­vip­pien to­del­li­nen vuo­si­kor­ko olikin ku­lut­ta­jil­le yli 300 pro­sent­tia, ja rii­ta­pro­ses­sin neu­vot­te­lu on kesken – His­to­rial­li­nen ryh­mä­kan­ne voi yhä to­teu­tua

26.05.2020 06:00 1