Oulun yliopisto: Opis­ke­li­jat ovat jou­tu­neet asiat­to­man pai­nos­tuk­sen koh­teek­si kam­pus­kes­kus­te­lus­sa

Nuoret: Fawad Nazari on ko­ke­mu­sa­sian­tun­ti­ja, joka auttaa haa­voit­tu­vas­sa ase­mas­sa olevia nuoria

Kadonneet: Oulun po­lii­sin mukaan etsitty vanhus löytyy joskus jopa 100 ki­lo­met­rin päästä

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Kemin kaupunginteatteri
Heittääkö Meri-Lapin teatteriyhdistys pyyhkeen kehään – Onko yhdistyksen remontoitava toimivat esitystilat, vai kuka ne hoitaa kuntoon?

Heit­tää­kö Me­ri-La­pin teat­te­ri­yh­dis­tys pyyh­keen kehään – Onko yh­dis­tyk­sen re­mon­toi­ta­va toi­mi­vat esi­tys­ti­lat, vai kuka ne hoitaa kun­toon?

02.11.2022 09:00
Tilaajille
Kemin teatterin syksy alkaa Tullikamarissa – Uutuus Kolmen kimppa kertoo siitä, kuinka vaikea on tehdä bänät

Kemin teat­te­rin syksy alkaa Tul­li­ka­ma­ris­sa – Uutuus Kolmen kimppa kertoo siitä, kuinka vaikea on tehdä bänät

09.09.2022 18:15
Tilaajille
Kuka perustaa Kemin uuden teatteriyhdistyksen, entä mistä sille rahat? – kaupungin talous sakkaa taas

Kuka pe­rus­taa Kemin uuden teat­te­riyh­dis­tyk­sen, entä mistä sille rahat? – kau­pun­gin talous sakkaa taas

11.05.2022 11:15 5
Tilaajille
Kemin teatteri saa jatkaa – valtuutetut jättivät jopa 15 tyhjää ääntä

Kemin teat­te­ri saa jatkaa – val­tuu­te­tut jät­ti­vät jopa 15 tyhjää ääntä

03.05.2022 09:18 10
Tilaajille
"Näin sinnikästä porukkaa saa kyllä hakea" – Satu Talalla ja Sirpa Filpalla on 39 ja 38 vuoden ura näyttämöllä

"Näin sin­ni­käs­tä po­ruk­kaa saa kyllä hakea" – Satu Talalla ja Sirpa Fil­pal­la on 39 ja 38 vuoden ura näyt­tä­möl­lä

22.04.2022 18:00 1
Tilaajille
Saavatko näyttelijät kenkää? Kemin teatterin jatkoa perustellaan säästöpapereista löytyneellä miljoonavirheellä

Saa­vat­ko näyt­te­li­jät kenkää? Kemin teat­te­rin jatkoa pe­rus­tel­laan sääs­tö­pa­pe­reis­ta löy­ty­neel­lä mil­joo­na­vir­heel­lä

21.04.2022 13:02
Tilaajille
Kemin teatterin lakkauttamisuhka väistyi  – toiminta jatkuu rajusti leikatulla budjetilla, myös lippujen hinnat nousevat

Kemin teat­te­rin lak­kaut­ta­mis­uh­ka väistyi  – toi­min­ta jatkuu rajusti lei­ka­tul­la bud­je­til­la, myös lip­pu­jen hinnat nou­se­vat

19.04.2022 19:49 1
Tilaajille
Arvio: Onko tämä Kemin kaupunginteatterin viimeinen ensi-ilta? – Kulttuurin järeät avohakkuut yleisön silmille

Arvio: Onko tämä Kemin kau­pun­gin­teat­te­rin vii­mei­nen en­si-il­ta? – Kult­tuu­rin järeät avo­hak­kuut yleisön sil­mil­le

19.04.2022 12:10 4
Tilaajille
Hyvinvointilautakunta esittää Kemin teatterin säästämistä – Petri Jäärni määräaikaiseksi teatterinjohtajaksi

