Suurpetokeskus: Eläin­tar­ha­lu­pa pe­rut­tiin, poliisi jatkaa ri­kos­tut­kin­taa

Pääkirjoitus: Puun käyt­tö­kat­toa ei saa ulottaa hak­kuu­täh­tei­siin

Digita
Digita tekee huoltotöitä Oulun radio- ja tv-asemilla, useiden kanavien lähetyksissä on katkoksia ensi torstaina

Digita tekee huol­to­töi­tä Oulun radio- ja tv-ase­mil­la, useiden ka­na­vien lä­he­tyk­sis­sä on kat­kok­sia ensi tors­tai­na

22.09.2022 13:32 4

Digitan huol­to­työt Haa­pa­ve­den radio- ja tv-ase­mal­la voivat ai­heut­taa lyhyitä lä­he­tys­kat­ko­ja

17.08.2022 14:08
Pohjois-Suomen opiskelija-asuntosäätiö PSOAS ja teknologiayhtiö Digita yhteistyöhön – PSOASin kiinteistöjä hyödynnetään mobiilitukiasemien sijaintipaikkoina

Poh­jois-Suo­men opis­ke­li­ja-asun­to­sää­tiö PSOAS ja tek­no­lo­gia­yh­tiö Digita yh­teis­työ­hön – PSOASin kiin­teis­tö­jä hyö­dyn­ne­tään mo­bii­li­tu­ki­ase­mien si­jain­ti­paik­koi­na

31.03.2021 09:25