IHMISET: Ra­nua­lai­nen Petri Tam­mi­nen menetti ka­la­ja­los­ta­mon­sa tu­li­pa­los­sa

SÄÄ: Epä­va­kai­nen sää jatkuu Oulun seu­dul­la – al­ku­vii­kos­ta saattaa sadella

Omakanta
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oma­kan­ta näyttää ter­vey­den­huol­los­sa kir­ja­tut ko­ro­na­ro­ko­tus­tie­dot

22.07.2021 06:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oma­kan­ta – jär­jes­tel­mä, josta kukaan ei tunnu ottavan vas­tuu­ta

16.07.2021 06:00 8
Tilaajille

Oma­kan­nas­ta löytää pian kolme ko­ro­na­to­dis­tus­ta

08.07.2021 12:37 2

Ky­syim­me, milloin huol­ta­ja näkee lap­sen­sa ter­veys­tie­dot Oma­kan­nas­sa – muu­tok­sel­le on selkeä tarve, sillä suuri osa nuo­ris­ta haluaa van­hem­pien­sa tie­tä­vän hoi­dos­taan

28.08.2020 06:00 1
Tilaajille

Ky­syim­me, miksi huol­ta­jat eivät pääse lu­ke­maan yli 10-vuo­tiai­den lasten tietoja Oma­kan­nas­ta – "Yli 10-vuo­tiaan lapsen ar­vioi­tiin olevan pää­sään­töi­ses­ti kypsä päät­tä­mään omasta hoi­dos­taan"

21.08.2020 20:02 3
Tilaajille