Harrastukset: Oulun Fris­bee­seu­ra on noussut Suomen suu­rim­mak­si

Luitko jo tämän: Kaleva kysyi kun­ta-alan joh­ta­jil­ta, kiin­nos­taa­ko Oulun kau­pun­gin­joh­ta­jan paikka

Mainos: Mil­lai­sia luon­to­ju­tu­ja sinä ha­luai­sit lukea? Vastaa ja osal­lis­tu 100€ lah­ja­kor­tin ar­von­taan.

Näytelmät
Kun oululainen Ilona Ruohomäki ei löytänyt sopivaa murhaa, hän teki sen itse – englantilaiseen pikkukylään sijoittuva murhamysteeri saa ensi-iltansa Teatterikuopalla

Kun ou­lu­lai­nen Ilona Ruo­ho­mä­ki ei löy­tä­nyt sopivaa murhaa, hän teki sen itse – eng­lan­ti­lai­seen pik­ku­ky­lään si­joit­tu­va mur­ha­mys­tee­ri saa en­si-il­tan­sa Teat­te­ri­kuo­pal­la

22.09.2022 15:33
Tilaajille
Oulun teatterin syyskauden ohjelmistoon lisättiin Heta Haanperän uusi teos – ensi-ilta nähdään elokuun lopussa

Oulun teat­te­rin syys­kau­den oh­jel­mis­toon li­sät­tiin Heta Haan­pe­rän uusi teos – en­si-il­ta nähdään elokuun lopussa

03.08.2022 16:08 5
Ukkosta, hellettä, kaatosadetta – Hailuodon teatterifestivaalilla luonnonvoimatkin osallistuvat auliisti esityksiin: "Puhuin porottavasta auringosta samalla kun pyyhin sadevettä otsalta"

Uk­kos­ta, hel­let­tä, kaa­to­sa­det­ta – Hai­luo­don teat­te­ri­fes­ti­vaa­lil­la luon­non­voi­mat­kin osal­lis­tu­vat au­liis­ti esi­tyk­siin: "Puhuin po­rot­ta­vas­ta au­rin­gos­ta samalla kun pyyhin sa­de­vet­tä ot­sal­ta"

21.07.2022 17:30
Tilaajille
Limingan teatteriyhdistys Litu ry:n ensimmäinen tuotanto saa ensi-iltansa lauantaina – musiikkinäytelmässä Iitin Tiltu kerää kosijoita Oulusta asti

Li­min­gan teat­te­ri­yh­dis­tys Litu ry:n en­sim­mäi­nen tuo­tan­to saa en­si-il­tan­sa lauan­tai­na – mu­siik­ki­näy­tel­mäs­sä Iitin Tiltu kerää ko­si­joi­ta Oulusta asti

01.07.2022 17:30
Tilaajille
Voiko rakkaus olla väärä asia kirkossa, kysyy Anne-Maria Haapalan näytelmä Oulun tuomiokirkossa – Kirkolla on tässä paljon häpeämistä, sanoo tuomiorovasti

Voiko rakkaus olla väärä asia kir­kos­sa, kysyy An­ne-Ma­ria Haa­pa­lan näy­tel­mä Oulun tuo­mio­kir­kos­sa – Kir­kol­la on tässä paljon hä­peä­mis­tä, sanoo tuo­mio­ro­vas­ti

28.04.2022 19:00 13
Tilaajille
Ortotopologiaa taas tarjolla Oulun yliopistolla – Aapo Heikkilän uusi tuleminen tarinan muodossa koittaa vihdoinkin

Or­to­to­po­lo­giaa taas tar­jol­la Oulun yli­opis­tol­la – Aapo Heik­ki­län uusi tu­le­mi­nen tarinan muo­dos­sa koittaa vih­doin­kin

20.04.2022 17:00 10
Tilaajille
Arvio: Voiko menneisyyden kanssa päästä sinuiksi – japanilaiselokuvassa päähenkilön sisin avautuu auton kyydissä istuen

Arvio: Voiko men­nei­syy­den kanssa päästä si­nuik­si – ja­pa­ni­lais­elo­ku­vas­sa pää­hen­ki­lön sisin avautuu auton kyy­dis­sä istuen

17.03.2022 16:10
Tilaajille
50 vuotta täyttävälle Niko Saarelalle proggikset ovat aina yhteisiä matkoja: "Kun jonkinlaisia sankarirooleja on  tullut vastaan, olen yrittänyt saada niihin antisankari-näkökulmaa tai ainakin rosoisuutta"

50 vuotta täyt­tä­väl­le Niko Saa­re­lal­le prog­gik­set ovat aina yh­tei­siä mat­ko­ja: "Kun jon­kin­lai­sia san­ka­ri­roo­le­ja on tullut vas­taan, olen yrit­tä­nyt saada niihin an­ti­san­ka­ri-nä­kö­kul­maa tai ainakin ro­soi­suut­ta"

