Politiikka: Merja Ra­sin­kan­gas ehdolle pe­rus­suo­ma­lais­ten lis­tal­ta – ­ko­koo­mus nousee Oulun suu­rim­mak­si val­tuus­to­ryh­mäk­si

Jääkiekko: Bar­ta­ve­gen esit­tä­mä kri­tiik­ki ju­nio­ri­pe­lis­sä oli liikaa – se­los­tuk­set pantiin het­kek­si pannaan

Verovähennykset: Jat­kos­sa yritys voi il­moit­taa ko­ti­ta­lous­vä­hen­nyk­seen tar­vit­ta­vat tiedot asiak­kaan­sa puo­les­ta

Mainos: Tilaa Kaleva Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 12,90 € / kk + 1 kk kaupan päälle, tilaa tästä

Hengityssuojaimet
S-ryhmä: Suomalaiset ostavat nyt pääosin FFP2-hengityssuojaimia, osoittaa myyntidata

S-ryh­mä: Suo­ma­lai­set ostavat nyt pääosin FFP2-hen­gi­tys­suo­jai­mia, osoit­taa myyn­ti­da­ta

14.01.2022 10:21 16
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hen­gi­tys­suo­jai­mien ko­ti­mai­nen tuo­tan­to on tur­vat­ta­va

12.03.2021 14:00 7
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Suomen ja Oulun kau­pun­gin tulisi pi­kai­ses­ti tarjota ris­ki­ryh­mä­läi­sil­le il­mai­sia FFP2-hen­gi­tys­suo­jai­mia

11.01.2021 05:00 1
Tilaajille
Huoltovarmuuskeskus jäänyt lähes kokonaan ilman kotimaisia hengityssuojaimia, sertifikaatteja odotetaan yhä – "Testauslaboratoriot ovat ruuhkautuneet pahoin"

Huol­to­var­muus­kes­kus jäänyt lähes ko­ko­naan ilman ko­ti­mai­sia hen­gi­tys­suo­jai­mia, ser­ti­fi­kaat­te­ja odo­te­taan yhä – "Tes­taus­la­bo­ra­to­riot ovat ruuh­kau­tu­neet pahoin"

12.11.2020 06:00
Tilaajille
Maskisuositusta odotetaan ensi viikolla, vaikka useat lääketieteen ammattilaiset ovat peräänkuuluttaneet niiden käyttöä jo kuukausia – miksi kynnys suosituksen antamiselle kasvoi korkeaksi?

Mas­ki­suo­si­tus­ta odo­te­taan ensi vii­kol­la, vaikka useat lää­ke­tie­teen am­mat­ti­lai­set ovat pe­rään­kuu­lut­ta­neet niiden käyttöä jo kuu­kau­sia – miksi kynnys suo­si­tuk­sen an­ta­mi­sel­le kasvoi kor­keak­si?

09.08.2020 06:00 5
Tilaajille
Kertakäyttöiset maskit saattavat tuoda jopa 150 euron lisämenon viikossa perheille – ylilääkärin mukaan suojainta kannattaa käyttää, jotta koronan toinen aalto estetään

Ker­ta­käyt­töi­set maskit saat­ta­vat tuoda jopa 150 euron li­sä­me­non vii­kos­sa per­heil­le – yli­lää­kä­rin mukaan suo­jain­ta kan­nat­taa käyt­tää, jotta koronan toinen aalto es­te­tään

04.08.2020 12:19 7
Tilaajille
Kotimaiset hengityssuojaimet riittävät sosiaali- ja terveydenhuollon tarpeisiin – kolme yritystä aloittanut tuotannon

Ko­ti­mai­set hen­gi­tys­suo­jai­met riit­tä­vät so­siaa­li- ja ter­vey­den­huol­lon tar­pei­siin – kolme yri­tys­tä aloit­ta­nut tuo­tan­non

