Liikenne: Jos Oulun Poik­ki­maan­tie pää­te­tään uu­dis­taa, töihin pääs­tään no­peas­ti

Taiteiden yö: Kahden in­to­hi­moi­sen tai­de­har­ras­ta­jan unelma täyttyy Tai­tei­den yönä, kun Gal­le­ria 33 avaa ovensa

Ouluhalli
Miljoonia myyneen brittiläisen laulaja-lauluntekijä James Bluntin hittikimara kuullaan lauantaina Ouluhallissa

Mil­joo­nia myyneen brit­ti­läi­sen lau­la­ja-lau­lun­te­ki­jä James Bluntin hit­ti­ki­ma­ra kuul­laan lauan­tai­na Ou­lu­hal­lis­sa

02.06.2022 12:15
Tilaajille
Rakentajamessut tuo yli sata näytteilleasettajaa Ouluhalliin tällä viikolla

Ra­ken­ta­ja­mes­sut tuo yli sata näyt­teil­le­aset­ta­jaa Ou­lu­hal­liin tällä vii­kol­la

19.04.2022 13:01 3
Tekniikka petti Ouluhallissa – viikonvaihteen sarjaottelut peruttu tai siirretty toiseen paikkaan: "Kaikkea saattaa sattua, onhan niitä ongelmia uusissa autoissakin"

Tek­niik­ka petti Ou­lu­hal­lis­sa – vii­kon­vaih­teen sar­ja­ot­te­lut peruttu tai siir­ret­ty toiseen paik­kaan: "Kaik­kea saattaa sattua, onhan niitä on­gel­mia uusissa au­tois­sa­kin"

05.11.2021 13:04 18
Ouluhallin parkkipaikat poissa käytöstä päivän ajan keskiviikkona

Ou­lu­hal­lin park­ki­pai­kat poissa käy­tös­tä päivän ajan kes­ki­viik­ko­na

01.11.2021 07:56
Syömässä: Ouluhallin lounaasta puuttuu kokin kädenjälki

Syö­mäs­sä: Ou­lu­hal­lin lou­naas­ta puuttuu kokin kä­den­jäl­ki

25.10.2021 09:45 3
Tilaajille
Ouluhallin kupoli saa näyttävän valaistuksen – "Emme ole tekemässä mitään sirkusvalaistusta, vaan pyrimme pienellä liikkeellä ja värisävyillä tunnelmalliseen valaistukseen"

Ou­lu­hal­lin kupoli saa näyt­tä­vän va­lais­tuk­sen – "Emme ole te­ke­mäs­sä mitään sir­kus­va­lais­tus­ta, vaan pyrimme pie­nel­lä liik­keel­lä ja vä­ri­sä­vyil­lä tun­nel­mal­li­seen va­lais­tuk­seen"

20.10.2021 06:07 31
Kaleva Live: Ensimmäistä kertaa Oulussa järjestettävät telinevoimistelun SM-kisat huipentuivat finaaleihin – katso tallenne täältä

Kaleva Live: En­sim­mäis­tä kertaa Oulussa jär­jes­tet­tä­vät te­li­ne­voi­mis­te­lun SM-ki­sat hui­pen­tui­vat fi­naa­lei­hin – katso tal­len­ne täältä

19.09.2021 18:10 3
Tilaajille
Walk in-koronarokotukset siirtyvät Ouluhallista Limingantulliin ensi viikolla

Walk in-ko­ro­na­ro­ko­tuk­set siir­ty­vät Ou­lu­hal­lis­ta Li­min­gan­tul­liin ensi vii­kol­la

26.08.2021 15:14 3
Liki tuhat ihmistä haki eilen Ouluhallin walk in -linjalta aikaistetun kakkosrokotteen – kova kysyntä jatkunut myös tänään

Liki tuhat ihmistä haki eilen Ou­lu­hal­lin walk in -lin­jal­ta ai­kais­te­tun kak­kos­ro­kot­teen – kova kysyntä jat­ku­nut myös tänään

04.08.2021 13:32 25
Tilaajille
Linnanmaan uimahallin valtionapu on vaakalaudalla, koska rakentaminen ei alkanut tänä vuonna – myös Ouluhallin peruskorjauksen ja laajennuksen avustus menetettiin

