Oulun joukkoliikenne: Oulun bussit ovat ajoit­tain tupaten täynnä ja mat­ko­jen mää­räs­sä taotaan en­nä­tys­lu­ke­mia

Mielipidekirjoitus: Su­ku­puo­li­ko­ke­mus on jo­kai­sen oma asia

Luitko jo tämän: Miksi somessa ihail­laan julk­kik­sia lähes vailla rihman kier­tä­mää, mutta ta­val­li­sen suo­ma­lai­sen luo­mu­ta­ka­lis­ton nä­ke­mi­nen on kau­his­tus?

Mainos: Tilaa Kaleva Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 12,90 € / kk + 1 kk kaupan päälle, tilaa tästä

Oulun seutu
Tyrnävä liittyi mukaan Pohjolan rengastiehen – uusi verkkokauppa avattiin matkailijoille

Tyrnävä liittyi mukaan Poh­jo­lan ren­gas­tie­hen – uusi verk­ko­kaup­pa avat­tiin mat­kai­li­joil­le

13.01.2023 15:38
Ravintolayrittäjä haukkui, huusi ja piti työntekijöiden sairauslomia turhina – Oulun käräjäoikeus tuomitsi sakkoihin

Ra­vin­to­lay­rit­tä­jä hauk­kui, huusi ja piti työn­te­ki­jöi­den sai­raus­lo­mia turhina – Oulun kä­rä­jäoi­keus tuo­mit­si sak­koi­hin

05.01.2023 15:10 43
Tilaajille
Tykkylumi ei ole juuri aiheuttanut sähkökatkoja Oulun seudulla – Koillismaalla keskeytyksiä torjutaan helikopterin avulla

Tyk­ky­lu­mi ei ole juuri ai­heut­ta­nut säh­kö­kat­ko­ja Oulun seu­dul­la – Koil­lis­maal­la kes­key­tyk­siä tor­ju­taan he­li­kop­te­rin avulla

03.01.2023 14:45
Tilaajille
Joulun menoliikenne sujui tänään Oulun seudulla rauhallisesti, ajokeli on pysynyt hyvänä – pelti rytisi muutamaan otteeseen

Joulun me­no­lii­ken­ne sujui tänään Oulun seu­dul­la rau­hal­li­ses­ti, ajokeli on pysynyt hyvänä – pelti rytisi muu­ta­maan ot­tee­seen

23.12.2022 21:02 4
Tilaajille

Uusia hoi­va­hank­kei­ta ra­ken­tuu myös Oulun seu­dul­le

22.11.2022 14:56
Viikko alkaa poutaisena Oulun seudulla, lisää lunta voi tulla perjantaina  – Lunta on nyt hajanaisesti eri puolella Suomea

Viikko alkaa pou­tai­se­na Oulun seu­dul­la, lisää lunta voi tulla per­jan­tai­na – Lunta on nyt ha­ja­nai­ses­ti eri puo­lel­la Suomea

20.11.2022 21:32 2
Tilaajille
Paikallisjunaliikenne voisi toimia Oulun seudulla ostoperiaatteella bussiliikenteen tavoin – julkinen kalustoyhtiö vuokraisi junat

Pai­kal­lis­ju­na­lii­ken­ne voisi toimia Oulun seu­dul­la os­to­pe­riaat­teel­la bus­si­lii­ken­teen tavoin – jul­ki­nen ka­lus­toyh­tiö vuok­rai­si junat

09.11.2022 06:00 29
Tilaajille
Yhteisvastuukeräys tuotti Oulun seurakunnissa yli 60 000 euroa – mopokerhoja ja leirejä luvassa paikallisille nuorille

Yh­teis­vas­tuu­ke­räys tuotti Oulun seu­ra­kun­nis­sa yli 60 000 euroa – mo­po­ker­ho­ja ja leirejä luvassa pai­kal­li­sil­le nuo­ril­le

21.10.2022 10:41
Leuto sää jatkunee lähiviikkojen ajan Oulun seudulla – Siperian lumipeite lokakuussa voi vaikuttaa Suomen talveen

Leuto sää jat­ku­nee lä­hi­viik­ko­jen ajan Oulun seu­dul­la – Si­pe­rian lu­mi­pei­te lo­ka­kuus­sa voi vai­kut­taa Suomen talveen

14.10.2022 13:19 5
Tilaajille
Ärhäkkää koirien kennelyskää on liikkeellä myös Oulun seudulla – rokotuskaan ei aina estä tautia

Är­häk­kää koirien ken­ne­lys­kää on liik­keel­lä myös Oulun seu­dul­la – ro­ko­tus­kaan ei aina estä tautia

11.10.2022 06:00 5
Tilaajille
Oulun seudun vuoden yrittäjänainen on Pannun ja Puistolan ravintoloitsija Sari-Helena Forsman – "Vaikka ajat ovat olleet vaikeat, hän ei ole kadottanut iloa ja uskoa yrittämiseen"

