Ilmastonmuutos: Ra­port­ti: Ete­lä-Suo­mes­sa lunta ja pak­ka­sia esiin­tyy jat­kos­sa yhä har­vem­min, poh­joi­ses­sa lu­mi­mää­rä voi jopa li­sään­tyä

Rakentaminen: Ter­veel­li­sem­piä ja tur­val­li­sem­pia ra­ken­nuk­sia luvassa - Oulussa aloi­te­taan ra­ken­nus­ter­veys­tee­man DI-kou­lu­tus

An­ti­do­ping­toi­mis­to Wadan komitea suo­sit­taa Ve­nä­jäl­le neljän vuoden pannaa

Maailman antidopingtoimisto Wadan komitea suosittaa, että Venäjälle langetetaan neljän vuoden panna urheilukilpailuihin.

Maailman antidopingtoimisto Wadan komitea suosittaa, että Venäjälle langetetaan neljän vuoden panna urheilukilpailuihin.

Komitea tutki Venäjän Wadalle toimittamaa dopinglaboratoriodataa ja totesi datassa olevan poistettuja tai muutettuja tietoja.

Wada päättää Venäjän kohtalosta 9. joulukuuta.

Jos päätös on komitean suosituksen mukainen, Venäjä ei voi osallistua joukkueillaan suuriin urheilukisoihin neljän vuoden aikana eikä myöskään isännöidä suuria urheilutapahtumia.