Uusi luontomedia: Poh­joi­sen Polut tarjoaa tuhtia luet­ta­vaa ret­kei­ly­kan­sal­le

Tulospalvelu: Katso alue­vaa­li­tu­lok­sen yk­si­tyis­koh­dat

Oulun yliopiston hallitus
Mikä on Linnanmaan remonttien todellinen hintalappu? Osapuolten arvioissa jopa viidenneksen ero

Mikä on Lin­nan­maan re­mont­tien to­del­li­nen hin­ta­lap­pu? Osa­puol­ten ar­viois­sa jopa vii­den­nek­sen ero

30.12.2021 14:31 57
Tilaajille
Yliopiston hallituksen Raksila-pöytäkirja julki – pöydällepanoa ja lisäselvityksiä halunneiden jäsenten mielestä päätös tehtiin vailla riittäviä tietoja

Yli­opis­ton hal­li­tuk­sen Rak­si­la-pöy­tä­kir­ja julki – pöy­däl­le­pa­noa ja li­sä­sel­vi­tyk­siä ha­lun­nei­den jä­sen­ten mie­les­tä päätös tehtiin vailla riit­tä­viä tietoja

30.12.2021 13:42 132
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Suur­yri­tys­ten joh­ta­jat haas­ta­vat yli­opis­to­jen va­pau­den

24.12.2021 05:00 8
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulun yli­opis­ton hal­li­tuk­sel­la suuri vastuu pää­tök­ses­tään

15.12.2021 04:00 12
Tilaajille
Oulun yliopiston hallituksen kokoa pienennetään – yliopistoyhteisön edustajien ääntä haluttiin vahvistaa

Oulun yli­opis­ton hal­li­tuk­sen kokoa pie­nen­ne­tään – yli­opis­to­yh­tei­sön edus­ta­jien ääntä ha­lut­tiin vah­vis­taa

20.09.2021 15:55 16
Tilaajille
Keskustakampuksella luodaan Oulun tulevaisuutta – Yliopiston keskeinen sijainti vahvistaisi mainetta koulukaupunkina
Kolumni

Kes­kus­ta­kam­puk­sel­la luodaan Oulun tu­le­vai­suut­ta – Yli­opis­ton kes­kei­nen si­jain­ti vah­vis­tai­si mai­net­ta kou­lu­kau­pun­ki­na

23.04.2021 10:00 93
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Val­mis­tel­laan­ko Oulun yli­opis­ton kes­kus­ta­kam­pus­ta avoi­mes­ti?

07.04.2021 11:00 24
Tilaajille