Kaupat: Yk­si­näi­nen hal­pa­kaup­pa pyörii ket­ju­jen pu­ris­tuk­ses­sa Hau­ki­pu­taal­la

Eläimet: Lau­ha-lam­mas ilah­dut­taa asuk­kai­ta ou­lu­lai­ses­sa hoi­va­ko­dis­sa

Jääkiekko: Jesse Pul­ju­jär­vi pes­tat­tiin tes­ti­so­pi­muk­sel­la NHL-seu­raan

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Greenpeace
Greenpeacen mielenilmaus Torniossa on päättynyt – järjestö oli estänyt kaasutankkerin rantautumisen

Green­pea­cen mie­len­il­maus Tor­nios­sa on päät­ty­nyt – jär­jes­tö oli estänyt kaa­su­tank­ke­rin ran­tau­tu­mi­sen

17.09.2022 21:11 13
"Tilanne on vakaa", kuvaa poliisi – Greenpeacen mielenosoitus jatkuu Torniossa yhä, aktivistit estivät kaasutankkerin rantautumisen

"Ti­lan­ne on vakaa", kuvaa poliisi – Green­pea­cen mie­len­osoi­tus jatkuu Tor­nios­sa yhä, ak­ti­vis­tit estivät kaa­su­tank­ke­rin ran­tau­tu­mi­sen

17.09.2022 17:25 13
Tilaajille
Greenpeace estää venäläisen nesteytetyn maakaasun purkamisen Röyttän satamassa Torniossa – mielenosoittajat tulivat satama-alueelle todennäköisesti mereltä

Green­pea­ce estää ve­nä­läi­sen nes­tey­te­tyn maa­kaa­sun pur­ka­mi­sen Röyttän sa­ta­mas­sa Tor­nios­sa – mie­len­osoit­ta­jat tulivat sa­ta­ma-alueel­le to­den­nä­köi­ses­ti mereltä

17.09.2022 11:56 38
Tilaajille
"Ilmastokriisin tässä vaiheessa ei ole aikaa odottaa vuosikymmeniä metsän kasvua", perustelee Greenpeacen apulasmaajohtaja Juha Aromaa avohakkuiden vastustamista

"Il­mas­tok­rii­sin tässä vai­hees­sa ei ole aikaa odottaa vuo­si­kym­me­niä metsän kas­vua", pe­rus­te­lee Green­pea­cen apu­las­maa­joh­ta­ja Juha Aromaa avo­hak­kui­den vas­tus­ta­mis­ta

28.10.2021 18:00 47
Tilaajille
Maanantaina aloitetut hakkuut on keskeytetty Suomussalmella – paikalla on ympäristöjärjestö Greenpeace, metsien suojeluarvojen kartoittajia ja Elokapinan metsäaktivisteja

Maa­nan­tai­na aloi­te­tut hakkuut on kes­key­tet­ty Suo­mus­sal­mel­la – ­pai­kal­la on ym­pä­ris­tö­jär­jes­tö Green­pea­ce, metsien suo­je­lu­ar­vo­jen kar­toit­ta­jia ja Elo­ka­pi­nan met­sä­ak­ti­vis­te­ja

13.10.2021 16:12 81
Greenpeace-aktivisti Sini Saarela vapautui viiden protestoijan kanssa pidätyksestä Ruotsissa

Green­pea­ce-ak­ti­vis­ti Sini Saarela va­pau­tui viiden pro­tes­toi­jan kanssa pi­dä­tyk­ses­tä Ruot­sis­sa

15.09.2020 13:27
Greenpeace järjestää kenkämielenosoituksen keskustan puoluekokouksen edustalle lauantaina – paikalle kootaan kuvio eri ikäisten ja kokoisten ihmisten kenkäpareista

Green­pea­ce jär­jes­tää ken­kä­mie­len­osoi­tuk­sen kes­kus­tan puo­lue­ko­kouk­sen edus­tal­le lauan­tai­na – pai­kal­le kootaan kuvio eri ikäis­ten ja ko­kois­ten ih­mis­ten ken­kä­pa­reis­ta

04.09.2020 14:03 1

Venäjä lopetti Sini Saa­re­lan tut­kin­nan

01.10.2014 15:07 2

Green­pea­cen ak­ti­vis­tit nou­si­vat öl­jyn­po­raus­lau­tal­le Nor­jas­sa

24.03.2014 10:59 17

Green­pea­ce-ak­ti­vis­tit tun­keu­tui­vat ydin­voi­ma­laan Ruot­sis­sa

05.03.2014 13:30 13

Sini Saarela saapui Hel­sin­kiin

27.12.2013 22:23 51

Green­pea­cen ruot­sa­lais­ak­ti­vis­ti jo mat­kal­la Suomeen

26.12.2013 19:51

Green­pea­ce: Sini Saarela palaa Suomeen per­jan­tai­na

25.12.2013 23:14 73

Sini Saa­re­lan ko­tiin­pa­luu lähellä

25.12.2013 12:21 39

Venäjä lo­pet­taa Green­pea­ce-ak­ti­vis­tien ri­kos­tut­kin­nan

24.12.2013 13:10 6

Green­pea­ce-Saa­re­lan tun­nel­mat ris­ti­rii­tai­set: "Mistä meidät ar­mah­de­taan?"

17.12.2013 22:36 31

Ar­mah­dus­la­ki eteni Ve­nä­jäl­lä - Green­pea­ce-ak­ti­vis­tien asia auki

17.12.2013 20:13 6

Green­pea­ce: Ar­mah­duk­ses­ta ei ole vielä luo­tet­ta­vaa tietoa

10.12.2013 13:11 12

Sini Saarela toi­sek­si Guar­dia­nin vuoden henkilö -ää­nes­tyk­ses­sä

09.12.2013 16:17 23

Green­pea­ce-Saa­re­lal­la ei tietoa ko­tiin­pää­sys­tä

07.12.2013 17:28 38