Oulun seutu
Velkojen ulosottoa, hometaloriitoja ja huoltajuuskiistoja – kolme Oulun seudulla toimivaa juristia kertoo vaihtelevasta arjestaan

Vel­ko­jen ulo­sot­toa, ho­me­ta­lo­rii­to­ja ja huol­ta­juus­kiis­to­ja – kolme Oulun seu­dul­la toi­mi­vaa ju­ris­tia kertoo vaih­te­le­vas­ta ar­jes­taan

06.11.2021 06:00 3
Tilaajille
Kempeleläisyrittäjä Simo Tolonen huolehtii jatkossakin Oulun seudun löytöeläimistä, mutta ei enää Kempeleessä: "Hassulta tämä jako tuntuu, mutta en jää surkuttelemaan"

Kem­pe­le­läis­yrit­tä­jä Simo Tolonen huo­leh­tii jat­kos­sa­kin Oulun seudun löy­töe­läi­mis­tä, mutta ei enää Kem­pe­lees­sä: "Has­sul­ta tämä jako tuntuu, mutta en jää sur­kut­te­le­maan"

20.10.2021 06:00 24
Tilaajille
Alkava viikko tarjoaa Oulun seudulla hienoja aurinkoisia päiviä ja väliin sadetta – Lämpötilat pysyttelevät 12–14 asteessa

Alkava viikko tarjoaa Oulun seu­dul­la hienoja au­rin­koi­sia päiviä ja väliin sadetta – Läm­pö­ti­lat py­syt­te­le­vät 12–14 as­tees­sa

05.09.2021 20:42
Tilaajille
Leviltä saatiin Ouluun autoton matkailupomo – "Yritän toteuttaa kestävän matkailun ajatusmaailmaa"

Leviltä saatiin Ouluun autoton mat­kai­lu­po­mo – "Yritän to­teut­taa kes­tä­vän mat­kai­lun aja­tus­maail­maa"

24.08.2021 06:24 22
Tilaajille
Kysyimme: Voiko sienisatoa ennustaa?

Ky­syim­me: Voiko sie­ni­sa­toa en­nus­taa?

22.08.2021 17:00 1
Tilaajille
Alkava viikko on Oulun seudulla mukavan lämmin, mutta sadekuurojen mahdollisuus väijyy joka päivä

Alkava viikko on Oulun seu­dul­la mukavan lämmin, mutta sa­de­kuu­ro­jen mah­dol­li­suus väijyy joka päivä

08.08.2021 19:24
Tilaajille
Oulun edullinen vuokrataso on vetovoimatekijä – katso karttagrafiikasta Oulun kalleimmat ja halvimmat asuinalueet

Oulun edul­li­nen vuok­ra­ta­so on ve­to­voi­ma­te­ki­jä – katso kart­ta­gra­fii­kas­ta Oulun kal­leim­mat ja hal­vim­mat asuin­alueet

18.07.2021 19:30 34
Tilaajille
Sunnuntain ukkoskuurot väistyvät ja aurinkoinen helleputki jatkuu alkuviikolla Oulun seudulla – torstaina sää muuttuu epävakaammaksi

Sun­nun­tain uk­kos­kuu­rot väis­ty­vät ja au­rin­koi­nen hel­le­put­ki jatkuu al­ku­vii­kol­la Oulun seu­dul­la – tors­tai­na sää muuttuu epä­va­kaam­mak­si

11.07.2021 18:57 3
Tilaajille
Korttimaksamista pilotoidaan Oulun seudun joukkoliikenteessä

Kort­ti­mak­sa­mis­ta pi­lo­toi­daan Oulun seudun jouk­ko­lii­ken­tees­sä

18.06.2021 11:06 8
Oulun seudun hampurilaisten laatua kartoitettiin – vain joka toinen läpäisi seulan

Oulun seudun ham­pu­ri­lais­ten laatua kar­toi­tet­tiin – vain joka toinen läpäisi seulan

18.06.2021 07:00 35
Tilaajille
Limingassa paljon työikäisiä palkkatyötä tekeviä, mikä näkyy kunnallisveron tuotossa

