Keikka-arvio: Night­wish esitti hen­gäs­tyt­tä­vän kei­tok­sen Qstoc­kis­sa

Sähköpotkulaudat : Säh­kö­pot­ku­lau­dal­la lii­ku­taan kau­pun­gis­sa sa­moil­la sään­nöil­lä kuin pol­ku­pyö­räl­lä

Doping

Mies tilasi tu­han­sien eurojen edestä do­ping­ai­nei­ta Tor-ver­kon Si­pu­li­to­ril­ta – Oulun kä­rä­jä­oi­keus tuo­mit­si tör­keäs­tä do­ping­ri­kok­ses­ta eh­dol­li­seen van­keu­teen

17.06.2021 10:54 1
Tilaajille

"A­ma­töö­rien puu­has­te­lus­ta" ja "ka­tast­ro­faa­li­ses­ta hä­peäs­tä" on kulunut 20 vuotta – sii­vouk­sen jälkeen tu­los­lis­toil­le jäi silti paljon likaa

28.02.2021 08:00 5
Tilaajille

Ai­ta­juok­si­ja Harala kärsi kolmen kuu­kau­den toi­min­ta­kiel­lon do­ping­rik­kees­tä – li­sä­ra­vin­teen kyl­kiäi­se­nä eli­mis­tös­tä löytyi pi­ris­tet­tä

29.01.2021 17:31

Nyt 60 vuotta täyt­tä­vä Jari Pii­rai­nen ryhtyi Hiih­to­lii­ton toi­mi­tus­joh­ta­jak­si Lahden do­ping­skan­daa­lin jälkeen 2001 – "Pus­kis­ta huu­te­li­joi­ta riitti"

19.09.2020 19:00
Tilaajille

Ve­ri­pus­se­ja mai­to­töl­keis­sä, do­ping­ai­nei­ta Co­kis-töl­keis­sä – entinen pyö­räi­ly­po­mo pal­jas­ti Tour-voit­ta­jan do­ping­kik­ko­ja

24.01.2020 10:01 4

Venäjä va­lit­taa Wadan pää­tök­ses­tä CAS:iin – Putinin mukaan Wadan päätös oli epä­rei­lu, Wadan pu­heen­joh­ta­ja pitää lin­jaus­ta vält­tä­mät­tö­mä­nä

19.12.2019 13:21 2

ARD: Ust­ju­gov ja Slept­so­va voivat me­net­tää olym­pia­kul­tan­sa do­pin­gin takia

14.12.2019 16:27 1

Venäjä sul­jet­tiin ar­vo­kil­pai­luis­ta nel­jäk­si vuo­dek­si – ve­nä­läis­ten toi­men­pi­teet do­ping­on­gel­man kit­ke­mi­sek­si va­kuut­ta­neet Wadaa

09.12.2019 12:33 18

An­ti­do­ping­toi­mis­to Wadan komitea suo­sit­taa Ve­nä­jäl­le neljän vuoden pannaa

25.11.2019 22:26 3

See­fel­dis­sä do­pin­gis­ta na­rah­ta­nut itä­val­ta­lais­hiih­tä­jä sai eh­dol­lis­ta ja sakot – kil­pai­lu­kiel­toa oli jo poh­jil­la täydet neljä vuotta

30.10.2019 20:23

Yleis­ur­hei­lun MM-ki­sat käydään ilman Venäjän jouk­kuet­ta – IAAF piti pannan yllä

23.09.2019 19:30 6

Wada löysi Venäjän do­ping­da­tas­ta "e­pä­joh­don­mu­kai­suuk­sia" – pääsy Tokion ki­soi­hin voi olla uhat­tu­na

23.09.2019 16:55 3

Doping riivaa yhä ve­nä­läi­sur­hei­li­joi­ta, CAS mät­käi­si 12 yleis­ur­hei­li­jal­le kil­pai­lu­kiel­toa –  kor­keus­hyp­pää­jä­täh­ti Uhov me­net­tää olym­pia­voit­ton­sa

01.02.2019 19:43 1

Ve­nä­läi­nen rat­ti­kelk­kai­li­ja jäi kiinni do­pin­gis­ta

23.02.2018 12:18

Ve­nä­jä-tut­ki­ja Kan­gas­pu­ro: Täysin mah­dol­lis­ta, että Putin tiesi Sotshin jär­jes­tel­mäl­li­ses­tä do­ping­hui­jauk­ses­ta

29.01.2018 14:38 4

Ex-an­ti­do­ping­joh­ta­ja: Venäjän koko yleis­ur­hei­lu­jouk­kue oli dou­pat­tu Pe­kin­gis­sä

29.01.2018 10:10 10

Legkov ja Belov elin­ikäi­seen olym­pia­pan­naan Sotshin käryjen vuoksi

01.11.2017 18:05 2

Do­ping­pal­jas­tuk­sia ve­nä­läi­sis­tä teh­nees­tä kan­sain­vä­li­nen pi­dä­tys­mää­räys

28.09.2017 12:27 1

Serie A -seuran kippari kärähti samasta ai­nees­ta kuin Johaug

22.09.2017 21:04

Onko KOK:ssa tahtoa tais­tel­la do­pin­gia vas­taan? Pu­heen­joh­ta­jan toi­min­ta ih­me­tyt­tää

22.09.2017 16:34 1