Koronarajoitukset: Ko­ro­na­toi­met päät­ty­vät Suomen ra­joil­la per­jan­tai­na

Uimavedet: Katso Kalevan ui­ma­ran­ta­ko­nees­ta, kuinka puhdas vesi lä­hi­ran­nal­la­si on

Mainos: Kaleva Digin ke­sä­tar­jous: 17,90 € 3kk, vain tänään.

Lehto Group
IS: Kahdelle henkilölle luettiin syytteet Lehto Groupin tytäryhtiön tehtaalla sattuneessa kuolemaan johtaneessa onnettomuudessa

IS: Kah­del­le hen­ki­löl­le luet­tiin syyt­teet Lehto Groupin ty­tär­yh­tiön teh­taal­la sat­tu­nees­sa kuo­le­maan joh­ta­nees­sa on­net­to­muu­des­sa

17.05.2022 13:06
Mitä töiden hiljeneminen Pyhäjoen Hanhikiven niemellä tarkoittaa alueen rakennusyrityksille? Kysymyksen saivat vastattavaksi Lehdon ja Sorvojan edustajat

Mitä töiden hil­je­ne­mi­nen Py­hä­joen Han­hi­ki­ven nie­mel­lä tar­koit­taa alueen ra­ken­nu­sy­ri­tyk­sil­le? Ky­sy­myk­sen saivat vas­tat­ta­vak­si Lehdon ja Sor­vo­jan edus­ta­jat

04.05.2022 14:22
Tilaajille
Rakennusyhtiö Lehto Groupin tappio syveni ja liikevaihto laski

Ra­ken­nus­yh­tiö Lehto Groupin tappio syveni ja lii­ke­vaih­to laski

28.04.2022 09:00 8
Miljoonatappiot tehnyt kempeleläinen Lehto Group valmistelee 15 miljoonan euron rahoituspakettia – "Markkinat ovat aikaisempaa epävarmemmat"

Mil­joo­na­tap­piot tehnyt kem­pe­le­läi­nen Lehto Group val­mis­te­lee 15 mil­joo­nan euron ra­hoi­tus­pa­ket­tia – "Mark­ki­nat ovat ai­kai­sem­paa epä­var­mem­mat"

12.04.2022 15:27 12
Tilaajille
Vaikeuksissa ollut rakennusyhtiö Lehto Group aloittaa muutosneuvottelut henkilöstön kanssa, tavoitteena 150 henkilötyövuotta vastaavat säästöt

Vai­keuk­sis­sa ollut ra­ken­nus­yh­tiö Lehto Group aloit­taa muu­tos­neu­vot­te­lut hen­ki­lös­tön kanssa, ta­voit­tee­na 150 hen­ki­lö­työ­vuot­ta vas­taa­vat säästöt

24.03.2022 12:34 14
Lehto Group tappiolla – yhtiö käy neuvotteluja rahoitusaseman parantamiseksi

Lehto Group tap­piol­la – yhtiö käy neu­vot­te­lu­ja ra­hoi­tus­ase­man pa­ran­ta­mi­sek­si

17.02.2022 09:50 9
Tilaajille
Lehto Groupilta raskaita ennakkotietoja – liiketappio viime vuodelta noin 24 miljoonaa euroa

Lehto Grou­pil­ta ras­kai­ta en­nak­ko­tie­to­ja – lii­ke­tap­pio viime vuo­del­ta noin 24 mil­joo­naa euroa

28.01.2022 10:27 9
Tilaajille
Kempeleläinen Lehto Group vaihtaa toimitusjohtajaansa – perustaja Hannu Lehto siirtyy ensi vuoden puolella kehitystehtäviin

Kem­pe­le­läi­nen Lehto Group vaihtaa toi­mi­tus­joh­ta­jaan­sa – pe­rus­ta­ja Hannu Lehto siirtyy ensi vuoden puo­lel­la ke­hi­tys­teh­tä­viin

13.08.2020 08:59
Lähes 40 altistunut koronalle Lehto Groupin rakennustyömaalla – tartunnan saaneista suurin osa virolaisia

Lähes 40 al­tis­tu­nut ko­ro­nal­le Lehto Groupin ra­ken­nus­työ­maal­la – tar­tun­nan saa­neis­ta suurin osa vi­ro­lai­sia

30.06.2020 12:45
Lehto Group aloittaa yt-neuvottelut, yhtiön koko vuoden tulos reilusti tappiolla – neuvottelujen piirissä 400 ihmistä, yli sadan työt vaakalaudalla

Lehto Group aloit­taa yt-neu­vot­te­lut, yhtiön koko vuoden tulos rei­lus­ti tap­piol­la – neu­vot­te­lu­jen pii­ris­sä 400 ih­mis­tä, yli sadan työt vaa­ka­lau­dal­la

20.02.2020 09:34 37
Vain pari vuotta toiminut Limingan Ojanperän koulu satojentuhansien sisäilmaremonttiin – satoja neliöitä epoksilattiaa vaihtoon, ilmanvaihtoa uusitaan

Vain pari vuotta toi­mi­nut Li­min­gan Ojan­pe­rän koulu sa­to­jen­tu­han­sien si­sä­il­ma­re­mont­tiin – satoja ne­liöi­tä epok­si­lat­tiaa vaih­toon, il­man­vaih­toa uu­si­taan

12.02.2020 06:00 12
Tilaajille
"Viime vuosi oli karmea" – Lehto Groupin kova kasvu sai johdon euforiaan ja teki ylimieliseksi,  eikä varoittavia ääniä kuunneltu, myöntää toimitusjohtaja Hannu Lehto

"Viime vuosi oli karmea" – Lehto Groupin kova kasvu sai johdon eu­fo­riaan ja teki yli­mie­li­sek­si, eikä va­roit­ta­via ääniä kuun­nel­tu, myöntää toi­mi­tus­joh­ta­ja Hannu Lehto

28.01.2020 06:00 7
Tilaajille
Rakennuskonserni Lehto Group pudotti yt-pommin: Jopa 150 työpaikkaa voi kadota – neuvottelut käydään lähes kaikissa yksiköissä

Ra­ken­nus­kon­ser­ni Lehto Group pudotti yt-pom­min: Jopa 150 työ­paik­kaa voi kadota – neu­vot­te­lut käydään lähes kai­kis­sa yk­si­köis­sä

10.09.2019 08:52 55
Lehto Groupin johtoryhmä muuttuu – uusi kaupallinen ja teollisen tuotannon johtaja aloittavat tällä viikolla

Lehto Groupin joh­to­ryh­mä muuttuu – uusi kau­pal­li­nen ja teol­li­sen tuo­tan­non johtaja aloit­ta­vat tällä vii­kol­la

19.08.2019 09:51 10
Kempeleläisen Lehto Groupin rakennustyömaalla syttyi tulipalo Helsingissä – liekit nousivat 15 metrin korkeuteen

Kem­pe­le­läi­sen Lehto Groupin ra­ken­nus­työ­maal­la syttyi tu­li­pa­lo Hel­sin­gis­sä – liekit nou­si­vat 15 metrin kor­keu­teen

18.06.2017 23:19 2