Kärpät: Pyörälä hur­jas­sa vi­rees­sä juh­la­pe­lis­sään

Työtaistelu: Hoi­ta­jat jat­ka­vat ylityö- ja vuo­ron­vaih­to­kiel­toa Oysissa ja Ou­las­kan­kaal­la

Tilaajille

Ky­syim­me, miksi huol­ta­jat eivät pääse lu­ke­maan yli 10-vuo­tiai­den lasten tietoja Oma­kan­nas­ta – "Yli 10-vuo­tiaan lapsen ar­vioi­tiin olevan pää­sään­töi­ses­ti kypsä päät­tä­mään omasta hoi­dos­taan"

Omakanta-palvelu uudistuu tämän vuoden aikana, ja jatkossa huoltajat voivat katsoa alle 18-vuotiaiden tietoja kannasta.

Kanta.fi-verkkosivusto tuo kansalaiset ja sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset saman tiedon äärelle. Omakantaan kirjauduttiin vuonna 2018 lähes 17 miljoonaa kertaa.
Kanta.fi-verkkosivusto tuo kansalaiset ja sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset saman tiedon äärelle. Omakantaan kirjauduttiin vuonna 2018 lähes 17 miljoonaa kertaa.

Tällä hetkellä huoltajilla on pääsy ainoastaan alle 10-vuotiaiden lasten terveystietoihin Omakannassa. Yli 10-vuotiaiden lasten tietoihin pääsee käytännössä käsiksi vain, jos lapsella on omat verkkopankkitunnukset, mobiilivarmenne tai sähköinen henkilökortti. Erilaisten varmenteiden ikäraja vaihtelee tapauskohtaisesti.

Miksi huoltajat eivät pääse katsomaan yli 10-vuotiaiden terveystietoja Omakannasta, Sosiaali- ja terveysministeriön erityisasiantuntija Anna Kärkkäinen?

– Päätös tehtiin siksi, että yli 10-vuotiaan lapsen arvioitiin olevan pääsääntöisesti kypsä päättämään omasta hoidostaan. Sitä ajateltiin turvalliseksi rajaksi, kun haluttiin sallia huoltajien pääsy edes pienimpien lasten terveystietoihin. Ikäraja on ollut kuitenkin alusta lähtien vain tilapäinen ratkaisu.