Jorma Mäkitalo
Ouluun tulossa lisää rokotuspaikkoja – Kaupungin mukaan koronarokotuksia on keskitetty Ouluhalliin rokotepulan vuoksi

Ouluun tulossa lisää ro­ko­tus­paik­ko­ja – Kau­pun­gin mukaan ko­ro­na­ro­ko­tuk­sia on kes­ki­tet­ty Ou­lu­hal­liin ro­ko­te­pu­lan vuoksi

07.04.2021 18:58 10
Tilaajille
Oulu valmistautui keväällä jopa tuhansiin kuolleisiin ja kenttäsairaalan avaamiseen – Terveysjohtaja Jorma Mäkitalo kertoo nyt, miten korona heitti hänet uran kovimpaan paikkaan

Oulu val­mis­tau­tui ke­vääl­lä jopa tu­han­siin kuol­lei­siin ja kent­tä­sai­raa­lan avaa­mi­seen – Ter­veys­joh­ta­ja Jorma Mä­ki­ta­lo kertoo nyt, miten korona heitti hänet uran ko­vim­paan paik­kaan

27.12.2020 06:00 14
Tilaajille
Terveysjohtaja huolissaan Oulun koronatestausmäärien laskusta, koulujen ohjeistusta tarkennetaan tämän viikon aikana – "Onko väestö väsymässä näytteissä käymiseen, jos joku perheessä oireilee?"

Ter­veys­joh­ta­ja huo­lis­saan Oulun ko­ro­na­tes­taus­mää­rien las­kus­ta, kou­lu­jen oh­jeis­tus­ta tar­ken­ne­taan tämän viikon aikana – "Onko väestö vä­sy­mäs­sä näyt­teis­sä käy­mi­seen, jos joku per­hees­sä oi­rei­lee?"

11.11.2020 12:20 29
Ritaharjun koulun karanteeniin määrätyt saivat tiedon korona-altistuksesta viikon viiveellä – rehtori uskoo koulun pääsevän takaisin normaaliin arkeen syysloman jälkeen

Ri­ta­har­jun koulun ka­ran­tee­niin mää­rä­tyt saivat tiedon ko­ro­na-al­tis­tuk­ses­ta viikon vii­veel­lä – rehtori uskoo koulun pää­se­vän ta­kai­sin nor­maa­liin arkeen syys­lo­man jälkeen

22.10.2020 15:05 6
Tilaajille