Li­min­gas­sa paljon työ­ikäi­siä palk­ka­työ­tä te­ke­viä, mikä näkyy kun­nal­lis­ve­ron tuo­tos­sa

09.06.2021 11:50
Tilaajille

Kahden ala­kou­lun lak­kau­tus­esi­tys pu­hut­taa Mu­hok­sel­la – "Ny­kyi­sil­lä en­nus­teil­la 4–5 vuoden aikana op­pi­las­mää­rä tulisi jopa vii­des­osan alas­päin ny­kyi­ses­tä mää­räs­tä"

26.03.2021 17:00 3
Tilaajille
Oulu–Ylivieska-radan parantaminen ja Oulun ratapiha mukana valtion liikennejärjestelmäsuunnitelmassa – Eurooppaministeri Tytti Tuppurainen uskoo, että hankkeet saavat tuulta purjeisiinsa

Ou­lu–Y­li­vies­ka-ra­dan pa­ran­ta­mi­nen ja Oulun ra­ta­pi­ha mukana valtion lii­ken­ne­jär­jes­tel­mä­suun­ni­tel­mas­sa – Eu­roop­pa­mi­nis­te­ri Tytti Tup­pu­rai­nen uskoo, että hank­keet saavat tuulta pur­jei­siin­sa

11.01.2021 06:00 18
Tilaajille
Kerro meille: Oletko kokenut vastakkainasettelua lestadiolaisten ja valtaväestön välillä?

Kerro meille: Oletko kokenut vas­tak­kain­aset­te­lua les­ta­dio­lais­ten ja val­ta­väes­tön vä­lil­lä?

12.12.2020 18:00 75
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulun seu­dus­ta yh­teis­työn seutu

04.12.2020 04:15
Tilaajille
Sateet jäävät alkavalla viikolla Oulun seudulla vähäisiksi lukuun ottamatta viikonloppua – Talvea ei vieläkään näy

Sateet jäävät al­ka­val­la vii­kol­la Oulun seu­dul­la vä­häi­sik­si lukuun ot­ta­mat­ta vii­kon­lop­pua – Talvea ei vie­lä­kään näy

08.11.2020 22:14
Tilaajille
Oulun kannattaa vielä pontevammin rummuttaa pyöräilijäystävällisyyttään – ja panostaa vastedeskin vahvasti pyörätieverkostoon
Pääkirjoitus

Oulun kan­nat­taa vielä pon­te­vam­min rum­mut­taa pyö­räi­li­jä­ys­tä­väl­li­syyt­tään – ja pa­nos­taa vast­edes­kin vah­vas­ti pyö­rä­tie­ver­kos­toon

19.10.2020 20:00 11
Tilaajille
Lämpimät lokakuun päivät jatkuvat Oulun seudulla alkavalla viikolla, mutta sadettakin saadaan  pitkin viikkoa – "Erittäin lämmintä vuodenaikaan nähden"

Läm­pi­mät lo­ka­kuun päivät jat­ku­vat Oulun seu­dul­la al­ka­val­la vii­kol­la, mutta sa­det­ta­kin saadaan pitkin viikkoa – "E­rit­täin läm­min­tä vuo­den­ai­kaan nähden"

04.10.2020 23:17
Nuorten ongelmat näyttävät lisääntyneen, kertoo Oulun poliisi – Silti Oulun lastensuojelussa jokaisella sosiaalityöntekijällä on laskennallisesti vastuullaan jopa 53 lasta

Nuorten on­gel­mat näyt­tä­vät li­sään­ty­neen, kertoo Oulun poliisi – Silti Oulun las­ten­suo­je­lus­sa jo­kai­sel­la so­siaa­li­työn­te­ki­jäl­lä on las­ken­nal­li­ses­ti vas­tuul­laan jopa 53 lasta

04.10.2020 07:00 5
Tilaajille
Sumussa tai hämärässäkin vaaditaan valot pyörään – Oulun poliisilaitoksen alueella odotettavissa tehovalvonta

Sumussa tai hä­mä­räs­sä­kin vaa­di­taan valot pyörään – Oulun po­lii­si­lai­tok­sen alueel­la odo­tet­ta­vis­sa te­ho­val­von­ta

28.09.2020 10:28 4
Tilaajille