Ilmastonmuutos: Ra­port­ti: Ete­lä-Suo­mes­sa lunta ja pak­ka­sia esiin­tyy jat­kos­sa yhä har­vem­min, poh­joi­ses­sa lu­mi­mää­rä voi jopa li­sään­tyä

Urheilu: Paula Ranta, 21, on hank­ki­nut jä­ri­syt­tä­vän määrän lihasta vuo­des­sa ja tähtää maail­man par­haak­si

Tilaajille

Oulun ter­veys­joh­ta­ja Mä­ki­ta­lo: "Näyt­tää siltä, että koko väestö saadaan ro­ko­tet­tua hei­nä­kuun loppuun men­nes­sä en­sim­mäi­sen kerran" – työ­ter­veys­huol­lot aloit­ta­vat ro­kot­ta­mi­sen

Tällä hetkellä saatujen rokotteiden lukumäärä on viikkotasolla noin 10 000–12 000.

Oulun kaupungin terveysjohtaja Jorma Mäkitalon mukaan Oulun koronarokotukset etenevät aikataulussa. Tällä hetkellä ensimmäisen rokoteannoksen on saanut noin 41 prosenttia oululaisista.

– Tavoitteena olisi saada koko väestö rokotettua heinäkuun loppuun mennessä ensimmäisen kerran. Tällä hetkellä näyttää siltä, että tuo tavoite on mahdollista saavuttaa, jos vain rokotetoimitukset pitävät kutinsa.