Lin­nan­maan ui­ma­hal­lin val­tion­apu on vaa­ka­lau­dal­la, koska ra­ken­ta­mi­nen ei alkanut tänä vuon­na – ­myös Ou­lu­hal­lin pe­rus­kor­jauk­sen ja laa­jen­nuk­sen avustus me­ne­tet­tiin

31.07.2021 07:00 31
Tilaajille
Oulun liikuntapaikkojen purku herättää huolta urheiluseuroissa – Urheilutalo on jo tyhjennetty, Värtön liikuntahallin tilannetta tarkastellaan vuosi kerrallaan

Oulun lii­kun­ta­paik­ko­jen purku he­rät­tää huolta ur­hei­lu­seu­rois­sa – Ur­hei­lu­ta­lo on jo tyh­jen­net­ty, Värtön lii­kun­ta­hal­lin ti­lan­net­ta tar­kas­tel­laan vuosi ker­ral­laan

26.07.2021 06:00 9
Tilaajille
Ouluhallille avataan ajanvaraukseton rokotepiste – tarkoitettu ensimmäistä rokoteannostaan hakeville

Ou­lu­hal­lil­le avataan ajan­va­rauk­se­ton ro­ko­te­pis­te – tar­koi­tet­tu en­sim­mäis­tä ro­ko­te­an­nos­taan ha­ke­vil­le

09.07.2021 12:04
Oulun uimahallin kuntosalin yleisövuoroihin muutoksia syksyllä – toimintaa suunnataan enemmän senioreille ja erityisryhmille

Oulun ui­ma­hal­lin kun­to­sa­lin ylei­sö­vuo­roi­hin muu­tok­sia syk­syl­lä – toi­min­taa suun­na­taan enemmän se­nio­reil­le ja eri­tyis­ryh­mil­le

07.07.2021 17:25 1
Ensimmäistä koronarokotetta voi nyt kysyä ilman ajanvaraustakin Ouluhallista – välillä piikkiä on jonotettu

En­sim­mäis­tä ko­ro­na­ro­ko­tet­ta voi nyt kysyä ilman ajan­va­raus­ta­kin Ou­lu­hal­lis­ta – välillä piikkiä on jo­no­tet­tu

06.07.2021 11:28 32
Tilaajille
Ihmisiä kutsuttiin torstaina koronarokotuksiin kuuluttamalla Raksilan K-Citymarketissa – inhimillisen virheen vuoksi rokotteita uhkasi jäädä yli

Ihmisiä kut­sut­tiin tors­tai­na ko­ro­na­ro­ko­tuk­siin kuu­lut­ta­mal­la Rak­si­lan K-Ci­ty­mar­ke­tis­sa – in­hi­mil­li­sen virheen vuoksi ro­kot­tei­ta uhkasi jäädä yli

02.07.2021 14:32 30
Tilaajille
Ouluhallin koronarokotuspaikalla on ollut ajoittain ruuhkaa – paikalle ei kannata tulla liian aikaisin

Ou­lu­hal­lin ko­ro­na­ro­ko­tus­pai­kal­la on ollut ajoit­tain ruuhkaa – pai­kal­le ei kannata tulla liian ai­kai­sin

28.06.2021 15:51 13
Urheilijoita, koululaisia, kuntoilijoita: uusi Ouluhalli on kaikkia varten, mutta haastetta tilojen riittävyyden suhteen on jatkossakin

Ur­hei­li­joi­ta, kou­lu­lai­sia, kun­toi­li­joi­ta: uusi Ou­lu­hal­li on kaikkia varten, mutta haas­tet­ta tilojen riit­tä­vyy­den suhteen on jat­kos­sa­kin

04.06.2021 06:00 14
Tilaajille
Ouluhallin uusi laajennusosa otetaan käyttöön toukokuun lopussa – hallista löytyy nyt suurin kaupungin omistama kuntosali

Ou­lu­hal­lin uusi laa­jen­nus­osa otetaan käyt­töön tou­ko­kuun lopussa – hal­lis­ta löytyy nyt suurin kau­pun­gin omis­ta­ma kun­to­sa­li

26.05.2021 17:23 12