Reportaasi: Maail­man vaa­ral­li­sin vessa, ren­gas­rik­ko­ja ja odot­ta­ma­ton il­ma­len­to – hyppää kyytiin ja lähde ko­ke­maan, mil­lais­ta on ajaa läs­ki­pyö­räl­lä Kor­va­tun­tu­ril­le

Jääkiekko: Kärp­pien huip­pu­vi­rei­nen ve­nä­läis­vah­ti kertoo, kuka hän oikein on

Mainos: Kaleva Median ja­ka­ja­na saat vai­kut­taa omaan työ­mää­rää­si ja tienaat sen mu­kai­ses­ti. Klikkaa tästä täyt­tä­mään työ­ha­ke­mus.

Maa­nan­tai­na aloi­te­tut hakkuut on kes­key­tet­ty Suo­mus­sal­mel­la – ­pai­kal­la on ym­pä­ris­tö­jär­jes­tö Green­pea­ce, metsien suo­je­lu­ar­vo­jen kar­toit­ta­jia ja Elo­ka­pi­nan met­sä­ak­ti­vis­te­ja

" Samaan aikaan ei voida hakata luonnonmetsiä ja puhua uskottavasti luontokadon torjunnasta ja monimuotoisuuden suojelusta", sanoo Greenpeacen metsävastaava Matti Liimatainen.

Metsähakkuut Suomussalmen Karttimonjoella on keskeytetty.
Metsähakkuut Suomussalmen Karttimonjoella on keskeytetty.
Kuva: Anton Verho/Greenpeace

Valtion hakkuut Suomussalmella Karttimonjoella on toistaiseksi keskeytetty, kertoo ympäristöjärjestö Greenpeace tiedotteessaan keskiviikkona.

Alueella on paikalla Greenpeacen lisäksi metsien suojeluarvojen kartoittajia ja Elokapinan metsäaktivisteja. Greenpeace kertoo, että ympäristöjärjestöt ovat nostaneet Karttimonjoen metsien luontoarvot useaan otteeseen Metsähallituksen tietoon ja vaatineet hakkuusuunnitelmista luopumista.

– Meillä ei ole varaa menettää enää yhtään luonnonmetsää. Valtion on lopetettava tällaiset hakkuut välittömästi, sanoo Greenpeacen metsävastaava Matti Liimatainen tiedotteessa.

Valtion hakkuut luonnonmetsissä tapahtuvat samaan aikaan kun Suomen edustajat korostavat luontokadon torjunnan tärkeyttä meneillään olevassa YK:n biodiversiteettikokouksessa. Greenpeacen mukaan ympäristöministeri Krista Mikkonen sanoi eilen kokouspuheenvuorossaan, että “tarvitsemme kipeästi luontoa vahvemmin kunnioittavaa yhteiskunnallista muutosta” ja että “luontokadon torjunta vaatii aktiivisia toimia kansallisesti”.

– Samaan aikaan ei voida hakata luonnonmetsiä ja puhua uskottavasti luontokadon torjunnasta ja monimuotoisuuden suojelusta. Tämä on järjetöntä. Jäljellä olevien luonnonmetsien suojelu on yksi kiireellisimmistä toimista luontokadon pysäyttämiseksi, Matti Liimatainen sanoo.

Suomussalmella nyt hakattavat metsät ovat vanhoja, luonnontilaisen kaltaisia metsiä, joissa on runsaasti lahopuuta ja uhanalaisten lajien esiintymiä. Ne ovat osa aiemmin myös Metsähallituksen kartoilla ekologisiksi yhteyksiksi merkittyä vanhojen metsien ketjua, joka yhdistää suomalais-venäläisen Kalevala-puiston suojelualueet toisiinsa.

EU:n biodiversiteettistrategian mukaan kaikki Euroopan jäljellä olevat vanhat metsät ja luonnontilaiset metsät on saatava tiukan suojelun piiriin.

Greenpeace kertoo, että se ja Suomen Luonnonsuojeluliitto ovat käyneet Metsähallituksen kanssa neuvotteluja luontoarvoiltaan arvokkaista metsäkohteista valtion mailla viimeiset kaksi vuotta. Prosessi on toistaiseksi sujunut pääsääntöisesti ilman ristiriitoja, mutta nyt tehtävistä hakkuista ei ole neuvoteltu. Hakkuiden aloittaminen maanantaina tuli ympäristöjärjestöille yllätyksenä.