Energia: Kau­ko­läm­pö kal­lis­tuu Oulussa ensi vuonna

Polttopuut: Polt­to­puun ostajia on Poh­jois-Poh­jan­maal­la nyt jonossa al­ku­tal­veen asti

Jorma Mäkitalo
Oulun koronatilanteessa ei syytä huoleen korkeista tartuntaluvuista huolimatta – "Ollaan etenemässä sitä päin, että korona on yksi tauti muiden joukossa", Oulun terveysjohtaja Mäkitalo sanoo

Oulun ko­ro­na­ti­lan­tees­sa ei syytä huoleen kor­keis­ta tar­tun­ta­lu­vuis­ta huo­li­mat­ta – "Ollaan ete­ne­mäs­sä sitä päin, että korona on yksi tauti muiden jou­kos­sa", Oulun ter­veys­joh­ta­ja Mä­ki­ta­lo sanoo

04.11.2021 18:00 53
Tilaajille
Oulussa kouluissa tapahtuneista joukkoaltistumisista on todettu jatkotartuntoja – terveysjohtaja Mäkitalo: "Deltavariantti voi muuttaa kuvaa, kuinka tämä tarttuu kouluolosuhteissa"

Oulussa kou­luis­sa ta­pah­tu­neis­ta jouk­ko­al­tis­tu­mi­sis­ta on todettu jat­ko­tar­tun­to­ja – ter­veys­joh­ta­ja Mä­ki­ta­lo: "Del­ta­va­riant­ti voi muuttaa kuvaa, kuinka tämä tarttuu kou­luo­lo­suh­teis­sa"

27.08.2021 06:16 13
Tilaajille
Oulun kaupungin terveysjohtaja ihmettelee alle 40-vuotiaiden heikkoa aktiivisuutta koronarokotuksien ottamisessa – "Syksyllä virus palaa varmasti"

Oulun kau­pun­gin ter­veys­joh­ta­ja ih­met­te­lee alle 40-vuo­tiai­den heikkoa ak­tii­vi­suut­ta ko­ro­na­ro­ko­tuk­sien ot­ta­mi­ses­sa – "Syk­syl­lä virus palaa var­mas­ti"

18.06.2021 22:28 46
Tilaajille
Oulun terveysjohtaja Mäkitalo: "Näyttää siltä, että koko väestö saadaan rokotettua heinäkuun loppuun mennessä ensimmäisen kerran" – työterveyshuollot aloittavat rokottamisen

Oulun ter­veys­joh­ta­ja Mä­ki­ta­lo: "Näyt­tää siltä, että koko väestö saadaan ro­ko­tet­tua hei­nä­kuun loppuun men­nes­sä en­sim­mäi­sen kerran" – työ­ter­veys­huol­lot aloit­ta­vat ro­kot­ta­mi­sen

07.06.2021 18:39 14
Tilaajille
Ouluun tulossa lisää rokotuspaikkoja – Kaupungin mukaan koronarokotuksia on keskitetty Ouluhalliin rokotepulan vuoksi

Ouluun tulossa lisää ro­ko­tus­paik­ko­ja – Kau­pun­gin mukaan ko­ro­na­ro­ko­tuk­sia on kes­ki­tet­ty Ou­lu­hal­liin ro­ko­te­pu­lan vuoksi

07.04.2021 18:58 10
Tilaajille
Oulu valmistautui keväällä jopa tuhansiin kuolleisiin ja kenttäsairaalan avaamiseen – Terveysjohtaja Jorma Mäkitalo kertoo nyt, miten korona heitti hänet uran kovimpaan paikkaan

Oulu val­mis­tau­tui ke­vääl­lä jopa tu­han­siin kuol­lei­siin ja kent­tä­sai­raa­lan avaa­mi­seen – Ter­veys­joh­ta­ja Jorma Mä­ki­ta­lo kertoo nyt, miten korona heitti hänet uran ko­vim­paan paik­kaan

27.12.2020 06:00 14
Tilaajille
Terveysjohtaja huolissaan Oulun koronatestausmäärien laskusta, koulujen ohjeistusta tarkennetaan tämän viikon aikana – "Onko väestö väsymässä näytteissä käymiseen, jos joku perheessä oireilee?"

Ter­veys­joh­ta­ja huo­lis­saan Oulun ko­ro­na­tes­taus­mää­rien las­kus­ta, kou­lu­jen oh­jeis­tus­ta tar­ken­ne­taan tämän viikon aikana – "Onko väestö vä­sy­mäs­sä näyt­teis­sä käy­mi­seen, jos joku per­hees­sä oi­rei­lee?"

11.11.2020 12:20 29
Ritaharjun koulun karanteeniin määrätyt saivat tiedon korona-altistuksesta viikon viiveellä – rehtori uskoo koulun pääsevän takaisin normaaliin arkeen syysloman jälkeen

Ri­ta­har­jun koulun ka­ran­tee­niin mää­rä­tyt saivat tiedon ko­ro­na-al­tis­tuk­ses­ta viikon vii­veel­lä – rehtori uskoo koulun pää­se­vän ta­kai­sin nor­maa­liin arkeen syys­lo­man jälkeen

22.10.2020 15:05 6
Tilaajille