Vaalikone: Löydä sinulle sopivin ehdokas Kalevan vaa­li­ko­nees­ta

Pääkirjoitus: Kisa vaalien yk­kös­pai­kas­ta on nyt huip­pu­ki­reä, ja siksi pienet mo­kai­lut tai on­nis­tu­mi­set voivat rat­kais­ta lop­pu­tu­lok­sen

Rikokset: Yli­vies­kan kou­lu­puu­ko­tuk­ses­ta epäilty van­git­tu

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan kesän ajalle - tutustu ja hae tästä

Cancel-kulttuuri
Nykyihmistä vaivaa putkinäköisyys, joka saa näkemään kirjat ja elokuvatkin loukkauksina omaa viiteryhmää kohtaan
Kolumni

Ny­ky­ih­mis­tä vaivaa put­ki­nä­köi­syys, joka saa nä­ke­mään kirjat ja elo­ku­vat­kin louk­kauk­si­na omaa vii­te­ryh­mää kohtaan

04.03.2023 06:00 38
Tilaajille
Valveutuneet moraalinvartijat seuraavat jokaista julkaisuasi – Cancel-kulttuuri on nettiaktivismin muoto, joka muistuttaa aikuisten koulukiusaamista
Kolumni

Val­veu­tu­neet mo­raa­lin­var­ti­jat seu­raa­vat jo­kais­ta jul­kai­sua­si – Can­cel-kult­tuu­ri on net­ti­ak­ti­vis­min muoto, joka muis­tut­taa ai­kuis­ten kou­lu­kiu­saa­mis­ta

17.01.2021 20:00 17
Tilaajille