Kolumni: Iivo Nis­ka­nen on vii­mei­sen vuoden ajan luullut ja ku­vi­tel­lut liikaa

Hiihto: Suo­si­tun Iinatin hiih­to­la­dun tau­ko­ka­tos romahti

Luitko jo tämän: Nämä pojat kan­ta­vat Kärppiä tu­le­vai­suu­des­sa

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Jari Aarnio
Jari Aarnion vapauttava tuomio Vuosaaren palkkamurhajutussa jää voimaan – KKO ei myöntänyt valituslupaa

Jari Aarnion va­paut­ta­va tuomio Vuo­saa­ren palk­ka­mur­ha­ju­tus­sa jää voimaan – KKO ei myön­tä­nyt va­li­tus­lu­paa

07.03.2023 09:53
Syyttäjä hakee korkeimmalta oikeudelta valituslupaa Jari Aarnion palkkamurhajutussa – hovioikeus kumosi aiemmin Aarnion elinkautisen

Syyt­tä­jä hakee kor­keim­mal­ta oi­keu­del­ta va­li­tus­lu­paa Jari Aarnion palk­ka­mur­ha­ju­tus­sa – ho­vi­oi­keus kumosi aiemmin Aarnion elin­kau­ti­sen

25.03.2022 12:47
Hovioikeus kumosi Jari Aarnion elinkautisen murhatuomion liki 20 vuoden takaisesta palkkamurhasta

Ho­vi­oi­keus kumosi Jari Aarnion elin­kau­ti­sen mur­ha­tuo­mion liki 20 vuoden ta­kai­ses­ta palk­ka­mur­has­ta

04.02.2022 11:37
Hovioikeus määräsi Jari Aarnion vapautettavaksi tutkintavankeudesta – istuu silti yhä edellisiä rikostuomioitaan

Ho­vi­oi­keus määräsi Jari Aarnion va­pau­tet­ta­vak­si tut­kin­ta­van­keu­des­ta – istuu silti yhä edel­li­siä ri­kos­tuo­mioi­taan

09.12.2021 15:57 4
Kahdelle entiselle poliisille syytteet törkeästä perättömästä lausumasta tuomioistuimessa – todistivat Jari Aarnion huumetynnyrijutussa

Kah­del­le en­ti­sel­le po­lii­sil­le syyt­teet tör­keäs­tä pe­rät­tö­mäs­tä lau­su­mas­ta tuo­mio­is­tui­mes­sa – to­dis­ti­vat Jari Aarnion huu­me­tyn­ny­ri­ju­tus­sa

17.06.2021 17:19 1
Professori esittää vaihtoehdot siitä, kuinka pitkä vankeus Jari Aarniolla on edessään – "Hyvin, hyvin hankala laskea ennalta"

Pro­fes­so­ri esittää vaih­to­eh­dot siitä, kuinka pitkä vankeus Jari Aar­niol­la on edes­sään – "Hyvin, hyvin hankala laskea en­nal­ta"

23.12.2020 18:57 8
Tilaajille
Jari Aarniolle elinkautinen murhasta, jonka aikana hän ei ollut tekopaikalla – Ex-jengipomo Keijo Vilhusen syyte palkkamurhasta hylättiin

Jari Aar­niol­le elin­kau­ti­nen mur­has­ta, jonka aikana hän ei ollut te­ko­pai­kal­la – Ex-jen­gi­po­mo Keijo Vil­hu­sen syyte palk­ka­mur­has­ta hy­lät­tiin

22.12.2020 15:58 2
Korkein oikeus kovensi Jari Aarnion alaisen virkarikostuomiota – hasistynnyrijutun vuosien oikeuskäsittely on nyt päättynyt

Korkein oikeus kovensi Jari Aarnion alaisen vir­ka­ri­kos­tuo­mio­ta – ha­sis­tyn­ny­ri­ju­tun vuosien oi­keus­kä­sit­te­ly on nyt päät­ty­nyt

16.12.2020 09:53 2
Ex-poliisipäällikölle Jari Aarniolle ja ex-rikollispomo Keiju Vilhuselle luettiin murhasyyte – Syyttäjä: "Harvinainen ylitörkeä murha eli palkkamurha"

Ex-po­lii­si­pääl­li­köl­le Jari Aar­niol­le ja ex-ri­kol­lis­po­mo Keiju Vil­hu­sel­le luet­tiin mur­ha­syy­te – Syyt­tä­jä: "Har­vi­nai­nen yli­tör­keä murha eli palk­ka­mur­ha"

07.09.2020 11:21 1
Syyttäjä: Rikollispomo järjesti palkkamurhan ja Helsingin huumepoliisia johtanut Jari Aarnio antoi rikokselle hyväksyntänsä – oikeudenkäynti alkaa Helsingissä

