Oulun joukkoliikenne: Oulun bussit ovat ajoit­tain tupaten täynnä ja mat­ko­jen mää­räs­sä taotaan en­nä­tys­lu­ke­mia

Mielipidekirjoitus: Su­ku­puo­li­ko­ke­mus on jo­kai­sen oma asia

Luitko jo tämän: Miksi somessa ihail­laan julk­kik­sia lähes vailla rihman kier­tä­mää, mutta ta­val­li­sen suo­ma­lai­sen luo­mu­ta­ka­lis­ton nä­ke­mi­nen on kau­his­tus?

Mainos: Tilaa Kaleva Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 12,90 € / kk + 1 kk kaupan päälle, tilaa tästä

Oulun yliopiston hallitus
Oulun yliopiston Jouko Niinimäki, Juhani Damski ja Sakari Kallo vastaavat tutkintapyynnöstä nousseeseen kohuun – "Mieluummin tietysti näkisin yliopiston julkisuudessa toisenlaisessa yhteydessä"

Oulun yli­opis­ton Jouko Nii­ni­mä­ki, Juhani Damski ja Sakari Kallo vas­taa­vat tut­kin­ta­pyyn­nös­tä nous­see­seen kohuun – "Mie­luum­min tie­tys­ti näkisin yli­opis­ton jul­ki­suu­des­sa toi­sen­lai­ses­sa yh­tey­des­sä"

15.08.2022 18:30 20
Tilaajille
Oulun yliopiston hallitus aloittaa selvityksen johdon vastuuvapauden osittaisen epäämisen juridisista kysymyksistä – arvioitavana ainakin yliopiston edun ja huolellisuusvelvoitteen periaatteet

Oulun yli­opis­ton hal­li­tus aloit­taa sel­vi­tyk­sen johdon vas­tuu­va­pau­den osit­tai­sen epää­mi­sen ju­ri­di­sis­ta ky­sy­myk­sis­tä – ar­vioi­ta­va­na ainakin yli­opis­ton edun ja huo­lel­li­suus­vel­voit­teen pe­ri­aat­teet

21.06.2022 16:50 42
Tilaajille
Oulun yliopiston hallitus jatkaa pohdintaa – Yliopistokollegio ei voi erottaa hallitusta, vaan ainoastaan nostaa vahingonkorvauskanteita

Oulun yli­opis­ton hal­li­tus jatkaa poh­din­taa – Yli­opis­to­kol­le­gio ei voi erottaa hal­li­tus­ta, vaan ai­noas­taan nostaa va­hin­gon­kor­vaus­kan­tei­ta

20.06.2022 20:01 55
Tilaajille
Yliopiston hallituksen tuore puheenjohtaja Juhani Damski: Katse kauas tulevaisuuteen – Raksilan kampus voi tarjota opiskelijoille entistä paremman opiskelukokemuksen

Yli­opis­ton hal­li­tuk­sen tuore pu­heen­joh­ta­ja Juhani Damski: Katse kauas tu­le­vai­suu­teen – Rak­si­lan kampus voi tarjota opis­ke­li­joil­le entistä pa­rem­man opis­ke­lu­ko­ke­muk­sen

30.01.2022 06:00 51
Tilaajille
Mikä on Linnanmaan remonttien todellinen hintalappu? Osapuolten arvioissa jopa viidenneksen ero

Mikä on Lin­nan­maan re­mont­tien to­del­li­nen hin­ta­lap­pu? Osa­puol­ten ar­viois­sa jopa vii­den­nek­sen ero

30.12.2021 14:31 57
Tilaajille
Yliopiston hallituksen Raksila-pöytäkirja julki – pöydällepanoa ja lisäselvityksiä halunneiden jäsenten mielestä päätös tehtiin vailla riittäviä tietoja

Yli­opis­ton hal­li­tuk­sen Rak­si­la-pöy­tä­kir­ja julki – pöy­däl­le­pa­noa ja li­sä­sel­vi­tyk­siä ha­lun­nei­den jä­sen­ten mie­les­tä päätös tehtiin vailla riit­tä­viä tietoja

30.12.2021 13:42 132
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Suur­yri­tys­ten joh­ta­jat haas­ta­vat yli­opis­to­jen va­pau­den

24.12.2021 05:00 8
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulun yli­opis­ton hal­li­tuk­sel­la suuri vastuu pää­tök­ses­tään

15.12.2021 04:00 12
Tilaajille
Oulun yliopiston hallituksen kokoa pienennetään – yliopistoyhteisön edustajien ääntä haluttiin vahvistaa

Oulun yli­opis­ton hal­li­tuk­sen kokoa pie­nen­ne­tään – yli­opis­to­yh­tei­sön edus­ta­jien ääntä ha­lut­tiin vah­vis­taa

20.09.2021 15:55 16
Tilaajille
Keskustakampuksella luodaan Oulun tulevaisuutta – Yliopiston keskeinen sijainti vahvistaisi mainetta koulukaupunkina
Kolumni

Kes­kus­ta­kam­puk­sel­la luodaan Oulun tu­le­vai­suut­ta – Yli­opis­ton kes­kei­nen si­jain­ti vah­vis­tai­si mai­net­ta kou­lu­kau­pun­ki­na

23.04.2021 10:00 93
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Val­mis­tel­laan­ko Oulun yli­opis­ton kes­kus­ta­kam­pus­ta avoi­mes­ti?

07.04.2021 11:00 24
Tilaajille