Miksi kou­lu­al­tis­tuk­set eivät enää johda Oulussa ka­ran­tee­niin?

Kemin kaupunki
Kemi säästää siirtämällä Jalokivigallerian Kulttuurikeskukseen – sisäsataman jugend-rakennus jää odottamaan vuokralaisia tai ostajaa

Kemi säästää siir­tä­mäl­lä Ja­lo­ki­vi­gal­le­rian Kult­tuu­ri­kes­kuk­seen – si­sä­sa­ta­man ju­gend-ra­ken­nus jää odot­ta­maan vuok­ra­lai­sia tai ostajaa

07.10.2021 08:36
Tilaajille
Kemi sai ikonisen näköalakahvilansa takaisin – listasimme kuusi muutakin lappilaista maisemaravintolaa

Kemi sai iko­ni­sen nä­kö­ala­kah­vi­lan­sa ta­kai­sin – lis­ta­sim­me kuusi muu­ta­kin lap­pi­lais­ta mai­se­ma­ra­vin­to­laa

18.07.2021 07:00
Tilaajille
Kemin kaupungin johto luovutti kahta keskussairaalaa puolustavan kannanoton Krista Kiurulle

Kemin kau­pun­gin johto luo­vut­ti kahta kes­kus­sai­raa­laa puo­lus­ta­van kan­nan­oton Krista Kiu­rul­le

09.04.2021 13:48 1
Tilaajille
Kemin kaupunginjohtajan paikasta kisaa nyt kolme henkilöä – Oulun kaupungin viestintäjohtaja Mikko Salmi tippui jatkosta haastattelujen jälkeen

Kemin kau­pun­gin­joh­ta­jan pai­kas­ta kisaa nyt kolme hen­ki­löä – Oulun kau­pun­gin vies­tin­tä­joh­ta­ja Mikko Salmi tippui jat­kos­ta haas­tat­te­lu­jen jälkeen

29.10.2020 09:15 4
Tilaajille
Neljä henkilöä kutsutaan haastatteluun Kemin kaupunginjohtajan tehtävään – haastateltavien joukossa Oulun viestintäjohtaja Mikko Salmi

Neljä hen­ki­löä kut­su­taan haas­tat­te­luun Kemin kau­pun­gin­joh­ta­jan teh­tä­vään – haas­ta­tel­ta­vien jou­kos­sa Oulun vies­tin­tä­joh­ta­ja Mikko Salmi

13.10.2020 10:36 1
Tilaajille
Kymmenen haki Kemin kaupunginjohtajaksi – mukana myös tunnettu nimi Oulusta

Kym­me­nen haki Kemin kau­pun­gin­joh­ta­jak­si – mukana myös tun­net­tu nimi Oulusta

05.10.2020 17:01 8
Tilaajille