Jorma Mäkitalo

Oulussa kou­luis­sa ta­pah­tu­neis­ta jouk­koal­tis­tu­mi­sis­ta on todettu jat­ko­tar­tun­to­ja – ter­veys­joh­ta­ja Mä­ki­ta­lo: "Del­ta­va­riant­ti voi muuttaa kuvaa, kuinka tämä tarttuu kou­luo­lo­suh­teis­sa"

27.08.2021 06:16 13
Tilaajille

Oulun kau­pun­gin ter­veys­joh­ta­ja ih­met­te­lee alle 40-vuo­tiai­den heikkoa ak­tii­vi­suut­ta ko­ro­na­ro­ko­tuk­sien ot­ta­mi­ses­sa – "Syk­syl­lä virus palaa var­mas­ti"

18.06.2021 22:28 46
Tilaajille

Oulun ter­veys­joh­ta­ja Mä­ki­ta­lo: "Näyt­tää siltä, että koko väestö saadaan ro­ko­tet­tua hei­nä­kuun loppuun men­nes­sä en­sim­mäi­sen kerran" – työ­ter­veys­huol­lot aloit­ta­vat ro­kot­ta­mi­sen

07.06.2021 18:39 14
Tilaajille

Ouluun tulossa lisää ro­ko­tus­paik­ko­ja – Kau­pun­gin mukaan ko­ro­na­ro­ko­tuk­sia on kes­ki­tet­ty Ou­lu­hal­liin ro­ko­te­pu­lan vuoksi

07.04.2021 18:58 10
Tilaajille

Oulu val­mis­tau­tui ke­vääl­lä jopa tu­han­siin kuol­lei­siin ja kent­tä­sai­raa­lan avaa­mi­seen – Ter­veys­joh­ta­ja Jorma Mä­ki­ta­lo kertoo nyt, miten korona heitti hänet uran ko­vim­paan paik­kaan

27.12.2020 06:00 14
Tilaajille

Ter­veys­joh­ta­ja huo­lis­saan Oulun ko­ro­na­tes­taus­mää­rien las­kus­ta, kou­lu­jen oh­jeis­tus­ta tar­ken­ne­taan tämän viikon aikana – "Onko väestö vä­sy­mäs­sä näyt­teis­sä käy­mi­seen, jos joku per­hees­sä oi­rei­lee?"

11.11.2020 12:20 29

Ri­ta­har­jun koulun ka­ran­tee­niin mää­rä­tyt saivat tiedon ko­ro­na-al­tis­tuk­ses­ta viikon vii­veel­lä – rehtori uskoo koulun pää­se­vän ta­kai­sin nor­maa­liin arkeen syys­lo­man jälkeen

22.10.2020 15:05 6
Tilaajille