Juuri nyt: Oulun kes­kus­tan ja Top­pi­lan tu­li­pa­lo­jen sy­tyt­tä­jäk­si epäilty otettu kiinni

Koulut: Oulun ainoa kak­si­kie­li­nen enk­ku­luok­ka pyörii Poh­jois-Ri­ta­har­jus­sa

Ihmiset: Hai­luo­to­lai­sel­la Juha Topilla on tai­to­ja, joiden vuoksi elo­ku­va­tuo­tan­not soit­ta­vat hänelle

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Kotimyynti
Vuoden naisyrittäjänä palkittu Eeva-Riitta Fingerroos päätyi alusvaatebisnekseen kilpauima-altaan kautta – näkövamma ei rajoita unelmien tavoittelua

Vuoden nais­yrit­tä­jä­nä pal­kit­tu Ee­va-Riit­ta Fin­ger­roos päätyi alus­vaa­te­bis­nek­seen kil­pa­ui­ma-al­taan kautta – nä­kö­vam­ma ei rajoita unel­mien ta­voit­te­lua

21.01.2024 06:15 3
Korjausurakoiden kotimyynti on edelleen markkinaa, jossa hyväuskoiselta ja tietämättömältä äkkiä nyhdetään säästöt ja enemmänkin
Pääkirjoitus

Kor­jaus­ura­koi­den ko­ti­myyn­ti on edel­leen mark­ki­naa, jossa hy­vä­us­koi­sel­ta ja tie­tä­mät­tö­mäl­tä äkkiä nyh­de­tään säästöt ja enem­män­kin

15.01.2024 17:00 9
Oululaiselle vanhukselle kaupiteltiin toistuvasti turhia remontteja kielloista piittaamatta – Poika pitää myyjän toimintaa moraalittomana

Ou­lu­lai­sel­le van­huk­sel­le kau­pi­tel­tiin tois­tu­vas­ti turhia re­mont­te­ja kiel­lois­ta piit­taa­mat­ta – Poika pitää myyjän toi­min­taa mo­raa­lit­to­ma­na

15.01.2024 05:00 77
Tilaajille
Uutiset heittivät varjon muoviastioiden ylle, mutta kotiesittelyt jatkuvat Suomessa kuten ennenkin – "Kaikki alkoi hetken mielijohteesta, kommelluksiakin on sattunut"

Uutiset heit­ti­vät varjon muo­vi­as­tioi­den ylle, mutta ko­ti­esit­te­lyt jat­ku­vat Suo­mes­sa kuten en­nen­kin – "Kaikki alkoi hetken mie­li­joh­tees­ta, kom­mel­luk­sia­kin on sat­tu­nut"

24.04.2023 05:00 11
Tilaajille
Muovituoteyhtiö Tupperware on vaarassa mennä nurin – yhtiö hakee kiivaasti lisärahoitusta

Muo­vi­tuo­te­yh­tiö Tup­per­wa­re on vaa­ras­sa mennä nurin – yhtiö hakee kii­vaas­ti li­sä­ra­hoi­tus­ta

12.04.2023 20:36 6
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Yli­hin­tai­set van­huk­sil­le ja sai­rail­le myy­tä­vät re­mon­tit ovat to­del­li­nen ongelma

19.07.2022 05:30 1
Tilaajille
Epäeettinen remonttien kaupustelu syö kunniallisesti toimivien yritysten mainetta
Pääkirjoitus

Epä­eet­ti­nen re­mont­tien kau­pus­te­lu syö kun­nial­li­ses­ti toi­mi­vien yri­tys­ten mai­net­ta

06.06.2021 20:00 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

"Nyt teidän alueel­la tehdään il­mai­sia kar­toi­tuk­sia" – pai­nos­ta­vas­sa myyn­ti­ti­lan­tees­sa so­pi­muk­ses­ta ei us­kal­le­ta kiel­täy­tyä

14.12.2020 06:00
Tilaajille
Jori Vettenranta on myyntijohtaja, joka syntyi väärään päähän Suomea – Nyt elämässä on muutakin kuin työ

Jori Vet­ten­ran­ta on myyn­ti­joh­ta­ja, joka syntyi väärään päähän Suomea – Nyt elä­mäs­sä on muu­ta­kin kuin työ

06.12.2020 19:20 1
Tilaajille