Ilmari Kianto
Venäjän keisarilliseen armeijaan vapaaehtoisena värväytynyt Iivo Ahava päätyi oululaiskaksikon fiktiivisen sarjakuvan päähenkilöksi

Venäjän kei­sa­ril­li­seen ar­mei­jaan va­paaeh­toi­se­na vär­väy­ty­nyt Iivo Ahava päätyi ou­lu­lais­kak­si­kon fik­tii­vi­sen sar­ja­ku­van pää­hen­ki­lök­si

09.09.2021 14:30
Tilaajille
Vienan neidot edustivat Ilmari Kiannolle puhtautta – rajanylittäjänä Kianto pestasi mielellään vienalaisneitsykäisiä soututytöiksi viliseville virroille ja laajoille järvenselille
Kolumni

Vienan neidot edus­ti­vat Ilmari Kian­nol­le puh­taut­ta – ra­jan­ylit­tä­jä­nä Kianto pestasi mie­lel­lään vie­na­lais­neit­sy­käi­siä sou­tu­ty­töik­si vi­li­se­vil­le vir­roil­le ja laa­joil­le jär­ven­se­lil­le

23.08.2020 12:00 1
Tilaajille
Ilmari Kianto kiersi kesällä 1927 Kuhmon seutuja ja tapasi muun muassa papin, jonka epäiltiin harrastavan pirunpalvontaa

Ilmari Kianto kiersi kesällä 1927 Kuhmon seutuja ja tapasi muun muassa papin, jonka epäil­tiin har­ras­ta­van pi­run­pal­von­taa

12.07.2020 23:08
Tilaajille
Kirjailijan viimeinen matka taittui kevätjään ylitse saareen

Kir­jai­li­jan vii­mei­nen matka taittui ke­vät­jään ylitse saareen

16.05.2020 19:00 1
Tilaajille