Ouluhalli
Kuukausi
Ouluhallin laajennusosa on noin kahta kuukautta vaille valmis – Liikuntasalissa 1 500 hengen katsomotilat saadaan nopeasti vedettyä kasaan

Ou­lu­hal­lin laa­jen­nus­osa on noin kahta kuu­kaut­ta vaille valmis – Lii­kun­ta­sa­lis­sa 1 500 hengen kat­so­mo­ti­lat saadaan no­peas­ti ve­det­tyä kasaan

26.02.2021 07:35 8
Tilaajille
Oulu Sinfonia jatkaa musisointia rokotuksissa – "Ollaan itsekin oltu vähän ihmeissään positiivisen palautteen määrästä"

Oulu Sin­fo­nia jatkaa mu­si­soin­tia ro­ko­tuk­sis­sa – "Ollaan itsekin oltu vähän ih­meis­sään po­si­tii­vi­sen pa­laut­teen mää­räs­tä"

23.02.2021 11:51 15
Tilaajille
Liikukko Nää? -tapahtumassa lisätään tietoisuutta alueen harrastusmahdollisuuksista, luvassa urheilulajien esittelyjä ja live-tunteja – Katso koko perheen ohjelmaa suorana täältä

Lii­kuk­ko Nää? -ta­pah­tu­mas­sa li­sä­tään tie­toi­suut­ta alueen har­ras­tus­mah­dol­li­suuk­sis­ta, luvassa ur­hei­lu­la­jien esit­te­ly­jä ja li­ve-tun­te­ja – Katso koko perheen oh­jel­maa suorana täältä

20.02.2021 09:40
Liikukko Nää? -ilmaistapahtuma järjestetään nyt etänä, luvassa erilaisten urheilulajien esittelyjä ja live-tunteja – Voit seurata koko perheen tapahtumaa lauantaina suorana kotisohvaltasi

Lii­kuk­ko Nää? -il­mais­ta­pah­tu­ma jär­jes­te­tään nyt etänä, luvassa eri­lais­ten ur­hei­lu­la­jien esit­te­ly­jä ja li­ve-tun­te­ja – Voit seurata koko perheen ta­pah­tu­maa lauan­tai­na suorana ko­ti­soh­val­ta­si

19.02.2021 19:30 1
Oulun kaupunki aloittaa ikäihmisten massarokotukset koronavirusta vastaan – ensimmäisenä rokotteita annetaan yli 85-vuotiaille ja heidän seniori-ikäisille asuinkumppaneilleen

Oulun kau­pun­ki aloit­taa ikä­ih­mis­ten mas­sa­ro­ko­tuk­set ko­ro­na­vi­rus­ta vastaan – en­sim­mäi­se­nä ro­kot­tei­ta an­ne­taan yli 85-vuo­tiail­le ja heidän se­nio­ri-ikäi­sil­le asuin­kump­pa­neil­leen

05.02.2021 12:28 35
Vanhemmat
Ouluhallin rakennustyömaan koronarypäs laajenee: nyt todettu 21 tartuntaa, kaikki 60 työntekijää testattu

Ou­lu­hal­lin ra­ken­nus­työ­maan ko­ro­na­ry­päs laa­je­nee: nyt todettu 21 tar­tun­taa, kaikki 60 työn­te­ki­jää tes­tat­tu

27.01.2021 13:30 12
Tilaajille
Kesäkuussa avattavan Ouluhallin laajennuksen kesävuorot ovat haettavana – Värtön liikuntahallille vuoden jatko, Urheilutalo suljetaan

Ke­sä­kuus­sa avat­ta­van Ou­lu­hal­lin laa­jen­nuk­sen ke­sä­vuo­rot ovat haet­ta­va­na – Värtön lii­kun­ta­hal­lil­le vuoden jatko, Ur­hei­lu­ta­lo sul­je­taan

26.01.2021 13:54 3
Tilaajille
Lasten paluu liikuntaharrastusten pariin täytti Ouluhallin naurulla ja riemulla – "On tuntunut siltä, että lapset ovat joutuneet maksamaan aikuisten virheistä"

