Mikko Manner

Mikko Manner hou­kut­te­li Kärp­pien kul­ta­vah­din Veini Veh­vi­läi­sen Ruot­siin

26.07.2021 19:06 13

Kärp­pien ex-luot­si Mikko Manner ottaa ko­men­toon­sa Ruotsin SHL:n Bry­nä­sin – pestin taus­tal­la on entinen kärp­pä­pak­ki Josef Bou­me­dien­ne

26.05.2021 13:37 15

Kiekko maistuu taas kivalta – Mikko Manner huuhtoo raskaan kauden mie­les­tään maa­jouk­kueen mat­kas­sa: "En vaih­tai­si tätä ko­ke­mus­ta mistään hin­nas­ta"

21.05.2021 17:00 1
Tilaajille

Sä­de­ke­häs­tä hiipui kirk­kain hohde – vii­mei­sen kauden alakulo löi lei­man­sa Mikko Man­ne­rin kärp­päai­kaan, joka oli suu­res­sa kuvassa silti me­nes­tys­ta­ri­na

23.04.2021 19:00 43
Tilaajille

Nä­kö­kul­ma: Kärpät tylysti lau­lu­kuo­roon – vir­heis­tä kan­nat­taa nyt ottaa opiksi ja terävin kärki täytyy saada kuntoon

22.04.2021 22:20 46
Tilaajille

Kärp­pien pää­val­men­ta­ja Mikko Manner ruoski itsensä ver­baa­li­ses­ti ve­res­li­hal­le tap­pio­pe­lin jäl­keen: "Olen kyl­läs­ty­nyt lii­rum­laa­rum-pu­hei­sii­ni"

01.04.2021 22:34 59
Tilaajille

Pe­li­cans-luot­sin mie­les­tä vieraat an­sait­si­vat enemmän kuin saivat - Manner ylisti lah­te­lai­set nol­lan­nut­ta yk­kös­vah­tiaan: ”Patrik oli aivan eri­no­mai­nen”

23.03.2021 22:52 2
Tilaajille

In­hot­ta­va tu­liai­nen Mal­mös­tä – Lei­jo­nis­sa todettu ko­ro­na­tar­tun­ta se­koit­taa suo­ma­lais­ten lii­ga­seu­ro­jen arkea: "Tätä on pelätty koko ajan"

15.02.2021 20:05 6
Tilaajille

Kärpät nosti tasoaan tylyjen tap­pioi­den jälkeen – Manner: ”Tar­vit­sim­me täl­lai­sen pää­na­han”

13.01.2021 22:28 6
Tilaajille

Kom­ment­ti: Mikko Man­ne­rin ilme kertoo oleel­li­sen – Kärpät on hukassa

09.01.2021 20:33 24
Tilaajille

Kärp­pien jää­har­joi­tuk­sis­sa totinen tun­nel­ma: "Onko teillä jotain epä­sel­vää tässä har­joi­tuk­ses­sa?" pää­val­men­ta­ja Mikko Manner ripitti jouk­ko­jaan

16.11.2020 15:11 10
Tilaajille

Tyly totuus löytyy ti­las­tois­ta – Kärp­pien kauden alku on ollut Mikko Man­ne­rin vuonna 2017 al­ka­neen pää­val­men­ta­ja­uran heikoin

11.11.2020 23:01 9
Tilaajille

Kärp­pien peli parani, mutta lop­pu­tu­los ei – ou­lu­lais­jouk­kue kärsi kol­man­nen pe­räk­käi­sen tap­pion­sa

30.10.2020 22:30 9
Tilaajille

Kärpät palasi ka­ran­tee­nis­ta kau­ka­loon – yk­kös­pak­ki­pa­ri Libor Su­lak–S­haun Heshka sivussa kes­ki­vii­kon Pe­li­cans-ot­te­lus­ta

27.10.2020 19:55 1
Tilaajille

Kärp­pien kaiken kokenut kap­tee­ni Mika Pyö­rä­lä­kin hät­käh­ti, kun käsky kävi ka­ran­tee­niin – Manner MTV:l­lä: Jouk­kuees­sa oi­rei­le­via, jotka ohjattu heti tes­tei­hin

17.10.2020 22:27 1
Tilaajille
Kärpät on jälleen iso ennakkosuosikki Liigaan – "Mikko Manner on velho"

Kärpät on jälleen iso en­nak­ko­suo­sik­ki Liigaan – "Mikko Manner on velho"

01.10.2020 19:31

Mikko Manner aloit­taa tois­tai­sek­si vii­mei­sen kau­ten­sa Kärp­pien pää­val­men­ta­ja­na – "Ha­luai­sin jättää oman ja­lan­jäl­ke­ni"

30.09.2020 18:17
Tilaajille

Ju­ku­reis­sa 20 ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa, Manner ke­hot­taa pe­laa­jiaan käyt­tä­mään maa­lais­jär­keä: "Kan­nat­taa välttää si­sä­ti­lo­ja, joihin pak­kau­tuu paljon väkeä"

08.09.2020 18:04 2
Tilaajille

Vii­mei­sen kau­ten­sa Kärp­pien pää­val­men­ta­ja­na aloit­ta­va Mikko Manner lupaa rohkeaa ja ag­gres­sii­vis­ta jää­kiek­koa – ”Haluan jättää hyvän pe­lil­li­sen leiman”

19.08.2020 10:00
Tilaajille