Ruka: Toi­mi­tus­joh­ta­ja Antti Kärävä kerää tois­ten­kin koi­ran­ka­kat, koska se on hänestä hyvää joh­ta­mis­ta

Koti: Re­mont­ti­koh­det­ta etsinyt perhe löy­si­kin vasta val­mis­tu­neen kodin Kem­pe­lees­tä

Retkeily: Tun­net­ko nämä 6 paikkaa Oulun edus­tal­la?

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Lakko-oikeus
Puolet suomalaisista vastustaa Orpon hallituksen suunnittelemia rajoituksia lakko-oikeuteen, kertoo USU:n kysely

Puolet suo­ma­lai­sis­ta vas­tus­taa Orpon hal­li­tuk­sen suun­nit­te­le­mia ra­joi­tuk­sia lak­ko-oi­keu­teen, kertoo USU:n kysely

30.09.2023 09:56 30
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hä­vi­tet­ty luok­kayh­teis­kun­ta on pa­lan­nut – tuleeko iso­van­hem­piem­me men­nei­syy­des­tä meidän tu­le­vai­suut­tam­me?

19.07.2023 05:30 17
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Työ­tais­te­lui­den pe­li­sään­nöt päi­vi­tet­tä­vä – yli 70 vuotta vanha työ­rau­ha­lain­sää­dän­töm­me on jäänyt aut­ta­mat­to­mas­ti ajas­taan jälkeen

26.01.2023 06:00 7
Tilaajille
Lakko-oikeuden lisärajoituksille tyrmäys kansanedustajilta – Hoitajalakon ratkaisuvaiheessa eniten kannatusta lakien tiukennukselle irtosi kokoomuksesta

Lak­ko-oi­keu­den li­sä­ra­joi­tuk­sil­le tyrmäys kan­sa­ne­dus­ta­jil­ta – Hoi­ta­ja­la­kon rat­kai­su­vai­hees­sa eniten kan­na­tus­ta lakien tiu­ken­nuk­sel­le irtosi ko­koo­muk­ses­ta

08.10.2022 06:30 8
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hoi­ta­jat an­sait­se­vat pa­rem­paa – lisät eivät voi korvata pe­rus­palk­kaa

29.09.2022 06:00 37
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Nyt neu­vo­tel­laan hoi­ta­jien tu­le­vai­suu­des­ta – työ­nan­ta­ja ja hal­li­tus eivät olleet huo­lis­saan po­ti­las­tur­val­li­suu­des­ta ennen neu­vot­te­lu­kier­ros­ta

27.09.2022 06:00 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hoiva- ja hoi­toa­laa on aina syr­jit­ty – sopivan tullen on myös kii­tel­ty jous­ta­mi­ses­ta, mutta sekin on alkanut tun­tu­maan vä­hät­te­lyl­tä

15.04.2022 14:00 10
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lak­ko-oi­keus on pe­ru­soi­keus

05.04.2022 04:00 2
Tilaajille
Oikeusoppineen mielestä hoitajien lakko-oikeutta rajoittava "pakkolaki" on tarpeeton – "Mihin tarvitaan lakia, kun järjestöt ovat luvanneet hoitaa samat asiat, jotka nyt kirjattaisiin lakiin?"

Oi­keu­sop­pi­neen mie­les­tä hoi­ta­jien lak­ko-oi­keut­ta ra­joit­ta­va "pak­ko­la­ki" on tar­pee­ton – "Mihin tar­vi­taan lakia, kun jär­jes­töt ovat lu­van­neet hoitaa samat asiat, jotka nyt kir­jat­tai­siin la­kiin?"

04.04.2022 18:09 8
Tilaajille