Varoitus: Ajokeli on monin paikoin edel­leen huono tai jopa erit­täin huono

Kyl­mä­luo­man suo­je­lu­alueel­la jä­te­tään Pau­la-myrs­kyn kaa­ta­mia puita pai­koil­leen – alueen kaa­voi­tus­hank­kees­sa ai­ka­li­sä

Taivalkoskella sijaitsevalla Kylmäluoman retkeilyalueella jätetään Paula-myrskyn kaatamat puut pääosin paikoilleen luonnonmetsissä. Sen sijaan alueella talouskäytössä olevien monikäyttömetsien alueella oleva kaatunut puusto korjataan.

Kesäkuussa riehunut Paula-myrsky kaatoi noin 70 prosenttia alueen boreaaliseksi luonnonmetsäksi luokitelluista metsistä. Talousmetsissä tuhot ovat samaa luokkaa. Kylmäluoman Natura-alue on kooltaan 7 335 hehtaaria, josta metsää on noin 4 500 hehtaaria. Näistä metsistä noin 60 prosenttia on suojeltuja luonnonmetsiä ja loput ovat talouskäytön piirissä.

Pohjois-Pohjanmaan ely-keskuksen yksikön päällikkö Eero Melantie kertoo, että kaatuneen puun jättäminen maastoon on suojeluperusteiden mukaista. Kylmäluoman luonnonmetsät ovat Natura-aluetta ja suojeluperusteet on otettava huomioon kaikessa toiminnassa.

Melantien mukaan pieniä määriä kaatuneita puita voidaan kerätä esimerkiksi retkeilyreiteiltä.

Metsähallituksen mukaan suunnitelmat Kylmäluoman retkeilyreittien tulevaisuudesta tulevat tarkentumaan syksyn aikana. Osaa reiteistä ei pystytä avaamaan kaatuneiden puumassojen takia, joten reittejä linjataan uudelleen. Metsähallituksen mukaan reittejä ei voida avata vielä tänä syksynä. Tavoitteena on kuitenkin, että hiihtolatu ja kelkkareitit saadaan käyttöön talvella.

Kylmäluoman matkailu- ja virkistyskäytön suunnitelmia joudutaan kuitenkin uusimaan tuhojen mittakaavan vuoksi. Metsähallituksen mukaan matkailun kehittämiseen tähtäävässä kaavoitushankkeessa on otettu aikalisä ja alueelle laadittua maankäytön ja matkailun yleissuunnitelmaa joudutaan todennäköisesti päivittämään.