Mielipiteet: Mihin tar­vit­sem­me yliop­pi­las­kir­joi­tuk­sia?

Urheilu: Mün­che­nin EM-päi­vä­kir­ja: Kas­vo­mas­kien paluu

KHL
KHL kosi Kärppiä tositarkoituksella 2008, mutta seura kieltäytyi päättäväisesti venäläisten tarjouksista – Toimitusjohtaja Juha Junno kävi jopa Moskovassa tapaamisessa: "Olisimme vain menettäneet sen, mikä on Oulun Kärpät"

KHL kosi Kärppiä to­si­tar­koi­tuk­sel­la 2008, mutta seura kiel­täy­tyi päät­tä­väi­ses­ti ve­nä­läis­ten tar­jouk­sis­ta – Toi­mi­tus­joh­ta­ja Juha Junno kävi jopa Mos­ko­vas­sa ta­paa­mi­ses­sa: "O­li­sim­me vain me­net­tä­neet sen, mikä on Oulun Kärpät"

11.03.2022 18:30 26
Tilaajille
Hovinarrin seikkailu idässä – Jokerit on ollut lähes yhdeksän vuoden ajan liitoksissa Venäjän vallan ytimeen: Miksi seura antautui venäläisen rahan vietäväksi?

Ho­vi­nar­rin seik­kai­lu idässä – Jokerit on ollut lähes yh­dek­sän vuoden ajan lii­tok­sis­sa Venäjän vallan yti­meen: Miksi seura an­tau­tui ve­nä­läi­sen rahan vie­tä­väk­si?

11.03.2022 16:00 24
Tilaajille
Tukku suomalaiskiekkoilijoita hylkää KHL:n, myös Sakari Manninen lähtee Venäjältä – pelaaja-agentti MTV Urheilulle: "He ovat käytännössä uhkailleet pelaajia erilaisilla toimilla"

Tukku suo­ma­lais­kiek­koi­li­joi­ta hylkää KHL:n, myös Sakari Man­ni­nen lähtee Ve­nä­jäl­tä – pe­laa­ja-agent­ti MTV Ur­hei­lul­le: "He ovat käy­tän­nös­sä uh­kail­leet pe­laa­jia eri­lai­sil­la toi­mil­la"

04.03.2022 20:07 4
Kärpät seuraa tarkasti, vapautuvatko Jokerien pelaajat sopimuksistaan – "Tämä muuttaa koko markkinan ensi vuoteen"

Kärpät seuraa tar­kas­ti, va­pau­tu­vat­ko Jo­ke­rien pe­laa­jat so­pi­muk­sis­taan – "Tämä muuttaa koko mark­ki­nan ensi vuo­teen"

25.02.2022 11:24 36
Tilaajille
Jokerien KHL-kausi on ohi – Kurri: "Kantani kauden päättämisestä oli selvä heti torstaiaamuna"

Jo­ke­rien KHL-kau­si on ohi – Kurri: "Kan­ta­ni kauden päät­tä­mi­ses­tä oli selvä heti tors­taiaa­mu­na"

25.02.2022 10:35 9
MTV Urheilu: Jokerit jättää KHL-kauden kesken – osa yhteistyökumppaneista ilmoitti aiemmin torstaina yhteistyön lopettamisesta

MTV Ur­hei­lu: Jokerit jättää KHL-kau­den kesken – osa yh­teis­työ­kump­pa­neis­ta il­moit­ti aiemmin tors­tai­na yh­teis­työn lo­pet­ta­mi­ses­ta

24.02.2022 20:03 17
Kärpissä loistaneen Julius Junttilan apuna on nykyisin henkinen valmentaja, jonka kanssa hyökkääjä on miettinyt, miten hän saisi itsestään parhaan irti myös muualla kuin Oulussa

Kär­pis­sä lois­ta­neen Julius Junt­ti­lan apuna on ny­kyi­sin hen­ki­nen val­men­ta­ja, jonka kanssa hyök­kää­jä on miet­ti­nyt, miten hän saisi it­ses­tään parhaan irti myös muualla kuin Oulussa

29.10.2021 18:00 14
Tilaajille
Tornion kasvatti Ville Pokka juhlii jääkiekon KHL:n mestaruutta

Tornion kas­vat­ti Ville Pokka juhlii jää­kie­kon KHL:n mes­ta­ruut­ta

28.04.2021 21:35 1
Ei haittaa, vaikka kiekko tekee kipeää – KHL-finaaleja pelaavan Omskin Ville Pokka profiloituu koko sarjan parhaana laukausten blokkaajana: "Lasse Kukkosen urotekoihin on vielä pitkä matka"

Ei hait­taa, vaikka kiekko tekee kipeää – KHL-fi­naa­le­ja pe­laa­van Omskin Ville Pokka pro­fi­loi­tuu koko sarjan par­haa­na lau­kaus­ten blok­kaa­ja­na: "Lasse Kuk­ko­sen uro­te­koi­hin on vielä pitkä matka"

