Vankilat: Kaleva vie­rai­li nais­van­ki­las­sa ja tapasi vangin, jonka elämän suunnan opis­ke­lu käänsi

Kolumni: Tek­no­lo­gi­sen ke­hit­ty­mi­sen myötä maa­ta­lous on muut­tu­nut ra­di­kaa­lis­ti

Omakanta
Pian jokainen voi tarkistaa omat lääkkeensä omakannasta, kun sähköinen lääkityslista otetaan käyttöön

Pian jo­kai­nen voi tar­kis­taa omat lääk­keen­sä oma­kan­nas­ta, kun säh­köi­nen lää­ki­tys­lis­ta otetaan käyt­töön

06.11.2021 07:00 9
Tilaajille
Kela varoittaa: Rikolliset urkkivat pankkitunnuksia Omakannan nimissä lähetetyillä sähköposteilla – älä klikkaa viestissä olevaa linkkiä

Kela va­roit­taa: Ri­kol­li­set urk­ki­vat pank­ki­tun­nuk­sia Oma­kan­nan nimissä lä­he­te­tyil­lä säh­kö­pos­teil­la – älä klikkaa vies­tis­sä olevaa linkkiä

26.10.2021 16:51 9
Kysyimme Kanta-tiedoista: Miten toimia, jos esimerkiksi lääkäri kirjaa virheellisiä tietoja?

Ky­syim­me Kan­ta-tie­dois­ta: Miten toimia, jos esi­mer­kik­si lääkäri kirjaa vir­heel­li­siä tie­to­ja?

17.10.2021 12:36
Tilaajille
Huijarit urkkivat pankkitunnuksia valemainoksilla ja tekstiviesteillä Omakannan nimissä

Hui­ja­rit urk­ki­vat pank­ki­tun­nuk­sia va­le­mai­nok­sil­la ja teks­ti­vies­teil­lä Oma­kan­nan nimissä

02.09.2021 18:18
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vir­heel­lis­tä EU-ro­ko­tus­to­dis­tus­ta ei saada kor­jat­tua

15.08.2021 06:30 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oma­kan­ta näyttää ter­vey­den­huol­los­sa kir­ja­tut ko­ro­na­ro­ko­tus­tie­dot

22.07.2021 06:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oma­kan­ta – jär­jes­tel­mä, josta kukaan ei tunnu ottavan vas­tuu­ta

16.07.2021 06:00 9
Tilaajille
Omakannasta löytää pian kolme koronatodistusta

Oma­kan­nas­ta löytää pian kolme ko­ro­na­to­dis­tus­ta

08.07.2021 12:37 2
Kysyimme, milloin huoltaja näkee lapsensa terveystiedot Omakannassa – muutokselle on selkeä tarve, sillä suuri osa nuorista haluaa vanhempiensa tietävän hoidostaan

Ky­syim­me, milloin huol­ta­ja näkee lap­sen­sa ter­veys­tie­dot Oma­kan­nas­sa – muu­tok­sel­le on selkeä tarve, sillä suuri osa nuo­ris­ta haluaa van­hem­pien­sa tie­tä­vän hoi­dos­taan

28.08.2020 06:00 1
Tilaajille
Kysyimme, miksi huoltajat eivät pääse lukemaan yli 10-vuotiaiden lasten tietoja Omakannasta – "Yli 10-vuotiaan lapsen arvioitiin olevan pääsääntöisesti kypsä päättämään omasta hoidostaan"

Ky­syim­me, miksi huol­ta­jat eivät pääse lu­ke­maan yli 10-vuo­tiai­den lasten tietoja Oma­kan­nas­ta – "Yli 10-vuo­tiaan lapsen ar­vioi­tiin olevan pää­sään­töi­ses­ti kypsä päät­tä­mään omasta hoi­dos­taan"

21.08.2020 20:02 3
Tilaajille