Hiirosen henkirikos käräjillä: Ve­lan­pe­rin­näs­tä syy­tet­ty: "Jos huu­me­maail­mas­sa tekee rot­tai­lu­jut­tu­ja, silloin ta­pah­tuu"

Luonto: Rau­hoi­te­tut vii­ta­sam­ma­kot puo­lit­ti­vat Kaak­ku­riin suun­ni­tel­lun ison ra­ken­nus­hank­keen

Luitko jo tämän: OYSissa on jou­dut­tu sul­ke­maan kym­me­nen leik­kaus­sa­lia

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Lasten kuu­le­mis­ten ky­sy­myk­set lasten ko­koi­sia asioita

Kaisa Peltomäki Sanginsuusta ottaa Kalevan Lukijalta-palstalla (11.9.) kantaa viranhaltijoiden toimintaan liittyen Sanginsuun koulussa järjestettyyn lasten kuulemiseen. Kuulemiset liittyvät Oulun kaupunginhallituksen päätökseen, jonka mukaan lapsivaikutusten arviointi laaditaan asioista, joilla arvioidaan olevan merkittäviä vaikutuksia lapsiin.

Lapsia on syyskuussa kuultu Sanginsuun koulun lisäksi Pikkaralan ja Keiskan kouluissa. Oulun kaupungin viranhaltijat noudattavat lapsiin kohdistuvissa arvioinneissa ja lasten kuulemisissa lapsen oikeuksien sopimukseen kirjattuja periaatteita.

Lasten kuulemisessa on noudatettu periaatetta, jonka mukaan oppilaalla on oikeus kertoa mielipiteensä häntä itseään koskevissa asioissa. Tätä pidetään tärkeimpänä lasten kuulemista ohjaavana asiana. Lapsen oikeuksien sopimukseen on kirjattu, että ”Lapsella on oikeus ilmaista omat mielipiteensä kaikissa itseään koskevissa asioissa ja ne on otettava huomioon lapsen iän ja kehitystason mukaisesti”.

Lapsivaikutuksia voidaan tarkastella kolmesta eri näkökulmasta. Aikuisten näkökulmassa tarkastellaan sitä, millaisia seurauksia tarkastelun kohteena olevalla asialla on lapselle ja lapsiryhmille.

Huoltajat tarkastelevat asiaa tällöin lapsen näkökulmasta katsottuna. Huoltajien osallisuus on mahdollistettu kuntalaiskuulemisilla ja mahdollisuudella jättää kirjallinen kannanotto 3.9.2020 mennessä.

Tämän lisäksi huoltajia on kuultu erillisissä tapaamisissa, joissa heillä on ollut mahdollisuus tuoda oma näkemyksensä esille.

"Lasten vastauksia ja mielipiteitä on meidän jokaisen syytä arvostaa."

Lasten omassa näkökulmassa, mikä on erillinen aikuisten näkökulmasta, korostuu lasten itsensä tuottamat näkökohdat ja ehdotukset. Tilaisuuksien tulee olla mahdollisimman pitkälle erilaisista intresseistä vapaita.

Jatka lukemista vain _eurolla_

Tutustu kuukauden ajan, voit peruuttaa milloin vain.