Koronarajoitukset: Ko­ro­na­toi­met päät­ty­vät Suomen ra­joil­la per­jan­tai­na

Uimavedet: Katso Kalevan ui­ma­ran­ta­ko­nees­ta, kuinka puhdas vesi lä­hi­ran­nal­la­si on

Mainos: Kaleva Digin ke­sä­tar­jous: 17,90 € 3kk, vain tänään.

Oulun seutu
Viimeisin 24 tuntia
Täysperävaunurekka paloi Nelostiellä Tyrnävän kohdalla – palo haittasi liikennettä 11 tunnin ajan

Täys­pe­rä­vau­nu­rek­ka paloi Ne­los­tiel­lä Tyr­nä­vän koh­dal­la – palo hait­ta­si lii­ken­net­tä 11 tunnin ajan

06:13 17
Vanhemmat
Postinjakajat eivät ole yltäneet jakamaan postia kunnolla uusista autoista Oulun seudulla – Posti pyytää asukkaita korottamaan postilaatikkoja usealla eri alueella

Pos­tin­ja­ka­jat eivät ole yl­tä­neet ja­ka­maan postia kun­nol­la uusista au­tois­ta Oulun seu­dul­la – Posti pyytää asuk­kai­ta ko­rot­ta­maan pos­ti­laa­tik­ko­ja usealla eri alueel­la

19.05.2022 06:00 110
Tilaajille
Oulun seudulta kotoisin oleva mies riehui Suomussalmella – yritti lyödä ja alkoi sitten rikkoa kirveellä henkilöautoa

Oulun seu­dul­ta ko­toi­sin oleva mies riehui Suo­mus­sal­mel­la – yritti lyödä ja alkoi sitten rikkoa kir­veel­lä hen­ki­lö­au­toa

16.05.2022 14:05 3
Markkinakatsauksen  mukaan toimitilojen ja vuokra-asuntojen kysyntä Oulussa vahvistui viime vuonna – myös kiinteistösijoittamisen suosio jatkui

Mark­ki­na­kat­sauk­sen mukaan toi­mi­ti­lo­jen ja vuok­ra-asun­to­jen kysyntä Oulussa vah­vis­tui viime vuonna – myös kiin­teis­tö­si­joit­ta­mi­sen suosio jatkui

11.05.2022 20:36
Tilaajille
Kommentti: Jos et ole vielä kokenut hiihtämistä keväisellä suolla, kokeilepa! Paras paikka hiihtää kauden viimeiset kilometrit

Kom­ment­ti: Jos et ole vielä kokenut hiih­tä­mis­tä ke­väi­sel­lä suolla, ko­kei­le­pa! Paras paikka hiihtää kauden vii­mei­set ki­lo­met­rit

14.04.2022 14:24 5
Tilaajille
Pääsiäisen voi hyvin viettää suksilla Oulun seudullakin – ladut on kunnossa ja lunta runsaasti

Pää­siäi­sen voi hyvin viettää suk­sil­la Oulun seu­dul­la­kin – ladut on kun­nos­sa ja lunta run­saas­ti

14.04.2022 14:15 3
Tilaajille
Velkojen ulosottoa, hometaloriitoja ja huoltajuuskiistoja – kolme Oulun seudulla toimivaa juristia kertoo vaihtelevasta arjestaan

Vel­ko­jen ulo­sot­toa, ho­me­ta­lo­rii­to­ja ja huol­ta­juus­kiis­to­ja – kolme Oulun seu­dul­la toi­mi­vaa ju­ris­tia kertoo vaih­te­le­vas­ta ar­jes­taan

06.11.2021 06:00 3
Tilaajille
Kempeleläisyrittäjä Simo Tolonen huolehtii jatkossakin Oulun seudun löytöeläimistä, mutta ei enää Kempeleessä: "Hassulta tämä jako tuntuu, mutta en jää surkuttelemaan"

Kem­pe­le­läis­yrit­tä­jä Simo Tolonen huo­leh­tii jat­kos­sa­kin Oulun seudun löy­töe­läi­mis­tä, mutta ei enää Kem­pe­lees­sä: "Has­sul­ta tämä jako tuntuu, mutta en jää sur­kut­te­le­maan"

20.10.2021 06:00 24
Tilaajille
Alkava viikko tarjoaa Oulun seudulla hienoja aurinkoisia päiviä ja väliin sadetta – Lämpötilat pysyttelevät 12–14 asteessa

