Korona: Toimi näin, jos tulet ki­peäk­si tai epäilet ko­ro­na­tar­tun­taa – Ko­ko­sim­me PPSHP:n ja muiden toi­mi­joi­den ohjeet yhteen

Koronanyrkki: Ul­ko­ti­lo­ja kos­ke­via ra­joi­tuk­sia tar­kas­tel­laan uu­del­leen

Pientalot
Vuoden pientalomyönteisimmäksi valittu Oulu saa kiitosta rakentajien opastuksesta ja edullisista asumiskustannuksista – suosituimpia tontteja ei kuitenkaan riitä kaikille

Vuoden pien­ta­lo­myön­tei­sim­mäk­si valittu Oulu saa kii­tos­ta ra­ken­ta­jien opas­tuk­ses­ta ja edul­li­sis­ta asu­mis­kus­tan­nuk­sis­ta – suo­si­tuim­pia tont­te­ja ei kui­ten­kaan riitä kai­kil­le

11.05.2021 16:25 13
Tilaajille
Oulu on valittu vuoden pientalomyönteisimmäksi kunnaksi: "Oulu on edelläkävijä pientalorakentamisen ympäristönäkökulmien ja energiatehokkuuden huomioimisessa"

Oulu on valittu vuoden pien­ta­lo­myön­tei­sim­mäk­si kun­nak­si: "Oulu on edel­lä­kä­vi­jä pien­ta­lo­ra­ken­ta­mi­sen ym­pä­ris­tö­nä­kö­kul­mien ja ener­gia­te­hok­kuu­den huo­mioi­mi­ses­sa"

11.05.2021 13:02 7
Taskilaan suunnitteilla uusi pientalovaltainen asuinalue

Tas­ki­laan suun­nit­teil­la uusi pien­ta­lo­val­tai­nen asuin­alue

08.02.2021 20:39 4
Tilaajille

Ro­va­nie­mi myy kym­me­nen pien­ta­lo­tont­tia tar­jous­ten pe­rus­teel­la

04.01.2021 09:48
Tilaajille