Kolumni: Itämeri on Suomen elä­män­lan­ka, jonka häi­riöi­hin on nyt vii­sas­ta va­rau­tua

Hirvikolarit : Kimmo Hyyppä törmäsi sadan ki­lo­met­rin tun­ti­vauh­dil­la hir­veen, jota hän ei nähnyt missään vai­hees­sa

cancel-kulttuuri
Valveutuneet moraalinvartijat seuraavat jokaista julkaisuasi – Cancel-kulttuuri on nettiaktivismin muoto, joka muistuttaa aikuisten koulukiusaamista
Kolumni

Val­veu­tu­neet mo­raa­lin­var­ti­jat seu­raa­vat jo­kais­ta jul­kai­sua­si – Can­cel-kult­tuu­ri on net­ti­ak­ti­vis­min muoto, joka muis­tut­taa ai­kuis­ten kou­lu­kiu­saa­mis­ta

17.01.2021 20:00 17
Tilaajille