Alkava viikko tarjoaa Oulun seu­dul­la hienoja au­rin­koi­sia päiviä ja väliin sadetta – Läm­pö­ti­lat py­syt­te­le­vät 12–14 as­tees­sa

05.09.2021 20:42
Tilaajille
Leviltä saatiin Ouluun autoton matkailupomo – "Yritän toteuttaa kestävän matkailun ajatusmaailmaa"

Leviltä saatiin Ouluun autoton mat­kai­lu­po­mo – "Yritän to­teut­taa kes­tä­vän mat­kai­lun aja­tus­maail­maa"

24.08.2021 06:24 22
Tilaajille
Kysyimme: Voiko sienisatoa ennustaa?

Ky­syim­me: Voiko sie­ni­sa­toa en­nus­taa?

22.08.2021 17:00 1
Tilaajille
Alkava viikko on Oulun seudulla mukavan lämmin, mutta sadekuurojen mahdollisuus väijyy joka päivä

Alkava viikko on Oulun seu­dul­la mukavan lämmin, mutta sa­de­kuu­ro­jen mah­dol­li­suus väijyy joka päivä

08.08.2021 19:24
Tilaajille
Oulun edullinen vuokrataso on vetovoimatekijä – katso karttagrafiikasta Oulun kalleimmat ja halvimmat asuinalueet

Oulun edul­li­nen vuok­ra­ta­so on ve­to­voi­ma­te­ki­jä – katso kart­ta­gra­fii­kas­ta Oulun kal­leim­mat ja hal­vim­mat asuin­alueet

18.07.2021 19:30 34
Tilaajille
Sunnuntain ukkoskuurot väistyvät ja aurinkoinen helleputki jatkuu alkuviikolla Oulun seudulla – torstaina sää muuttuu epävakaammaksi

Sun­nun­tain uk­kos­kuu­rot väis­ty­vät ja au­rin­koi­nen hel­le­put­ki jatkuu al­ku­vii­kol­la Oulun seu­dul­la – tors­tai­na sää muuttuu epä­va­kaam­mak­si

11.07.2021 18:57 3
Tilaajille
Korttimaksamista pilotoidaan Oulun seudun joukkoliikenteessä

Kort­ti­mak­sa­mis­ta pi­lo­toi­daan Oulun seudun jouk­ko­lii­ken­tees­sä

18.06.2021 11:06 8
Oulun seudun hampurilaisten laatua kartoitettiin – vain joka toinen läpäisi seulan

Oulun seudun ham­pu­ri­lais­ten laatua kar­toi­tet­tiin – vain joka toinen läpäisi seulan

18.06.2021 07:00 35
Tilaajille
Limingassa paljon työikäisiä palkkatyötä tekeviä, mikä näkyy kunnallisveron tuotossa

Li­min­gas­sa paljon työ­ikäi­siä palk­ka­työ­tä te­ke­viä, mikä näkyy kun­nal­lis­ve­ron tuo­tos­sa

09.06.2021 11:50
Tilaajille

Kahden ala­kou­lun lak­kau­tus­esi­tys pu­hut­taa Mu­hok­sel­la – "Ny­kyi­sil­lä en­nus­teil­la 4–5 vuoden aikana op­pi­las­mää­rä tulisi jopa vii­des­osan alas­päin ny­kyi­ses­tä mää­räs­tä"

26.03.2021 17:00 3
Tilaajille
Oulu–Ylivieska-radan parantaminen ja Oulun ratapiha mukana valtion liikennejärjestelmäsuunnitelmassa – Eurooppaministeri Tytti Tuppurainen uskoo, että hankkeet saavat tuulta purjeisiinsa

Ou­lu–Y­li­vies­ka-ra­dan pa­ran­ta­mi­nen ja Oulun ra­ta­pi­ha mukana valtion lii­ken­ne­jär­jes­tel­mä­suun­ni­tel­mas­sa – Eu­roop­pa­mi­nis­te­ri Tytti Tup­pu­rai­nen uskoo, että hank­keet saavat tuulta pur­jei­siin­sa

11.01.2021 06:00 18
Tilaajille
Kerro meille: Oletko kokenut vastakkainasettelua lestadiolaisten ja valtaväestön välillä?

Kerro meille: Oletko kokenut vas­tak­kain­aset­te­lua les­ta­dio­lais­ten ja val­ta­väes­tön vä­lil­lä?

12.12.2020 18:00 75