Kuntavaaliehdokkaat
Oululainen Mikko Naakka näkee, että hänen suunsa tukittiin, kun ehdokkuus kuntavaaleissa peruttiin – "Ehdokkaan täytyy sitoutua puolueen arvomaailmaan", puheenjohtaja vastaa

Ou­lu­lai­nen Mikko Naakka näkee, että hänen suunsa tu­kit­tiin, kun eh­dok­kuus kun­ta­vaa­leis­sa pe­rut­tiin – "Eh­dok­kaan täytyy si­tou­tua puo­lueen ar­vo­maail­maan", pu­heen­joh­ta­ja vastaa

17.03.2021 22:38 37
Tilaajille
Oulun seudulla kuntavaaliehdokaslistat tarjoavat entisen piispan, huippuvirkamiehen ja korkeita taiteilijoita – Myös loikkareita puolueesta toiseen esiintyy tuttuun tapaan tulevissa vaaleissa

Oulun seu­dul­la kun­ta­vaa­li­eh­do­kas­lis­tat tar­joa­vat entisen piis­pan, huip­pu­vir­ka­mie­hen ja kor­kei­ta tai­tei­li­joi­ta – Myös loik­ka­rei­ta puo­luees­ta toiseen esiin­tyy tuttuun tapaan tu­le­vis­sa vaa­leis­sa

10.03.2021 22:10 4
Tilaajille
15 puoluetta ja yksi yhteislista jätti Oulussa ehdokashakemuksensa – "Todennäköisesti kaikki, jotka Oulussa ehdokkaita aikovat laittaa, ovat nyt ehdokashakemuksensa jättäneet"

15 puo­luet­ta ja yksi yh­teis­lis­ta jätti Oulussa eh­do­kas­ha­ke­muk­sen­sa – "To­den­nä­köi­ses­ti kaikki, jotka Oulussa eh­dok­kai­ta aikovat lait­taa, ovat nyt eh­do­kas­ha­ke­muk­sen­sa jät­tä­neet"

09.03.2021 21:39 2
Tilaajille
Kysyimme: Mitä vaikutuksia on kuntavaalien siirrolla kahdella kuukaudella eteenpäin?

Ky­syim­me: Mitä vai­ku­tuk­sia on kun­ta­vaa­lien siir­rol­la kah­del­la kuu­kau­del­la eteen­päin?

08.03.2021 20:00
Tilaajille
Kuntavaaliehdokkaiden etsiminen on Oulussa loppusuoralla – "Ehdokkaiden löytyminen on ollut jonkun verran haasteellisempaa kuin ennen"

Kun­ta­vaa­li­eh­dok­kai­den et­si­mi­nen on Oulussa lop­pu­suo­ral­la – "Eh­dok­kai­den löy­ty­mi­nen on ollut jonkun verran haas­teel­li­sem­paa kuin ennen"

14.02.2021 19:01 11
Tilaajille
Kuntavaalien siirtoa kannattaa harkita - taustalla rokotusten viivästyminen ja viruksen brittimuunnoksen aiheuttama uhka
Pääkirjoitus

Kun­ta­vaa­lien siirtoa kan­nat­taa harkita - taus­tal­la ro­ko­tus­ten vii­väs­ty­mi­nen ja vi­ruk­sen brit­ti­muun­nok­sen ai­heut­ta­ma uhka

25.01.2021 20:00 18
Tilaajille