Oulun seudun vuoden yrit­tä­jä­nai­nen on Pannun ja Puis­to­lan ra­vin­to­loit­si­ja Sa­ri-He­le­na Forsman – "Vaikka ajat ovat olleet vai­keat, hän ei ole ka­dot­ta­nut iloa ja uskoa yrit­tä­mi­seen"

08.10.2022 20:30
Tilaajille
Viikko alkaa Oulun seudulla poutasäässä, mutta sää muuttuu loppuviikosta sateiseksi – ensilumesta ei ole vielä tietoakaan

Viikko alkaa Oulun seu­dul­la pou­ta­sääs­sä, mutta sää muuttuu lop­pu­vii­kos­ta sa­tei­sek­si – en­si­lu­mes­ta ei ole vielä tie­toa­kaan

02.10.2022 19:05 2
Tilaajille
PPSHP harkitsee oikeustoimia uhkaavan hoitajalakon estämiseksi, mikäli muita ratkaisuja ei löydetä: "Ensisijainen toive on, että saataisiin neuvotteluissa uusi työehtosopimus"

PPSHP har­kit­see oi­keus­toi­mia uh­kaa­van hoi­ta­ja­la­kon es­tä­mi­sek­si, mikäli muita rat­kai­su­ja ei löy­de­tä: "En­si­si­jai­nen toive on, että saa­tai­siin neu­vot­te­luis­sa uusi työeh­to­so­pi­mus"

12.09.2022 15:40 61
Tilaajille
Tehyn ja Superin Oulun lakkoja siirrettiin kahdella viikolla – taustalla valtakunnansovittelijan esitys

Tehyn ja Superin Oulun lakkoja siir­ret­tiin kah­del­la vii­kol­la – ­taus­tal­la val­ta­kun­nan­so­vit­te­li­jan esitys

07.09.2022 17:51 25
Yksittäisiä postilaatikkoja nostettiin Postin pyynnöstä Oulun seudulla – Postin toiveena on saada postilaatikot tulevaisuudessa pysyvämmin korkeammalle

Yk­sit­täi­siä pos­ti­laa­tik­ko­ja nos­tet­tiin Postin pyyn­nös­tä Oulun seu­dul­la – Postin toi­vee­na on saada pos­ti­laa­ti­kot tu­le­vai­suu­des­sa py­sy­väm­min kor­keam­mal­le

14.08.2022 18:00 33
Tilaajille
Nallikarin vesi täytti laatuvaatimukset – myrkkykeisosta varoitetaan Lumijoella, järvisyyhystä Rajahaudassa

Nal­li­ka­rin vesi täytti laa­tu­vaa­ti­muk­set – myrk­ky­kei­sos­ta va­roi­te­taan Lu­mi­joel­la, jär­vi­syy­hys­tä Ra­ja­hau­das­sa

15.07.2022 15:37 7
Keskiviikoksi povattu ukkonen ohitti Oulun itäpuolelta – muualla Suomessa kesän tähän asti vilkkain salamapäivä

Kes­ki­vii­kok­si povattu ukkonen ohitti Oulun itä­puo­lel­ta – muualla Suo­mes­sa kesän tähän asti vilk­kain sa­la­ma­päi­vä

13.07.2022 15:16 6
Tilaajille
Oulun seudulla toimiva Saagatalot Oy lopettaa pientaloliiketoimintansa, yhtiön taloudellinen tilanne on ollut vaikea – asiakkaiden kanssa on käynnissä neuvotteluja keskeneräisten projektien osalta

Oulun seu­dul­la toimiva Saa­ga­ta­lot Oy lo­pet­taa pien­ta­lo­lii­ke­toi­min­tan­sa, yhtiön ta­lou­del­li­nen tilanne on ollut vaikea – asiak­kai­den kanssa on käyn­nis­sä neu­vot­te­lu­ja kes­ke­ne­räis­ten pro­jek­tien osalta

06.07.2022 16:36 28
Tilaajille
Ennen kunnissa pelättiin sähkökatkoja ja vesikriisejä, mutta nyt pitää olla valmiina mihin tahansa – näin Oulun seudun kunnissa varaudutaan

Ennen kun­nis­sa pe­lät­tiin säh­kö­kat­ko­ja ja ve­sik­rii­se­jä, mutta nyt pitää olla val­mii­na mihin tahansa – näin Oulun seudun kun­nis­sa va­rau­du­taan

05.07.2022 11:59 5
Tilaajille
Täysperävaunurekka paloi Nelostiellä Tyrnävän kohdalla – palo haittasi liikennettä 11 tunnin ajan

Täys­pe­rä­vau­nu­rek­ka paloi Ne­los­tiel­lä Tyr­nä­vän koh­dal­la – palo hait­ta­si lii­ken­net­tä 11 tunnin ajan

30.06.2022 06:13 18