Syyt­tä­jä: Ri­kol­lis­po­mo jär­jes­ti palk­ka­mur­han ja Hel­sin­gin huu­me­po­lii­sia joh­ta­nut Jari Aarnio antoi ri­kok­sel­le hy­väk­syn­tän­sä – oi­keu­den­käyn­ti alkaa Hel­sin­gis­sä

07.09.2020 06:00
Kurakylpy Aarnio-sotkussa sysäsi kokeneen huumepoliisin kirjailijaksi – Kalevi Puontilla olisi Aarniolle yksi kysymys

Ku­ra­kyl­py Aar­nio-sot­kus­sa sysäsi ko­ke­neen huu­me­po­lii­sin kir­jai­li­jak­si – Kalevi Puon­til­la olisi Aar­niol­le yksi kysymys

10.08.2020 06:00
Tilaajille
Vanhasta palkkamurhasta syytteessä oleva Jari Aarnio: Outoa, että Vilhunen yhtäkkiä muistaa 17 vuoden takaiset asiat – Ex-jengipomo Vilhusen puolustus: Syyte johtuu kostosta

Van­has­ta palk­ka­mur­has­ta syyt­tees­sä oleva Jari Aarnio: Outoa, että Vil­hu­nen yht­äk­kiä muistaa 17 vuoden ta­kai­set asiat – Ex-jen­gi­po­mo Vil­hu­sen puo­lus­tus: Syyte johtuu kos­tos­ta

08.06.2020 14:24
Jari Aarnion ja ex-jengipomo Keijo Vilhusen murhasyytteiden käsittely käynnistyi käräjillä – Molemmat saapuivat paikalle oikeuteen, kyseessä vuosikausia vanha palkkamurhatapaus

Jari Aarnion ja ex-jen­gi­po­mo Keijo Vil­hu­sen mur­ha­syyt­tei­den kä­sit­te­ly käyn­nis­tyi kä­rä­jil­lä – Mo­lem­mat saa­pui­vat pai­kal­le oi­keu­teen, ky­sees­sä vuo­si­kau­sia vanha palk­ka­mur­ha­ta­paus

08.06.2020 09:54
Jari Aarnio jälleen oikeuden eteen – tiesikö hän ammattirikollisen tulossa olleesta palkkamurhasta?

Jari Aarnio jälleen oi­keu­den eteen – tiesikö hän am­mat­ti­ri­kol­li­sen tulossa ol­lees­ta palk­ka­mur­has­ta?

08.06.2020 06:00
Rikosylikonstaapelia vastaan syyte – epäillään virkavelvollisuuden rikkomisesta Jari Aarnion hyväksi

Ri­kos­yli­kons­taa­pe­lia vastaan syyte – epäil­lään vir­ka­vel­vol­li­suu­den rik­ko­mi­ses­ta Jari Aarnion hyväksi

04.12.2019 11:06 3
Jari Aarnion huume- ja virkarikosjutun 10 vuoden tuomio jää lainvoimaiseksi – vyyhden rippeitä käsitellään vielä

Jari Aarnion huume- ja vir­ka­ri­kos­ju­tun 10 vuoden tuomio jää lain­voi­mai­sek­si – vyyhden rip­pei­tä kä­si­tel­lään vielä

04.12.2019 09:20 1
Jari Aarnion mittava rikoshistoria: 22 rikosta ja Suomen rikoshistorian kallein oikeudenkäynti – nyt Aarniota epäillään velallisen epärehellisyydestä

Jari Aarnion mittava ri­kos­his­to­ria: 22 rikosta ja Suomen ri­kos­his­to­rian kallein oi­keu­den­käyn­ti – nyt Aar­nio­ta epäil­lään ve­lal­li­sen epä­re­hel­li­syy­des­tä

23.10.2019 20:16 14
Vuosaaren palkkamurha siirtyy syyteharkintaan – henkirikoksesta epäillään Jari Aarniota

Vuo­saa­ren palk­ka­mur­ha siirtyy syy­te­har­kin­taan – hen­ki­ri­kok­ses­ta epäil­lään Jari Aar­nio­ta

30.09.2019 10:14 12
Jari Aarnio yrittää korkeimpaan oikeuteen tynnyrijutussa – hovioikeus piti 10 vuoden tuomion voimassa

Jari Aarnio yrittää kor­keim­paan oi­keu­teen tyn­ny­ri­ju­tus­sa – ho­vi­oi­keus piti 10 vuoden tuomion voi­mas­sa

26.08.2019 21:33 2
Aarnion asianajaja Leppiniemi: "Aarnio ilmoittautuu itse vankilaan", tuomio oli pettymys – Poliisi on ehtinyt etsintäkuuluttaa Aarnion

Aarnion asian­aja­ja Lep­pi­nie­mi: "Aarnio il­moit­tau­tuu itse van­ki­laan", tuomio oli pet­ty­mys – Poliisi on ehtinyt et­sin­tä­kuu­lut­taa Aarnion

27.06.2019 15:17 2