Asuminen: Oulun Lip­po­ran­nan kort­te­lis­ta löytyi poik­keuk­sel­li­nen ma­ja­paik­ka, joka pois­tet­tiin käytön puut­teen vuoksi

Sotaharjoitukset: Ou­lu­lai­nen Teemu Hil­tu­nen, 25, sai käskyn ker­taa­maan ja suureen Na­to-har­joi­tuk­seen

Tuulivoima: Vesa Hakola tietää, mitkä ovat maan­omis­ta­jan su­den­kuo­pat tuu­li­puis­to­jen suhteen

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Fantasia
Elokuva-arvio: Ylinäytelty ja innoton vampyyrikomedia ei puraise

Elo­ku­va-ar­vio: Yli­näy­tel­ty ja innoton vam­pyy­ri­ko­me­dia ei puraise

13.04.2023 15:45
Tilaajille
Kirja-arvio: Leppyneen kauhun kuninkaan uutuus on pimeisiin syvyyksiin vievää fantasiaa

Kir­ja-ar­vio: Lep­py­neen kauhun ku­nin­kaan uutuus on pi­mei­siin sy­vyyk­siin vievää fan­ta­siaa

12.03.2023 14:05
Tilaajille
Star Wars -elokuva sytytti kirjailijan-kipinän – Sarjakuvien ja elokuvien ahmijasta Elina Pitkäkankaasta puhkesi tarinoiden kertoja, jonka kuudes romaani on jo viimeistelyvaiheessa

Star Wars -e­lo­ku­va sytytti kir­jai­li­jan-ki­pi­nän – ­Sar­ja­ku­vien ja elo­ku­vien ah­mi­jas­ta Elina Pit­kä­kan­kaas­ta puhkesi ta­ri­noi­den ker­to­ja, jonka kuudes romaani on jo vii­meis­te­ly­vai­hees­sa

31.01.2023 08:00
Tilaajille
Olisiko Gandalfia ilman Väinämöistä? Tolkien käytti Kalevalaa kankaana jonka päälle piirsi omaa tarustoaan, sanoo oululaistutkija Jyrki Korpua

Olisiko Gan­dal­fia ilman Väi­nä­möis­tä? Tolkien käytti Ka­le­va­laa kan­kaa­na jonka päälle piirsi omaa ta­rus­toaan, sanoo ou­lu­lais­tut­ki­ja Jyrki Korpua

29.10.2022 10:00 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Roo­li­pe­laa­mi­nen ke­hit­tää var­sin­kin lasten so­siaa­li­sia taitoja ja suh­tei­ta

23.10.2022 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Fan­ta­sian ei tar­vit­se toistaa to­si­maail­man ase­tel­mia – kunpa useampi fan­ta­sia­sar­ja si­säis­täi­si tämän

21.10.2022 05:45
Tilaajille
Puoliksi tonttu maailmaa pelastamassa – oululaiskirjailija Antti Leikas ryhtyi leikkimään ajalla ja ajautui ongelmiin: "Yhdessä vaiheessa työhuoneeni lattia oli täynnä kirjan sivuja"

Puo­lik­si tonttu maail­maa pe­las­ta­mas­sa – ou­lu­lais­kir­jai­li­ja Antti Leikas ryhtyi leik­ki­mään ajalla ja ajautui on­gel­miin: "Yh­des­sä vai­hees­sa työ­huo­nee­ni lattia oli täynnä kirjan sivuja"

07.05.2022 08:00 1
Tilaajille
Arvio: Robert Eggersin viikinkieepos on houreunta muistuttava kostotarina, jossa on ainesta kulttiklassikoksi

Arvio: Robert Eg­ger­sin vii­kin­ki­ee­pos on hou­re­un­ta muis­tut­ta­va kos­to­ta­ri­na, jossa on ainesta kult­ti­klas­si­kok­si

21.04.2022 18:00
Tilaajille
"Nuorten todellisuutta ei saa peitellä" – J. S. Meresmaan teoksissa moninainen todellisuus kuvastuu fantasiankin kautta

"Nuor­ten to­del­li­suut­ta ei saa pei­tel­lä" – J. S. Me­res­maan teok­sis­sa mo­ni­nai­nen to­del­li­suus ku­vas­tuu fan­ta­sian­kin kautta

22.01.2022 15:15
Tilaajille
Hollywood-elokuva Tuutikki Tolosen palkitusta fantasiaromaanista etenee – Oulussa vaikuttanut kirjailija haki uuteen lastenkirjasarjaansa inspiraatiota kummitusjutuista

Hol­ly­wood-elo­ku­va Tuu­tik­ki Tolosen pal­ki­tus­ta fan­ta­sia­ro­maa­nis­ta etenee – Oulussa vai­kut­ta­nut kir­jai­li­ja haki uuteen las­ten­kir­ja­sar­jaan­sa ins­pi­raa­tio­ta kum­mi­tus­ju­tuis­ta

05.06.2021 14:00
Tilaajille
Oululaiskirjailija Katja Törmänen matkusti kuukaudeksi Orkneysaarille Skotlantiin ja kulki jalkaisin saadakseen tuntumaa uutuusromaaninsa maisemaan: "Tuli tunne, että näin näillä niityillä ja kallioilla on kävelty jo tuhansia vuosia"

Ou­lu­lais­kir­jai­li­ja Katja Tör­mä­nen mat­kus­ti kuu­kau­dek­si Ork­ney­saa­ril­le Skot­lan­tiin ja kulki jal­kai­sin saa­dak­seen tun­tu­maa uu­tuus­ro­maa­nin­sa mai­se­maan: "Tuli tunne, että näin näillä nii­tyil­lä ja kal­lioil­la on kävelty jo tu­han­sia vuosia"

26.05.2020 19:00
Tilaajille
Arvio: Katja Törmänen palaa fantasiaromaanissaan Karhun morsian -romaanin tematiikkaan – jumalallinen Karhu on sekä Isä että Äiti

Arvio: Katja Tör­mä­nen palaa fan­ta­sia­ro­maa­nis­saan Karhun morsian -ro­maa­nin te­ma­tiik­kaan – ju­ma­lal­li­nen Karhu on sekä Isä että Äiti

26.05.2020 19:00
Tilaajille