Kadonneet: Oulun po­lii­sin mukaan etsitty vanhus löytyy joskus jopa 100 ki­lo­met­rin päästä

Kaksoissurma: Po­lii­sil­la on Vä­li­vai­nion sur­mis­sa käy­tet­ty ase hal­lus­saan

Huoltovarmuus: Ra­ken­ne­taan­ko ra­ta­yh­teys Oulusta Norjaan vai suur­no­peus­ju­nia etelän kau­pun­kei­hin?

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Oulun opetustoimi
Oulun kaupungissa iso irtisanoutumisten aalto – huono maine työntekijöiden keskuudessa on yksi syy, jonka takia kaupungin palveluksesta halutaan pois

Oulun kau­pun­gis­sa iso ir­ti­sa­nou­tu­mis­ten aal­to – ­huo­no maine työn­te­ki­jöi­den kes­kuu­des­sa on yksi syy, jonka takia kau­pun­gin pal­ve­luk­ses­ta ha­lu­taan pois

03.11.2021 07:00 138
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulu säästää nyt pe­ru­so­pe­tuk­ses­sa, mutta käy­tän­nös­sä kus­tan­nuk­sia alkaa tulla syr­jäy­ty­vis­tä nuo­ris­ta no­peas­ti

24.03.2021 06:30 4
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lasten kuu­le­mis­ten ky­sy­myk­set lasten ko­koi­sia asioita

15.09.2020 06:15 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulun si­vis­tys­toi­mi on ollut vuosia sääs­tö­ku­ri­muk­ses­sa, lasten ja nuorten tuesta lei­ka­taan suuria summia, joita ei edes no­tee­ra­ta leik­kauk­sik­si

10.09.2020 06:00
Tilaajille