Hy­vin­voin­ti­lau­ta­kun­ta esittää Kemin teat­te­rin sääs­tä­mis­tä – Petri Jäärni mää­rä­ai­kai­sek­si teat­te­rin­joh­ta­jak­si

23.03.2022 09:35 1
Tilaajille
Kemissä esitetään kaupunginteatterin lopettamista, koulujen karsimista ja palveluiden ulkoistamista

Kemissä esi­te­tään kau­pun­gin­teat­te­rin lo­pet­ta­mis­ta, kou­lu­jen kar­si­mis­ta ja pal­ve­lui­den ul­kois­ta­mis­ta

21.03.2022 12:53 3
Tilaajille
Kemin teatterin henkilöstö säästöistä: "Pelkomme on, että meidät pusketaan syöksykierteeseen"

Kemin teat­te­rin hen­ki­lös­tö sääs­töis­tä: "Pel­kom­me on, että meidät pus­ke­taan syök­sy­kier­tee­seen"

20.01.2022 17:30 2
Tilaajille
Kemin teatterin raamit kutistuvat alle puoleen – "Taustalla on ylimpien virkahenkilöiden näkemys siitä, mikä on kaupungin kyky satsata teatteriin", teatterinjohtaja Mikko Bredenberg kertoo

Kemin teat­te­rin raamit ku­tis­tu­vat alle puoleen – "Taus­tal­la on ylim­pien vir­ka­hen­ki­löi­den näkemys siitä, mikä on kau­pun­gin kyky satsata teat­te­riin", teat­te­rin­joh­ta­ja Mikko Bre­den­berg kertoo

18.01.2022 16:00
Tilaajille
Uutisanalyysi: Kemin kulttuurin kruununjalokivi aloittaa juhlavuotensa kriisitunnelmissa

Uu­ti­sa­na­lyy­si: Kemin kult­tuu­rin kruu­nun­ja­lo­ki­vi aloit­taa juh­la­vuo­ten­sa krii­si­tun­nel­mis­sa

17.01.2022 16:20
Tilaajille
Mikko Bredenberg valittiin Kemin kaupunginteatterin johtajaksi – "Mikolla on taitoa ja paloa sekä rohkeutta kehittää toimintaa"

Mikko Bre­den­berg va­lit­tiin Kemin kau­pun­gin­teat­te­rin joh­ta­jak­si – "Mi­kol­la on taitoa ja paloa sekä roh­keut­ta ke­hit­tää toi­min­taa"

23.09.2021 18:58
Tilaajille
Maa on syntinen laulu tulee keväällä Kemin kaupunginteatteriin – ohjaaja Petri Jäärni tykästyi Timo K. Mukan romaaniin jo nuorena

Maa on syn­ti­nen laulu tulee ke­vääl­lä Kemin kau­pun­gin­teat­te­riin – ohjaaja Petri Jäärni ty­käs­tyi Timo K. Mukan ro­maa­niin jo nuorena

26.01.2021 09:30
Tilaajille
Näyttämön tarve yhdistää puolta Kemiä, uuden Kulttuuritalon toteutus yhä epäselvä – "On todella vaikea suunnitella yhtään mitään"

Näyt­tä­mön tarve yh­dis­tää puolta Kemiä, uuden Kult­tuu­ri­ta­lon to­teu­tus yhä epä­sel­vä – "On todella vaikea suun­ni­tel­la yhtään mitään"

21.10.2020 19:00
Tilaajille
Kun Kemin Woody Allen näytelmää kuvasi – lue, miten toimittajan rutiinityö kääntyi päälaelleen, kun teatterinjohtaja puuttui peliin

Kun Kemin Woody Allen näy­tel­mää kuvasi – lue, miten toi­mit­ta­jan ru­tii­ni­työ kääntyi pää­lael­leen, kun teat­te­rin­joh­ta­ja puuttui peliin

16.10.2020 18:40
Tilaajille