27.05.2020 12:53 3
STM esittää, että maskeja ja muita suojavarusteita hankitaan sadalla miljoonalla eurolla lisää – "Varaudumme siihen, että tautitilanne voi jatkossa muuttua ja suojavarusteiden kysyntä kasvaa nykyisestä"

STM esit­tää, että maskeja ja muita suo­ja­va­rus­tei­ta han­ki­taan sadalla mil­joo­nal­la eurolla lisää – "Va­rau­dum­me siihen, että tau­ti­ti­lan­ne voi jat­kos­sa muuttua ja suo­ja­va­rus­tei­den kysyntä kasvaa ny­kyi­ses­tä"

25.05.2020 14:14 2
Euroopan maat purkavat vähitellen ja varovasti koronavirusrajoituksia – näin taudin kanssa opetellaan elämään

Eu­roo­pan maat pur­ka­vat vä­hi­tel­len ja va­ro­vas­ti ko­ro­na­vi­rus­ra­joi­tuk­sia – näin taudin kanssa ope­tel­laan elämään

19.05.2020 16:55
Oulun suojainostokset pääosin paikallisista yrityksistä – Yli puolet hankintarahoista kaupunginhallituksen jäsenen firmalle, jota on yritetty ostaa korona-aikana

Oulun suo­jain­os­tok­set pääosin pai­kal­li­sis­ta yri­tyk­sis­tä – Yli puolet han­kin­ta­ra­hois­ta kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen jäsenen fir­mal­le, jota on yri­tet­ty ostaa ko­ro­na-ai­ka­na

16.05.2020 14:48 5
Tilaajille
Testimenettely on maskituotannon uusi pullonkaula – kotimaisia suojaimia saadaan terveydenhuollon käyttöön vasta kesäkuussa

Tes­ti­me­net­te­ly on mas­ki­tuo­tan­non uusi pul­lon­kau­la – ko­ti­mai­sia suo­jai­mia saadaan ter­vey­den­huol­lon käyt­töön vasta ke­sä­kuus­sa

13.05.2020 06:00
Tilaajille
Jos käytät kangasmaskia, ota huomioon nämä seikat – Terveysviranomaiset kokosivat rautalankaohjeet kansalaisille

Jos käytät kan­gas­mas­kia, ota huo­mioon nämä seikat – Ter­veys­vi­ran­omai­set ko­ko­si­vat rau­ta­lan­ka­oh­jeet kan­sa­lai­sil­le

11.05.2020 12:25 76
Suomalaisyritysten ja HVK:n yhteishanke nytkähti eteenpäin – maskien hankintaa ympäröi hiljaisuus

Suo­ma­lais­yri­tys­ten ja HVK:n yh­teis­han­ke nyt­käh­ti eteen­päin – maskien han­kin­taa ympäröi hil­jai­suus

09.05.2020 15:53 8
HS: Tiina Jylhä purkaa maskikaupat ja vaatii Huoltovarmuuskeskukselta kolmen miljoonan euron korvausta

HS: Tiina Jylhä purkaa mas­ki­kau­pat ja vaatii Huol­to­var­muus­kes­kuk­sel­ta kolmen mil­joo­nan euron kor­vaus­ta

08.05.2020 14:04 13
Huoltovarmuuskeskus julkaisi tilannekuvan: Suojatakkien riittävyys tällä hetkellä heikko, kirurgisten maskien ja hengityssuojainten kohtalainen

Huol­to­var­muus­kes­kus jul­kai­si ti­lan­ne­ku­van: Suo­ja­tak­kien riit­tä­vyys tällä het­kel­lä heikko, ki­rur­gis­ten maskien ja hen­gi­tys­suo­jain­ten koh­ta­lai­nen

08.05.2020 12:09 6

IS: Kaksi Huol­to­var­muus­kes­kuk­sen joh­to­ryh­män jäsentä sai potkut ko­hut­tu­jen suo­ja­mas­ki­kaup­po­jen vuoksi

08.05.2020 11:47