Lasten paluu lii­kun­ta­har­ras­tus­ten pariin täytti Ou­lu­hal­lin nau­rul­la ja rie­mul­la – "On tun­tu­nut siltä, että lapset ovat jou­tu­neet mak­sa­maan ai­kuis­ten vir­heis­tä"

25.01.2021 20:27 38
Tilaajille
Noin 40 työntekijää altistui koronavirukselle Ouluhallin rakennustyömaalla koronaohjeiden noudattamisesta huolimatta – kaikkiaan 12 työntekijää sairastunut: "Herkästi tarttuvaa näyttäisi olevan"

Noin 40 työn­te­ki­jää al­tis­tui ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Ou­lu­hal­lin ra­ken­nus­työ­maal­la ko­ro­na­oh­jei­den nou­dat­ta­mi­ses­ta huo­li­mat­ta – kaik­kiaan 12 työn­te­ki­jää sai­ras­tu­nut: "Her­käs­ti tart­tu­vaa näyt­täi­si olevan"

25.01.2021 14:28 12
Tilaajille
Ouluhallin rakennustyömaalla todettu lisää koronatartuntoja – Ylen mukaan tartuntoja ainakin 12

Ou­lu­hal­lin ra­ken­nus­työ­maal­la todettu lisää ko­ro­na­tar­tun­to­ja – Ylen mukaan tar­tun­to­ja ainakin 12

25.01.2021 13:28 14
Kisaillan herkkuhetki – tuore Suomen mestari ottaa pitsaan kinkkua, katkarapuja ja salamia, mutta ei majoneesia

Ki­sa­il­lan herk­ku­het­ki – tuore Suomen mestari ottaa pitsaan kink­kua, kat­ka­ra­pu­ja ja sa­la­mia, mutta ei ma­jo­nee­sia

01.11.2020 20:26
Tilaajille
Oulun Pyrinnön telinevoimisteluvalmentaja Pauliina Savola osaa tehdä eron vaativan ja ilkeän valmennustyylin välille – "Valmentajan pitää olla tietoinen huippu-urheilijan kokonaiskuormituksen hallinnasta, jotta urheilijaa voidaan auttaa"

Oulun Py­rin­nön te­li­ne­voi­mis­te­lu­val­men­ta­ja Pau­lii­na Savola osaa tehdä eron vaa­ti­van ja ilkeän val­men­nus­tyy­lin välille – "Val­men­ta­jan pitää olla tie­toi­nen huip­pu-ur­hei­li­jan ko­ko­nais­kuor­mi­tuk­sen hal­lin­nas­ta, jotta ur­hei­li­jaa voidaan auttaa"

21.10.2020 20:00
Tilaajille
Peruskorjattu Ouluhalli avautuu maanantaina, laajennusosa valmistuu keväällä

Pe­rus­kor­jat­tu Ou­lu­hal­li avautuu maa­nan­tai­na, laa­jen­nus­osa val­mis­tuu ke­vääl­lä

11.09.2020 09:56 1
"Ilman esityslistoja ei ole hauskanpitoa" – puoluekokouksen ensikertalainen tuntee asiakirjojen vetovoiman

"Ilman esi­tys­lis­to­ja ei ole haus­kan­pi­toa" – puo­lue­ko­kouk­sen en­si­ker­ta­lai­nen tuntee asia­kir­jo­jen ve­to­voi­man

04.09.2020 14:29
Greenpeace järjestää kenkämielenosoituksen keskustan puoluekokouksen edustalle lauantaina – paikalle kootaan kuvio eri ikäisten ja kokoisten ihmisten kenkäpareista

Green­pea­ce jär­jes­tää ken­kä­mie­len­osoi­tuk­sen kes­kus­tan puo­lue­ko­kouk­sen edus­tal­le lauan­tai­na – pai­kal­le kootaan kuvio eri ikäis­ten ja ko­kois­ten ih­mis­ten ken­kä­pa­reis­ta

04.09.2020 14:03 1