Pohde: Sai­raa­la­pää­tök­siin pet­ty­nyt Me­ri-Lap­pi pohtii eroa­van­sa Lapista ja liit­ty­vän­sä Poh­tee­seen

Festivaalit: Frozen People jär­jes­te­tään Nal­li­ka­ris­sa lauan­tai­na ke­li­olo­ja uhmaten

Karkauspäivä: Ou­lu­lai­sen Annukka Määtän, 28, kakussa on vasta 7 kynt­ti­lää

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Sarjakuva-arviot
Sarjakuva-arvio: Oululainen Aapo Kukko piirtää sarjakuvaromaanissaan rauhanmies Yrjö Kallisesta realistisen rosoisen kuvan

Sar­ja­ku­va-ar­vio: Ou­lu­lai­nen Aapo Kukko piirtää sar­ja­ku­va­ro­maa­nis­saan rau­han­mies Yrjö Kal­li­ses­ta rea­lis­ti­sen ro­soi­sen kuvan

27.01.2024 09:00
Tilaajille
Kirja-arvio: Taidemaailman konkarin Tuula Karjalaisen muistelmateos on ehdottomasti eräs kotimaisen taidehistorian merkittävimmistä omaelämäkerrallisista tietoteoksista

Kir­ja-ar­vio: Tai­de­maail­man kon­ka­rin Tuula Kar­ja­lai­sen muis­tel­ma­teos on eh­dot­to­mas­ti eräs ko­ti­mai­sen tai­de­his­to­rian mer­kit­tä­vim­mis­tä oma­elä­mä­ker­ral­li­sis­ta tie­to­teok­sis­ta

24.01.2024 10:00 1
Tilaajille
Kirja-arvio: ”Miksi meijän rakkauvesta on tehty niin vaikia ja luonnoton asia?” Erja Tulasalon esikoisromaanissa nainen ja nainen eivät uskalla riisua lehviä lanteiltaan

Kir­ja-ar­vio: ”Miksi meijän rak­kau­ves­ta on tehty niin vaikia ja luon­no­ton asia?” Erja Tu­la­sa­lon esi­kois­ro­maa­nis­sa nainen ja nainen eivät uskalla riisua lehviä lan­teil­taan

24.01.2024 10:00 6
Tilaajille
Sarjakuva-arvio: Carl Barksin Disney-tarinoiden pohjalta koottu albumi esittelee piirtäjämestarin uraa seitsemän vuosikymmenen ajalta

Sar­ja­ku­va-ar­vio: Carl Barksin Dis­ney-ta­ri­noi­den poh­jal­ta koottu albumi esit­te­lee piir­tä­jä­mes­ta­rin uraa seit­se­män vuo­si­kym­me­nen ajalta

24.01.2024 10:00 1
Tilaajille
Kahdesta Minästä tulee rakkauden avulla yksi Me oululaisen Hanna Kukon sarjakuvaromaanissa

Kah­des­ta Minästä tulee rak­kau­den avulla yksi Me ou­lu­lai­sen Hanna Kukon sar­ja­ku­va­ro­maa­nis­sa

27.11.2023 19:00 1
Tilaajille
Sarjakuva-arvio: Limingan taidekoulun sarjakuvalinja kokosi albumin hoitolaitoksen ja sen ihmisten ympärille

Sar­ja­ku­va-ar­vio: Li­min­gan tai­de­kou­lun sar­ja­ku­va­lin­ja kokosi albumin hoi­to­lai­tok­sen ja sen ih­mis­ten ym­pä­ril­le

15.06.2023 17:20
Tilaajille
Sarjakuva-arvio: Jopen Näkymätön Viänänen ja Petteri Tikkasen Eero ovat kokoelmansa ansainneet

Sar­ja­ku­va-ar­vio: Jopen Nä­ky­mä­tön Viä­nä­nen ja Petteri Tik­ka­sen Eero ovat ko­koel­man­sa an­sain­neet

09.06.2023 17:20
Tilaajille
Sarjakuva-arvio: Eloisasti ja kauniisti piirrettyä fantasiaa lapsille ja mustavalkoisia myyttejä aikuisille

