Uimataito: Korona ai­heut­ti rajun not­kah­duk­sen lasten ui­ma­tai­toon ja nyt pe­lä­tään ener­gia­tal­koi­den vai­ku­tus­ta

Jääkiekko: Kärpät sai run­saas­ti tu­liai­sia Ville Koi­vu­sen hat­tu­temp­pu­näy­tök­ses­tä

Sisäilmaongelmat: Oulun Nor­maa­li­kou­lun si­säil­maon­gel­mat ovat taas ta­pe­til­la, reh­to­rin mukaan koulu on jat­koa­jal­la

Lapsiin koh­dis­tu­vaa sek­suaa­li­vä­ki­val­taa si­säl­tä­vää ma­te­riaa­lia ra­por­toi­tu en­nä­tys­mää­rä Pe­las­ta­kaa Lapset ry:n pal­ve­luun

tietokoneet
tietokoneet
Kuva: Heikki Uusitalo

Pelastakaa Lapset ry:n Nettivihje on vuoden 2022 aikana saanut jo yli 30 000 ilmoitusta kuvista ja videoista, joissa epäillään lapsen olevan seksuaalirikoksen kohteena.

Jo 20 vuotta toiminnassa olleeseen Pelastakaa Lasten Nettivihjeeseen voi ilmoittaa laittomaksi epäillystä lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa todistavasta materiaalista tai siihen liittyvästä toiminnasta netissä.

Viime vuosina vihjemäärä on tyypillisesti ollut noin 3 000, eli nousu on huomattava. Useimmiten uhrina on varsin pieni, alle 14-vuotias lapsi. Ilmiannetun materiaalin määrän merkittävän kasvun syy voi liittyä moneen tekijään.

– On vaikea arvioida mistä vihjeiden kasvu johtuu. Taustalla vaikuttaa todennäköisesti ainakin ihmisten kasvanut tietoisuus Nettivihjeestä, Pelastakaa Lasten Nettivihjeen asiantuntija Eveliina Karhu sanoo tiedotteessa.

Nettivihjeen vuonna 2022 saamissa vihjeissä korostuvat erilaisilla sivustoilla levitettävät kuva- ja videotiedostot, joiden sisältöä ei näe lataamatta tiedostoa koneelle.

Nettivihje-palvelulla ei ole lain suomia valtuuksia ladata laittomaksi epäiltyä materiaalia edes tarkastaakseen sisältääkö se laitonta aineistoa. Kun materiaalia ei pystytä lataamaan, ei vihjeitä pystytä tarkistamaan ja nopeuttamaan materiaalin poistumista netistä.

– On mahdollista, että ladattavan materiaalin käyttö on yksi rikollisten toimijoiden keinoista välttää kiinni jäämistä tai materiaalin poistamista, Eveliina Karhu toteaa.

Pelastakaa Lasten Nettivihjeelle ilmoitetun materiaalin todistamat seksuaalirikokset ovat raaistuneet vuosi vuodelta, ja uhreina on sekä tyttöjä että poikia.

–  Tutkimusten mukaan suuri osa materiaalista on kuvattu jonkun lapselle läheisen ihmisen toimesta. Viime vuosina on kuitenkin ollut kasvussa materiaali, jossa lapsi on netin tai somen kautta houkuteltu tekemään seksuaalisia tekoja web- tai kännykkäkameran edessä. Tällainen materiaali on usein kuvattu kotiympäristössä, vanhempien tietämättä asiasta, sanoo asiantuntija Eveliina Karhu.

Näissä kuvissa ja videoissa lapsi voi olla myös hyvin nuori, selkeästi alle kouluikäinen.