21.04.2021 19:00
Tilaajille
Huippuvireinen Oliwer Kaski johdatti jatkoaikaosumallaan Omskin KHL:n finaaleihin, myös kärppätaustainen Ville Pokka maalinteossa

Huip­pu­vi­rei­nen Oliwer Kaski joh­dat­ti jat­koai­kao­su­mal­laan Omskin KHL:n fi­naa­lei­hin, myös kärp­pä­taus­tai­nen Ville Pokka maa­lin­teos­sa

15.04.2021 22:51
Jokerit aikoo pelata kevään pudotuspelinsä alusta loppuun vastustajien halleissa – urakka alkaa varmuudella Venäjällä

Jokerit aikoo pelata kevään pu­do­tus­pe­lin­sä alusta loppuun vas­tus­ta­jien hal­leis­sa – urakka alkaa var­muu­del­la Ve­nä­jäl­lä

24.02.2021 10:18 5
Monen suomalaisen KHL-pelaajan kausi päättyy tällä viikolla – Mikael Ruohomaan pelaaja-agentti Jukka Vienonen vääntää venäläisten kanssa kulisseissa, jotta ex-kärppä voisi jatkaa kauttaan Liigassa

Monen suo­ma­lai­sen KHL-pe­laa­jan kausi päättyy tällä vii­kol­la – Mikael Ruo­ho­maan pe­laa­ja-agent­ti Jukka Vie­no­nen vääntää ve­nä­läis­ten kanssa ku­lis­seis­sa, jotta ex-kärp­pä voisi jatkaa kaut­taan Lii­gas­sa

24.02.2021 10:01 3
Tilaajille
Varamiehen varamies valokeilassa – Ahmoista ja Kärpistä oppinsa ammentanut Samuel Jukuri, 24, ponnisti tuntemattomuudesta Jokerien tähtivahtien tuuraajaksi KHL:ään: "Sain viimein näyttää, mitä osaan"

Va­ra­mie­hen va­ra­mies va­lo­kei­las­sa – Ah­mois­ta ja Kär­pis­tä oppinsa am­men­ta­nut Samuel Jukuri, 24, pon­nis­ti tun­te­mat­to­muu­des­ta Jo­ke­rien täh­ti­vah­tien tuu­raa­jak­si KHL:ään: "Sain viimein näyt­tää, mitä osaan"

12.02.2021 19:00
Tilaajille
Kärppien juniorimyllyn läpi käynyt Samuel Jukuri torjui Jokerit voittoon – Marjamäki: ”Siitä joukkue otti ilon irti kopissa”

Kärp­pien ju­nio­ri­myl­lyn läpi käynyt Samuel Jukuri torjui Jokerit voit­toon – Mar­ja­mä­ki: ”Siitä joukkue otti ilon irti ko­pis­sa”

29.01.2021 23:25
Kellontarkkaa työtä ikävästä huolimatta – yli tuhat kilometriä erottaa Atte Ohtamaan perheestään, jota Lokomotiv Jaroslavlin luottopuolustaja ei ole nähnyt yli kolmeen kuukauteen

Kel­lon­tark­kaa työtä ikä­väs­tä huo­li­mat­ta – yli tuhat ki­lo­met­riä erottaa Atte Oh­ta­maan per­hees­tään, jota Lo­ko­mo­tiv Ja­ros­lav­lin luot­to­puo­lus­ta­ja ei ole nähnyt yli kolmeen kuu­kau­teen

11.11.2020 08:00
Tilaajille
Minskin-reissu jäi väliin, mutta Jokerien maine on mennyttä
Kolumni

Mins­kin-reis­su jäi väliin, mutta Jo­ke­rien maine on men­nyt­tä

03.09.2020 19:05 3
Tilaajille
Näkökulma: Jokerit-sotkun seurauksena "urheilua ja politiikkaa ei saa sekoittaa keskenään" -tyyppiset vastuunpakoiluselitykset eivät mene Suomessa enää läpi

Nä­kö­kul­ma: Jo­ke­rit-sot­kun seu­rauk­se­na "ur­hei­lua ja po­li­tiik­kaa ei saa se­koit­taa kes­ke­nään" -tyyp­pi­set vas­tuun­pa­koi­lu­se­li­tyk­set eivät mene Suo­mes­sa enää läpi

03.09.2020 17:52 1
Tilaajille
Helsingin Jokerit vahvisti Minskin pelin peruuntumisen – KHL kertoo peruuntumisen syistä myöhemmin

Hel­sin­gin Jokerit vah­vis­ti Minskin pelin pe­ruun­tu­mi­sen – KHL kertoo pe­ruun­tu­mi­sen syistä myö­hem­min

03.09.2020 13:46 3
Kärppien tehohyökkääjä Lammikko siirtyy ensi kaudeksi KHL:ään

Kärp­pien te­ho­hyök­kää­jä Lam­mik­ko siirtyy ensi kau­dek­si KHL:ään

04.06.2020 16:03 1