27.02.2022 19:00
Tilaajille
Oululaisten, hollantilaisten ja kreikkalaisten lukiolaisten yhteistyössä syntyy kaksi näytelmää saman kirjan pohjalta – yhteisenä kielenä nuorilla on englanti sekä liike

Ou­lu­lais­ten, hol­lan­ti­lais­ten ja kreik­ka­lais­ten lu­kio­lais­ten yh­teis­työs­sä syntyy kaksi näy­tel­mää saman kirjan poh­jal­ta – yh­tei­se­nä kielenä nuo­ril­la on eng­lan­ti sekä liike

22.02.2022 17:30
Tilaajille
Uudet läänintaiteilijat Janne Niskala ja Janne Rosenvall toimivat työparina – Suunnitteilla on Pohjois-Suomen av-toimijoiden ja kirjoittajien törmäyttämistä

Uudet lää­nin­tai­tei­li­jat Janne Niskala ja Janne Ro­sen­vall toi­mi­vat työ­pa­ri­na – Suun­nit­teil­la on Poh­jois-Suo­men av-toi­mi­joi­den ja kir­joit­ta­jien tör­mäyt­tä­mis­tä

19.01.2022 10:15
Tilaajille
Vanha Kaleva: Kajaanista voi soittaa suoria kaukopuheluja

Vanha Kaleva: Ka­jaa­nis­ta voi soittaa suoria kau­ko­pu­he­lu­ja

30.09.2021 10:00 1
Tilaajille
Täysiä saleja odotellessa: tapahtumajärjestäjät avaavat syyskauttaan – elokuvateatterit uskovat James Bondiin, Oulun teatterissa ja Oulu Sinfoniassa yleisökapasiteettia voidaan nostaa nopeasti, jos lupa tulee

Täysiä saleja odo­tel­les­sa: ta­pah­tu­ma­jär­jes­tä­jät avaavat syys­kaut­taan – elo­ku­va­teat­te­rit uskovat James Bon­diin, Oulun teat­te­ris­sa ja Oulu Sin­fo­nias­sa ylei­sö­ka­pa­si­teet­tia voidaan nostaa no­peas­ti, jos lupa tulee

07.09.2021 15:00 3
Tilaajille
Oulu lähti jälleen liikkeelle Taiteiden yöhön – "Kun elämässä on hyvää rytmiä, se on ihanaa elämää"

Oulu lähti jälleen liik­keel­le Tai­tei­den yöhön – "Kun elä­mäs­sä on hyvää rytmiä, se on ihanaa elämää"

12.08.2021 22:48 8
Tilaajille
100 vuotta sitten syntyneen Eeva-Liisa Mannerin näytelmät pääsivät heti myös pohjoisten teattereiden ohjelmistoon

100 vuotta sitten syn­ty­neen Ee­va-Lii­sa Man­ne­rin näy­tel­mät pää­si­vät heti myös poh­jois­ten teat­te­rei­den oh­jel­mis­toon

22.06.2021 10:10 1
Tilaajille
Maa on syntinen laulu tulee keväällä Kemin kaupunginteatteriin – ohjaaja Petri Jäärni tykästyi Timo K. Mukan romaaniin jo nuorena

Maa on syn­ti­nen laulu tulee ke­vääl­lä Kemin kau­pun­gin­teat­te­riin – ohjaaja Petri Jäärni ty­käs­tyi Timo K. Mukan ro­maa­niin jo nuorena

26.01.2021 09:30
Tilaajille
Näytelmäkirjailija saa palkan vasta, kun teatteri myy lippuja – Koronarajoitukset paljastivat omituisen tilanteen teattereiden käytänteistä: "Tämä on kauhuskenaario"

Näy­tel­mä­kir­jai­li­ja saa palkan vasta, kun teat­te­ri myy lippuja – Ko­ro­na­ra­joi­tuk­set pal­jas­ti­vat omi­tui­sen ti­lan­teen teat­te­rei­den käy­tän­teis­tä: "Tämä on kau­hus­ke­naa­rio"

26.01.2021 12:18 5
Tilaajille
Sirkku Peltolaa kiinnostaa yksinäisyys ja osattomuus: "Ihmisellä on jonkinlainen kummallinen voima selviytyä"

Sirkku Pel­to­laa kiin­nos­taa yk­si­näi­syys ja osat­to­muus: "Ih­mi­sel­lä on jon­kin­lai­nen kum­mal­li­nen voima sel­viy­tyä"

18.12.2020 09:00
Tilaajille
Aino-Kaisa Saarinen hiihtää Oulun teatterin lavalle – Aina Bergrothin kirjoittaman näytelmän alaotsikko on Sukellus huippu-urheilun hulluuteen

Ai­no-Kai­sa Saa­ri­nen hiihtää Oulun teat­te­rin lavalle – Aina Berg­rot­hin kir­joit­ta­man näy­tel­män ala­ot­sik­ko on Su­kel­lus huip­pu-ur­hei­lun hul­luu­teen

24.11.2020 01:00
Tilaajille