Sar­ja­ku­va-ar­vio: Eloi­sas­ti ja kau­niis­ti piir­ret­tyä fan­ta­siaa lap­sil­le ja mus­ta­val­koi­sia myyt­te­jä ai­kui­sil­le

18.02.2023 17:45
Tilaajille
Sarjakuva-arvio: Kaapuveikko, Kersantti Napalm ja Tuomas Myllylän viikingit ovat kaikki oman tiensä kulkijoita

Sar­ja­ku­va-ar­vio: Kaa­pu­veik­ko, Ker­sant­ti Napalm ja Tuomas Myl­ly­län vii­kin­git ovat kaikki oman tiensä kul­ki­joi­ta

10.01.2023 11:05
Tilaajille
Sarjakuva-arvio: Kotimainen sarjakuvakattaus tarjoaa tummia tunteita vihasta ahdistukseen, pelkoon ja alakuloon

Sar­ja­ku­va-ar­vio: Ko­ti­mai­nen sar­ja­ku­va­kat­taus tarjoaa tummia tun­tei­ta vihasta ah­dis­tuk­seen, pelkoon ja ala­ku­loon

14.12.2022 14:05
Tilaajille
Sarjakuva-arvio: Yksikätinen dekkari ja tiedostava tyttö menneille vuosikymmenille sijoittuvissa albumeissa

Sar­ja­ku­va-ar­vio: Yk­si­kä­ti­nen dekkari ja tie­dos­ta­va tyttö men­neil­le vuo­si­kym­me­nil­le si­joit­tu­vis­sa al­bu­meis­sa

29.10.2022 16:15
Tilaajille
Sarjakuva-arvio: Italialainen sarjakuvapiirtäjä Altan tekee härskiä rienaa kuuluisasta genovalaisesta sankarimatkaajasta

Sar­ja­ku­va-ar­vio: Ita­lia­lai­nen sar­ja­ku­va­piir­tä­jä Altan tekee härskiä rienaa kuu­lui­sas­ta ge­no­va­lai­ses­ta san­ka­ri­mat­kaa­jas­ta

01.10.2022 16:15 2
Tilaajille
Sarjakuva-arvio: Anne Muhonen on tärkeän teeman äärellä: jokaisella on oikeus tulla huomatuksi

Sar­ja­ku­va-ar­vio: Anne Muhonen on tärkeän teeman ää­rel­lä: jo­kai­sel­la on oikeus tulla huo­ma­tuk­si

27.08.2022 16:20
Tilaajille
Arvio: Taistelijat ja arjen supersankarit seikkailevat kotimaisissa ja käännössarjakuvissa

Arvio: Tais­te­li­jat ja arjen su­per­san­ka­rit seik­kai­le­vat ko­ti­mai­sis­sa ja kään­nös­sar­ja­ku­vis­sa

02.08.2022 10:45
Tilaajille
Arvio: Lucky Luke, Michel Vaillant ja Natasha – vanhoja tuttuja uudella särmällä ja nostalgialla

Arvio: Lucky Luke, Michel Vail­lant ja Natasha – vanhoja tuttuja uudella sär­mäl­lä ja nos­tal­gial­la

22.04.2022 19:00
Tilaajille
Arvio: Kissat ja jalkapallo pääosissa kotimaisissa sarjakuvauutuuksissa

Arvio: Kissat ja jal­ka­pal­lo pää­osis­sa ko­ti­mai­sis­sa sar­ja­ku­va­uu­tuuk­sis­sa

12.07.2021 10:30
Tilaajille
Arvio: Limingan taidekoulun sarjakuvalinja teki komean sovituksen Juha Hurmeen näytelmästä

Arvio: Li­min­gan tai­de­kou­lun sar­ja­ku­va­lin­ja teki komean so­vi­tuk­sen Juha Hurmeen näy­tel­mäs­tä

29.04.2021 09:00
Tilaajille
Dagssonin huumori toimii synkässä Suomessa – islantilaiskoomikko haluaa kokeilla rajoja

Dags­so­nin huumori toimii syn­käs­sä Suo­mes­sa – is­lan­ti­lais­koo­mik­ko haluaa ko­keil­la rajoja

20.09.2020 07:00