Liikenne: Testaa Kalevan vi­sal­la, pär­jäi­sit­kö Oulun han­ka­lim­mis­sa ris­teyk­sis­sä

Historia: Oulussa riitti ra­ken­ta­mi­sen rys­ket­tä 2000-lu­vun alussa, kun Kaak­ku­ri paisui ja Nokiaa ra­ken­net­tiin

Jääkiekko: Kärpät hävisi taas, putosi sarjan pe­rän­pi­tä­jäk­si

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi + Lauantai 15,90 €/kk

Kemianteollisuus
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kou­lu­tus jou­tu­mas­sa syök­sy­kier­tee­seen? – teek­ka­rit tar­vit­se­vat laa­du­kas­ta alan kou­lu­tus­ta pär­jä­täk­seen työ­elä­mäs­sä kil­pai­lu­ky­kyi­si­nä

21.06.2023 05:30 6
Tilaajille
Häiriö kemikaalitehtaalla tupsautti hiilipölyä ilmaan Oulun Nuottasaaressa, palokunta sai suuren hälytyksen

Häiriö ke­mi­kaa­li­teh­taal­la tup­saut­ti hii­li­pö­lyä ilmaan Oulun Nuot­ta­saa­res­sa, pa­lo­kun­ta sai suuren hä­ly­tyk­sen

18.04.2023 11:22 4
Kraton Chemical rajoittaa tuotantoaan Nuottasaaressa heikentyneen menekin vuoksi – arviolta viisipäiväisellä toiminnan alasajolla ei henkilöstövaikutuksia

Kraton Che­mi­cal ra­joit­taa tuo­tan­toaan Nuot­ta­saa­res­sa hei­ken­ty­neen menekin vuoksi – ar­viol­ta vii­si­päi­väi­sel­lä toi­min­nan alas­ajol­la ei hen­ki­lös­tö­vai­ku­tuk­sia

29.03.2023 23:45 4
Kemianteollisuuden ja Teollisuusliiton työehtosopimuksista on saavutettu neuvottelutulos

Ke­mian­teol­li­suu­den ja Teol­li­suus­lii­ton työ­eh­to­so­pi­muk­sis­ta on saa­vu­tet­tu neu­vot­te­lu­tu­los

03.02.2023 23:51 3
Helmikuu pyörähtää käyntiin teknologiateollisuuden ja kemianteollisuuden lakoilla – Suomen tärkeimmissä palkkaneuvotteluissa ei ole vielä löytynyt ratkaisua

Hel­mi­kuu pyö­räh­tää käyn­tiin tek­no­lo­gia­teol­li­suu­den ja ke­mian­teol­li­suu­den la­koil­la – Suomen tär­keim­mis­sä palk­ka­neu­vot­te­luis­sa ei ole vielä löy­ty­nyt rat­kai­sua

01.02.2023 08:40 6
Pontikalta haisevien käsidesien syynä raaka-ainepula – "Mekin olemme jossain vaiheessa joutuneet käyttämään valmistuksessa epäpuhtaampaa etanolia"

Pon­ti­kal­ta hai­se­vien kä­si­de­sien syynä raa­ka-ai­ne­pu­la – "Mekin olemme jossain vai­hees­sa jou­tu­neet käyt­tä­mään val­mis­tuk­ses­sa epä­puh­taam­paa eta­no­lia"

12.06.2020 20:05 4
Tilaajille