Eläimet: Ou­lu­lai­nen per­heen­äi­ti tilasi netistä munia, ja nyt oma­ko­ti­alueel­la ku­jer­taa lähes 60 vii­riäis­tä

Työmaa: Ra­ken­nus­työt koet­te­le­vat Nal­li­ka­rin idylliä tänä kesänä

Urheilu: Oliko Oulun kes­kus­ken­tän alla sa­lai­nen be­to­ni­le­vy, josta Lipon pe­laa­jat saivat etua?

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Oulun uimahalli
Oulun uimahalli on suljettuna koko lauantain uintikisojen vuoksi

Oulun ui­ma­hal­li on sul­jet­tu­na koko lauan­tain uin­ti­ki­so­jen vuoksi

14.04.2023 09:25
Kuntalaisaloite: Oulun uimahallin remontti vaarantaa vesilajien harrastamisen vuosiksi – Linnanmaan uimahalli ei riitä korvaamaan Raksilan hallia

Kun­ta­lai­sa­loi­te: Oulun ui­ma­hal­lin re­mont­ti vaa­ran­taa ve­si­la­jien har­ras­ta­mi­sen vuo­sik­si – ­Lin­nan­maan ui­ma­hal­li ei riitä kor­vaa­maan Rak­si­lan hallia

28.11.2022 10:04 31
Kuntosalit ja muut liikuntapaikat voivat mennä kiinni sähkörajoitusten takia – tällaisia sähkön säästötoimia Oulun seudun liikuntapaikat harkitsevat

Kun­to­sa­lit ja muut lii­kun­ta­pai­kat voivat mennä kiinni säh­kö­ra­joi­tus­ten takia – täl­lai­sia sähkön sääs­tö­toi­mia Oulun seudun lii­kun­ta­pai­kat har­kit­se­vat

29.08.2022 18:00 50
Tilaajille
Raksilan uimahalli suljetaan kahden päivän ajaksi kansainvälisten uimakisojen vuoksi

Rak­si­lan ui­ma­hal­li sul­je­taan kahden päivän ajaksi kan­sain­vä­lis­ten ui­ma­ki­so­jen vuoksi

22.08.2022 10:34 6
Vanha Kaleva: Suomi-Filmin kamera kävi Hailuodon rysäpyyntiä tallentamassa

Vanha Kaleva: Suo­mi-Fil­min kamera kävi Hai­luo­don ry­sä­pyyn­tiä tal­len­ta­mas­sa

04.08.2022 10:00
Tilaajille
Västäräkit tekivät pesänsä Raksilan uimahallin ikkunaa vasten – katso hellyttävä video emosta ja poikasista

Väs­tä­rä­kit tekivät pesänsä Rak­si­lan ui­ma­hal­lin ikkunaa vasten – katso hel­lyt­tä­vä video emosta ja poi­ka­sis­ta

09.06.2022 11:52
Tilaajille
Koronan aiheuttamat kokoontumisrajoitukset poistuivat, mutta tartuntojen hillintätoimet jatkuvat suunnilleen entisenlaisina

Koronan ai­heut­ta­mat ko­koon­tu­mis­ra­joi­tuk­set pois­tui­vat, mutta tar­tun­to­jen hil­lin­tä­toi­met jat­ku­vat suun­nil­leen en­ti­sen­lai­si­na

01.02.2022 16:04 5
Tilaajille
Vanha Kaleva: Oulun Raksilaan tulevassa uimahallissa liikutaan kitkattomasti

Vanha Kaleva: Oulun Rak­si­laan tu­le­vas­sa ui­ma­hal­lis­sa lii­ku­taan kit­kat­to­mas­ti

13.01.2022 10:59 2
Tilaajille
Vanha Kaleva: Paavo Liski äänestettiin ehdolle teatterinjohtajaksi – Jotaarkka Pennanen jäi toiseksi vasemmiston äänin

Vanha Kaleva: Paavo Liski ää­nes­tet­tiin ehdolle teat­te­rin­joh­ta­jak­si – Jo­taark­ka Pen­na­nen jäi toi­sek­si va­sem­mis­ton äänin

18.11.2021 10:00 1
Tilaajille
Oulun uimahallin kuntosalin yleisövuoroihin muutoksia syksyllä – toimintaa suunnataan enemmän senioreille ja erityisryhmille

Oulun ui­ma­hal­lin kun­to­sa­lin ylei­sö­vuo­roi­hin muu­tok­sia syk­syl­lä – toi­min­taa suun­na­taan enemmän se­nio­reil­le ja eri­tyis­ryh­mil­le

07.07.2021 17:25 1
Uimahallipäätös ei kelvannut kaikille – pääaltaan välipohjaratkaisu johti eriävään mielipiteeseen

Ui­ma­hal­li­pää­tös ei kel­van­nut kai­kil­le – ­pääal­taan vä­li­poh­ja­rat­kai­su johti eriä­vään mie­li­pi­tee­seen

17.06.2021 15:33 27
Tilaajille
Raksilan uimahallin suunnitelmista poistettu kuntoallas, tilalla hyppyallas: "Kaikki vesiliikunnan harrastajat, kuntoilijat ja seurojen uimarit sijoitetaan isoon altaaseen"

Rak­si­lan ui­ma­hal­lin suun­ni­tel­mis­ta pois­tet­tu kun­toal­las, tilalla hyp­pyal­las: "Kaikki ve­si­lii­kun­nan har­ras­ta­jat, kun­toi­li­jat ja seu­ro­jen uimarit si­joi­te­taan isoon al­taa­seen"

09.06.2021 06:00 22
Tilaajille
Uuteen Raksilan uimahalliin tulossa lisää allastilaa, uuden rakentamista nykyiselle paikalle puoltavat monet seikat

Uuteen Rak­si­lan ui­ma­hal­liin tulossa lisää al­las­ti­laa, uuden ra­ken­ta­mis­ta ny­kyi­sel­le pai­kal­le puol­ta­vat monet seikat

18.03.2021 14:37 63
Tilaajille
Raksilan uimahallin kohtalo on ratkeamassa – työryhmän puheenjohtaja: "Järkevintä olisi luopua peruskorjauksesta"

Rak­si­lan ui­ma­hal­lin kohtalo on rat­kea­mas­sa – työ­ryh­män pu­heen­joh­ta­ja: "Jär­ke­vin­tä olisi luopua pe­rus­kor­jauk­ses­ta"

15.03.2021 07:00 66
Tilaajille