Nä­kö­kul­ma: Ou­lu–­Hel­sin­ki-len­nos­ta voi joutua mak­sa­maan itsensä ki­peäk­si, vaikka samaan aikaan ul­ko­mail­le pääsee huo­mat­ta­vas­ti hal­vem­mal­la

Puo­lus­tus­mi­nis­te­riö haluaa ris­ki­ana­lyy­sin Fen­no­voi­man ydin­voi­ma­la­hank­kees­ta – yhtiö tun­nus­taa Ve­nä­jä-kyt­kök­sen riskin pro­jek­til­le

Mainos: Kalevan ti­laa­jan kump­pa­ni­etu­na liput puoleen hintaan Kär­pät-Pe­li­cans ke 27.10. peliin.

Ympäristötaide
Arvio: Pellon Oranki Art sai taas uuden veistosvuosikerran luonnon keskelle

Arvio: Pellon Oranki Art sai taas uuden veis­tos­vuo­si­ker­ran luonnon kes­kel­le

20.09.2021 17:15 1
Tilaajille
Kirjailija Maarit Verrosta kiehtovat pienet saaret, joten hän uppoutui liikenneympyröiden salattuun elämään

Kir­jai­li­ja Maarit Ver­ros­ta kieh­to­vat pienet saaret, joten hän up­pou­tui lii­ken­ne­ym­py­röi­den sa­lat­tuun elämään

24.08.2021 09:00
Tilaajille
Korona-aika kasvatti ympäristötaidenäyttely Pikisen Polun kävijämäärää, joten tänä vuonna teokset ovat esillä pidempään – "Instagram laulaa ja ihmiset löytävät sitä kautta paikalle"

Ko­ro­na-ai­ka kas­vat­ti ym­pä­ris­tö­tai­de­näyt­te­ly Pikisen Polun kä­vi­jä­mää­rää, joten tänä vuonna teokset ovat esillä pi­dem­pään – "Ins­tag­ram laulaa ja ihmiset löy­tä­vät sitä kautta pai­kal­le"

10.06.2021 10:00
Tilaajille