Analyysi: Oulun jät­ti-in­ves­toin­nit kan­nat­taa tehdä vaikka ris­kil­lä

Kaupat: Tans­ka­lais­ket­ju avaa uuden liik­keen Oulun kes­kus­taan

Varkaudet: Ruo­ka­var­kaat vievät aiempaa isompia saa­lii­ta, va­ras­hä­lyt­ti­met otettu apuun

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Geenitutkimus
Suomen Kulttuurirahasto jakoi taiteelle ja tieteelle 31,5 miljoonaa euroa – Oulun yliopistossa tehtävälle tutkimukselle tuntuvaa tukea

Suomen Kult­tuu­ri­ra­has­to jakoi tai­teel­le ja tie­teel­le 31,5 mil­joo­naa euroa – Oulun yli­opis­tos­sa teh­tä­väl­le tut­ki­muk­sel­le tun­tu­vaa tukea

20.02.2023 14:50
Geenitieto tulossa laajasti terveydenhoitoon – osa perinnöllisyyslääkäreistä ei usko geenitestien auttavan kansantautien ehkäisyssä

Gee­ni­tie­to tulossa laa­jas­ti ter­vey­den­hoi­toon – osa pe­rin­nöl­li­syys­lää­kä­reis­tä ei usko gee­ni­tes­tien aut­ta­van kan­san­tau­tien eh­käi­sys­sä

08.10.2022 18:30 3
Tilaajille
Oulun yliopiston tutkimus: Harvinaiset geenimuutokset voivat lisätä sepelvaltimotautiin liittyvän äkkikuoleman riskiä

Oulun yli­opis­ton tut­ki­mus: Har­vi­nai­set gee­ni­muu­tok­set voivat lisätä se­pel­val­ti­mo­tau­tiin liit­ty­vän äk­ki­kuo­le­man riskiä

18.01.2022 15:51
Tilaajille
Puolet uniapneaa sairastavista koronatartunnan saaneista joutuu sairaalahoitoon – Vaikea ja keskivaikea uniapnea altistavat vakavalle koronataudille

Puolet uniap­neaa sai­ras­ta­vis­ta ko­ro­na­tar­tun­nan saa­neis­ta joutuu sai­raa­la­hoi­toon – Vaikea ja kes­ki­vai­kea uniap­nea al­tis­ta­vat va­ka­val­le ko­ro­na­tau­dil­le

27.05.2021 12:26 1
Tilaajille
Viikon lopuksi: Geenitestit eivät riitä rotukoirien tervehdyttämiseen, on aika muuttaa koiranäyttelykulttuuria pikkutarkkoine rotumääritelmineen

Viikon lo­puk­si: Gee­ni­tes­tit eivät riitä ro­tu­koi­rien ter­veh­dyt­tä­mi­seen, on aika muuttaa koi­ra­näyt­te­ly­kult­tuu­ria pik­ku­tark­koi­ne ro­tu­mää­ri­tel­mi­neen

28.11.2020 06:00
Tilaajille
Suomen susilla on niin puhtaat geenit kuin susilla voi käytännössä olla – mitään merkkejä tuoreesta risteytymisestä koirien kanssa ei ole

Suomen susilla on niin puhtaat geenit kuin susilla voi käy­tän­nös­sä olla – mitään merk­ke­jä tuo­rees­ta ris­tey­ty­mi­ses­tä koirien kanssa ei ole

12.11.2020 06:00 3
Tilaajille
Isotäti ennusti, että Aarno Palotiestä kasvaisi hurjapää – hänestä tulikin täsmällisyyttä rakastava huippututkija, joka opettelee nyt sietämään tietämättömyyttä

Isotäti en­nus­ti, että Aarno Pa­lo­ties­tä kas­vai­si hur­ja­pää – hänestä tulikin täs­mäl­li­syyt­tä ra­kas­ta­va huip­pu­tut­ki­ja, joka opet­te­lee nyt sie­tä­mään tie­tä­mät­tö­myyt­tä

23.05.2020 08:00
Tilaajille